Rozpočet obce Břehy

Rozpočty jednotlivých let a ostatní dokumenty

Rozpočtový výhled

Příjmy 2017 2018 2019 2020 2021
daňové 10 800 000 10 800 000 10 800 000 11 000 000 11 000 000
nedaňové 1 300 000 1 300 000 1 400 000 1 400 000 1 500 000
kapitálové 1 000 000 1 100 000 1 100 000 1 500 000 1 500 000
transfery 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
celkem 13 400 000 13 500 000 13 600 000 14 200 000 14 300 000
Výdaje 2017 2018 2019 2020 2021
běžné 10 000 000 10 000 000 10 500 000 11 200 000 11 500 000
kapitálové 3 400 000 3 500 000 3 100 000 3 000 000 2 800 000
celkem 13 400 000 13 500 000 13 600 000 14 200 000 14 300 000

 

Rozklikávací rozpočty obce Břehy
monitor.statnipokladna.cz

www.rozpocetobce.cz

Užitečné odkazy:
Vyhláška č. 323/2002 Sb.