Zasedání obecního zastupitelstva v letech 2018-2022

Jednací řád

 

Zastupitel Předsednictví ve výboru Absence na zasedání
Ing. Pavel Jirava, Ph.D. (starosta)   0
Ing. Petr Morávek (místostarosta)   0
Ing. Pavel Erban Finanční výbor (členové: František Moravec, Monika Nováková) 2
Ing. Gabriela Fialková Rozvojový a investiční výbor 3
Petr Jirák Kontrolní výbor 0
JUDr. Pavel Krpata Majetkový a právní výbor 1
Jiří Kubát Výbor pro sport a tělovýchovu 1
Vladimír Šanda Výbor pro bezpečnost a dopravu 1
Marie Štarmanová Výbor pro sociální věci a zdravotnictví 6

 

Č. Program Zápis Datum Nepřítomni Poznámky, přílohy
1 P Z 31.10.2018  – RZ 7/2018, návrh rozpočtu 2019
2 P Z 11.12.2018 Fialková, Štarmanová schválený rozpočet 2019, RZ 8/2018
3 P Z 13.2.2019  – RZ 9/2018, RZ 10/2018
4 P Z 10.4.2019 Krpata, Štarmanová  
5 P Z 30.5.2019 Fialková, Štarmanová RZ 1/2019, RZ 2/2019, Závěrečný účet 2018 – návrh
6 P Z 11.9.2019 Erban RZ 3/2019, RZ 4/2019Požadavky obce Břehy v souvislosti s vypuštěním rybníku Buňkov
7 P Z 8.10.2019 Fialková, Kubát, Štarmanová RZ 5/2019
8 P Z 19.11.2019 Erban, Štarmanová RZ 6/2019Ceník pronájmu nebytových prostor obce Břehy
9 P x 13.12.2019 Šanda, Štarmanová RZ 7/2019
10 P x 18.2.2020   RZ 9/2019