Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 3/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 15. 12. 2021 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona …

Číst celý článek ‘Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 3/2021’ »

Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2021

kterou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Břehy Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 15. 12. 2021 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): Čl. 1 …

Číst celý článek ‘Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2021’ »

Ceník pronájmu nebytových prostor obce Břehy

schválen usnesením Zastupitelstva obce Břehy č. 14 dne 19. 11. 2019. Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor uzavírá a výši nájemného hradí nájemce, tj. objednavatel služby. Rozhodujícím kritériem při stanovení nájemného je místo trvalého pobytu nájemce (objednatele). Cena je uvedena za jeden den. V topné sezoně se k ceně nájmu připočítává 20 % uvedené ceny. …

Číst celý článek ‘Ceník pronájmu nebytových prostor obce Břehy’ »