Kovové obaly

Patří sem
  • nápojové plechovky
  • prázdné konzervy od potravin (i zvířecích)
  • kovové uzávěry a víčka od nápojů
  • kovové tuby
  • hliníková víčka od jogurtů
Nepatří sem
  • nádoby od kosmetiky
  • spreje
  • obaly od barev, benzínu, olejů

Kam s kovovými obaly?