Zasedání obecního zastupitelstva v letech 2018-2022

Jednací řád

 

Zastupitel Předsednictví ve výboru Absence na zasedání
Ing. Pavel Jirava, Ph.D. (starosta)   0
Ing. Petr Morávek (místostarosta)   0
Ing. Pavel Erban Finanční výbor (členové: František Moravec, Monika Nováková) 8
Ing. Gabriela Fialková Rozvojový a investiční výbor 8
Petr Jirák Kontrolní výbor 3
JUDr. Pavel Krpata Majetkový a právní výbor 5
Jiří Kubát Výbor pro sport a tělovýchovu 2
Vladimír Šanda Výbor pro bezpečnost a dopravu 2
Marie Štarmanová Výbor pro sociální věci a zdravotnictví 14

 

Č. Program Zápis Datum Nepřítomni Poznámky, přílohy
1 P Z 31.10.2018  – RZ 7/2018, návrh rozpočtu 2019
2 P Z 11.12.2018 Fialková, Štarmanová schválený rozpočet 2019, RZ 8/2018
3 P Z 13.2.2019  – RZ 9/2018, RZ 10/2018
4 P Z 10.4.2019 Krpata, Štarmanová  
5 P Z 30.5.2019 Fialková, Štarmanová RZ 1/2019, RZ 2/2019, Závěrečný účet 2018 – návrh
6 P Z 11.9.2019 Erban RZ 3/2019, RZ 4/2019Požadavky obce Břehy v souvislosti s vypuštěním rybníku Buňkov
7 P Z 8.10.2019 Fialková, Kubát, Štarmanová RZ 5/2019
8 P Z 19.11.2019 Erban, Štarmanová RZ 6/2019Ceník pronájmu nebytových prostor obce Břehy
9 P Z 13.12.2019 Šanda, Štarmanová RZ 7/2019, Rozpočet obce Břehy na rok 2020, OZV 1/2019, 2/2019, 3/2019
10 P Z 18.2.2020 Erban, Štarmanová RZ 8/2019RZ 9/2019
11 P Z 21.5.2020 Šanda RZ 1/2020Závěrečný účet Obce Břehy za rok 2019nařízení č. 1/2020 o podomním prodeji
12 P Z 24.6.2020 Štarmanová RZ 2/2020, vnitřní směrnice č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek dosud nebyla zveřejněna
13 P Z 3.9.2020 Erban, Fialková  
14 P Z 15.10.2020 Štarmanová RZ 3/2020
15 P Z 26.11.2020 Štarmanová RZ 4/2020
16 P Z 18.12.2020 Fialková, Štarmanová  
17 P Z 12.2.2021 Erban, Krpata, Štarmanová RZ 5/2020
18 P Z 30.3.2021  –  
19 P Z 13.5.2021 Krpata, Štarmanová Návrh závěrečného účtu obce 2020, Přezkoumání výsledku hospodaření obce 2020, RZ 1/2021
20 P Z 23.6.2021 Štarmanová  
21 x Z 9.9.2021 Erban, Fialková RZ 2/2021, RZ 3/2021
22 P Z 27.10.2021 Jirák, Krpata RZ 4/2021, RZ 5/2021
23 P Z 15.12.2021 Krpata, Kubát RZ 6/2021, OZV 1/2021, OZV 2/2021, OZV 3/2021, rozpočet 2022
24 P Z 10.2.2022 Erban RZ 7/2021, změna č. 3 ÚP,
25 P Z 10.3.2022 Fialková  
26 P Z 14.4.2022 Jirák Závěrečný účet Obce Břehy 2021
27 P Z 1.6.2022   RZ 1/2022, OZV 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022 a 5/2022
28 P Z 29.6.2022 Fialková, Erban RZ 2/2022
29 P Z 13.9.2022 Jirák RZ 3/2022, OZV 6/2022