Kam se podívat v okolí?

Kulturní a přírodní památky i jiné významné artefakty a území Přeloučska a nejbližšího okolí zahrnují v sobě snahu o představení všech dochovaných památek a významných území. Vedle známějších památek, jako jsou kostely či přírodní rezervace, by měl postupně obsáhnout i všechny ostatní významné nemovité památky, jako jsou mlýny, sochy, zvonice, mosty, fary, radnice, školy, památníky a pamětní desky, architektonicky významné domy, památné stromy, vodní elektrárny, kaple, ale i křížky, smírčí kameny, jezy a hráze, aquadukty ad. K jednotlivým objektům krom primární charakteristicky a polohy objektu či území budou postupně doplněny fotografie místa či objektu a jejich podrobnější popis.

Nabídku okolních museí, galerií a kin naleznete spolu s aktuální nabídkou místních akcí v sekci Břehy/Zábava.

Památky, a to ať již jsou přímo vyhlášeny jako státem chráněné (potom je u dané památky/území uveden rok a popřípadě i rozsah zapsání) či v obecném smyslu toho slova jsou rozděleny do kategorií přírodní, sakrální, nemovité a vodní díla:

  • skupina Přírodní lokality zahrnuje evropsky významné lokality, ptačí oblasti, chráněná území a přírodní rezervace a památné stromy
  • skupina Sakrální památky zahrnuje kostely, fary, kaple, kříže a boží muka a židovské památky, a to včetně hřbitovů
  • nejobsáhlejší skupina Nemovité památky je rozdělena na hrady, tvrze a zámky, domy, památníky a pamětní desky, zvonice, hřbitovy, sochy a ostatní – kam jsou zahrnuty například smírčí kameny, kašny, studny a jiné památky, které se jinam nevešly (specifickou skupinou jsou válečné pomníky, jejichž celorepublikovým mapováním, a nejen tím, se podrobně zabývá projekt www.vets.cz)
  • vzhledem k velkému množství vodních ploch a cest, které díky Opatovickému kanálu a Labi protkávají v podstatě celé zdejší okolí, jsme vyčlenili zvlášť skupinu Vodní díla, která zahrnuje Opatovický kanál a související soustavu napájejících umělých kanálů včetně aquaduktů, mlýny, mosty, vodní elektrárny, rybníky a jezy a hráze

Vymezení okolí obce Břehy

Okolí obce jsme vzali poněkud zeširoka, proto zahrnuje celé Přeloučsko, okolí Opatovického kanálu, což je část Pardubicka a malá část Královéhradecka a dále jsme sem zahrnuli část Chrudimska, především kvůli významnému Heřmanovu Městci.

V pravém menu jsou abecedně vypsány obce podle jednotlivých regionů a také jednotlivé druhy památek pro snadné vyhledávání.