Zasedání obecního zastupitelstva v letech 2022-2026

Jednací řád

 

Zastupitel Předsednictví ve výboru Absence na zasedání
Ing. Pavel Jirava, Ph.D. (starosta)   0
Ing. Petr Morávek (1. místostarosta)   0
Petr Jirák (2. místostarosta)   1
JUDr. Pavel Krpata Majetkový a právní výbor
členové: Petr Macháček, Jiří Švanda
2
Vladimír Šanda Výbor pro dopravu a bezpečnost, mládež a sport
členové: Petr Vlk, Petr Novotný
1
Jitka Němcová Finanční výbor
členové: Lucie Macháčková, Libuše Kocourková
1
Ing. Gabriela Fialková Rozvojový a investiční výbor
členové: Petr Jirák, Kateřina Řeháková
2
Marie Štarmanová Výbor pro sociální věci a zdravotnictví
členové: Tereza Myslivcová, Kristýna Mrázková
4
Ing. Ondřej Kocourek Kontrolní výbor
členové: Vladimír Šanda, Gabriela Fialková
0

 

 

Č. Program Zápis Datum Nepřítomni Poznámky, přílohy
1 P Z 18.10.2022   RZ č. 4/2022, Jednací řád z 18. 10. 2022 nebyl zveřejněn
2 P Z 22.11.2022 Šanda RZ č. 5/2022, Plán rozvoje sportu do roku 2026
3 P Z 15.12.2022 Němcová Rozpočet obce na rok 2023, RZ č. 6/2022, OZV o odpadech
4 P Z 31.1.2023   RZ č. 7/2022
5 P Z 23.3.2023 Fialková, Štarmanová Závěrečný účet obce za rok 2022, RZ č. 1/2023
6 P Z 25.4.2023   RZ č. 2/2023, OZV o komunitním kompostování
7 P Z 1.6.2023 Krpata  
8 P Z 29.6.2023 Štarmanová RZ č. 3/2023
9 P Z 8.8.2023 Štarmanová Knihovní řádceník, na který se řád odkazuje jako na nedílnou součást zvežejněn nebyl
10 P Z 20.9.2023 Štarmanová RZ č. 4/2023, Provozní řád a Provozní deník komunitní kompostárny Břehy, Ceník pronájmu nebytových prostor obce Břehy nebyl zveřejněn
11 P Z 9.11.2023 Fialková Regulační plán Žernov, OZV o místním poplatku ze psů, OZV o místním poplatku za odpady, Rozpočtová změna č. 5/2023
12 P Z 14.12.2023 Návrh rozpočtu obce Břehy na rok 2024, OZV 5/2023 o nočním klidu
13 P Z 13.2.2024 Rozpočtová změna č. 6/2023 a 7/2023
14 P Z 26.3.2024 Jirák, Krpata Rozpočtová změna č. 1/2024
15 P X 7.5.2024
16 P X 26.6.2024