Rozpočet obce Břehy v roce 2010

Příjmy = 24 091 717 Kč
Přebytek = 844 146 Kč
Výdaje = 23 247 571 Kč

 

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:

Schválený rozpočet obce Břehy na rok 2010
Závěrečný účet obce Břehy za rok 2010

Podrobný rozpočet najdete na www.rozpocetobce.cz

 

Stav finančních prostředků

  k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010 obrat
běžné účty 2.595.184,63 Kč 4.515.612,04 Kč 1.920.427,41 Kč