Kam s ním?

Každé pondělní ráno chodíc kolem přeplněných popelnic některých břežáků se znovu a znovu pozastavuji nad jejich lhostejností vůči našemu společnému životnímu prostoru. Někdy mám sto chutí čouhající PET lahve z popelnice vzít a odnést je, kam patří. Ale bylo by to k něčemu? Těžko. Snad tedy bude mít nějaký užitek těchto více než jen pár stránek věnovaných třídění odpadů.

Vím, že ani pro člověka ekologicky smýšlejícího není jednoduché se v třídění dobře zorientovat. Dala jsem si tedy práci s tím, abych udělala jakýsi přehled všech možných odpadů, které běžně produkujeme a přehled míst přímo ve Břehách a v Přelouči, kam tyto odpady můžeme odkládat. Se správným tříděním pomohou recyklační značky na jednotlivých výrobcích a obalech, které je občas těžké rozlousknout, ale zde je najdete přehledně v tabulce, kterou si můžete vytisknout (v barevné nebo pastelkové verzi) a kdykoliv si nebudete jisti, můžete do ní nahlédnout. Já osobně mám podobnou už roky na ledničce a konečně ji vyměním za lepší :o)

Zde je poměrně podrobný přehled odpadů a sběrných míst.

Recyklační symboly

recyklační symboly

Užitečné odkazy

– Kaca