Zasedání obecního zastupitelstva v letech 2022-2026

Jednací řád

 

Zastupitel Předsednictví ve výboru Absence na zasedání
Ing. Pavel Jirava, Ph.D. (starosta)   0
Ing. Petr Morávek (1. místostarosta)   0
Petr Jirák (2. místostarosta)   0
JUDr. Pavel Krpata Majetkový a právní výbor 0
Vladimír Šanda Výbor pro dopravu a bezpečnost, mládež a sport 1
Jitka Němcová Finanční výbor 0
Ing. Gabriela Fialková Rozvojový a investiční výbor 0
Marie Štarmanová Výbor pro sociální věci a zdravotnictví 0
Ing. Ondřej Kocourek Kontrolní výbor 0

 

 

Č. Program Zápis Datum Nepřítomni Poznámky, přílohy
1 P Z 18.10.2022    
2 P Z 22.11.2022 Šanda RZ č. 5/2022, Plán rozvoje sportu do roku 2026 zatím nebyl zveřejněn
3 P Z