Kovy

Patří sem
 • nápojové plechovky
 • prázdné konzervy od potravin (i zvířecích)
 • kovové uzávěry a víčka od nápojů
 • kovové tuby
 • kovové tlakové nádobky po úplném vyprázdění (od deodorantů, laků na vlasy šlehačky…)
 • hliník a jiné barevné kovy
 • hřebíky, kancelářské sponky či jiné drobné kovové odpady
 • železný šrot, hrnce
Nepatří sem
 • tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek
 • plechovky od barev, benzínu či jiných nebezpečných látek
 • elektrozařízení složené z více materiálů

Kam s kovovými obaly?