Nařízení obce Břehy č. 1/2020

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 21. 5. 2020 usnesením č. 19 usneslo vydat na základě uzákonění § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 …

Číst celý článek ‘Nařízení obce Břehy č. 1/2020’ »

Ceník pronájmu nebytových prostor obce Břehy

schválen usnesením Zastupitelstva obce Břehy č. 14 dne 19. 11. 2019. Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor uzavírá a výši nájemného hradí nájemce, tj. objednavatel služby. Rozhodujícím kritériem při stanovení nájemného je místo trvalého pobytu nájemce (objednatele). Cena je uvedena za jeden den. V topné sezoně se k ceně nájmu připočítává 20 % uvedené ceny. …

Číst celý článek ‘Ceník pronájmu nebytových prostor obce Břehy’ »

Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2016

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 27. 1. 2016 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a dle § 84 odst. 2 …

Číst celý článek ‘Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2016’ »

Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2015 ×

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 16. 12. 2015 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. …

Číst celý článek ‘Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2015 ×’ »

Záplavová území Labe v k. ú. Břehy

13. dubna 2017 vydal Pardubický kraj opatření obecné povahy, kterým stanovuje nová záplavová území Labe v k. ú. obce Břehy. Změna se týká jen areálu bývalé pily ve Břehách, a byla provedena na základě terénních úprav v areálu bývalé pily. Mapový podklad zůstal od návrhu nezměněn. V únoru 2017 vydal Pardubický kraj opatření obecné povahy …

Číst celý článek ‘Záplavová území Labe v k. ú. Břehy’ »

Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2015 ×

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí Zastupitelstvo obce Břehy se na svém zasedání dne 30. 9. 2015 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a dle § 84 odst. 2 …

Číst celý článek ‘Obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 1/2015 ×’ »