Ceník pronájmu nebytových prostor obce Břehy

schválen usnesením Zastupitelstva obce Břehy č. 14 dne 19. 11. 2019. Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor uzavírá a výši nájemného hradí nájemce, tj. objednavatel služby. Rozhodujícím kritériem při stanovení nájemného je místo trvalého pobytu nájemce (objednatele). Cena je uvedena za jeden den. V topné sezoně se k ceně nájmu připočítává 20 % uvedené ceny. …

Číst celý článek ‘Ceník pronájmu nebytových prostor obce Břehy’ »

Záplavová území Labe v k. ú. Břehy

13. dubna 2017 vydal Pardubický kraj opatření obecné povahy, kterým stanovuje nová záplavová území Labe v k. ú. obce Břehy. Změna se týká jen areálu bývalé pily ve Břehách, a byla provedena na základě terénních úprav v areálu bývalé pily. Mapový podklad zůstal od návrhu nezměněn. V únoru 2017 vydal Pardubický kraj opatření obecné povahy …

Číst celý článek ‘Záplavová území Labe v k. ú. Břehy’ »