Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2016

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 27. 1. 2016 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a dle § 84 odst. 2 …

Číst celý článek ‘Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2016’ »

Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 16. 12. 2015 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. …

Číst celý článek ‘Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2015’ »

Záplavová území Labe v k. ú. Břehy

13. dubna 2017 vydal Pardubický kraj opatření obecné povahy, kterým stanovuje nová záplavová území Labe v k. ú. obce Břehy. Změna se týká jen areálu bývalé pily ve Břehách, a byla provedena na základě terénních úprav v areálu bývalé pily. Mapový podklad zůstal od návrhu nezměněn. V únoru 2017 vydal Pardubický kraj opatření obecné povahy …

Číst celý článek ‘Záplavová území Labe v k. ú. Břehy’ »

Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2015 ×

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 30. 9. 2015 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a dle § 84 odst. 2 …

Číst celý článek ‘Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2015 ×’ »

OZV obce Břehy č. 2/2006 – Požární řád

Obec Břehy na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne …. podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů, § 1 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. …

Číst celý článek ‘OZV obce Břehy č. 2/2006 – Požární řád’ »

Rozvojový strategický plán obce Břehy 2011-2021

Charakteristika a historie obce Obec Břehy je druhou největší obcí Přeloučska. Leží 2 km od města Přelouče a 8 km od Lázní Bohdaneč v nadmořské výšce 211 m. Od krajského města Pardubic ji dělí 18 km a od krajského Hradce Králové 27 km. V obci žije přes téměř tisíc obyvatel a její katastr má rozlohu …

Číst celý článek ‘Rozvojový strategický plán obce Břehy 2011-2021’ »

Zásady pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2011 Zásady pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu (např. „Přístavba k objektu mateřské školy Břehy“) Jednotka: Obec Břehy Adresa: Břehy, Bahníkova 8, 535 01  Přelouč Směrnici zpracoval: Ing. Petr Morávek – starosta obce Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Břehy dne 20. 4. 2011 Datum zpracování: 12. 4. 2011 Směrnice nabývá účinnosti: 21. 4. …

Číst celý článek ‘Zásady pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu’ »

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Břehy stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, …

Číst celý článek ‘Sazebník úhrad za poskytování informací’ »

Územní plán obce Břehy

Návrh změny č. 2 územního plánu Obce Břehy – 2017/2018 Zpráva o uplatňování územního plánu za období 12/2007 – 08/2016 Příloha zprávy – Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Břehy Návrh pro společné jednání (veřejná vyhláška MěÚ Přelouč) Změna č. 2 ÚP Břehy – návrh Příloha ÚP Břehy – právní stav po vydání Změny …

Číst celý článek ‘Územní plán obce Břehy’ »