Zasedání obecního zastupitelstva v letech 2022-2026

Jednací řád

 

Zastupitel Předsednictví ve výboru Absence na zasedání
Ing. Pavel Jirava, Ph.D. (starosta)   0
Ing. Petr Morávek (1. místostarosta)   0
Petr Jirák (2. místostarosta)   0
JUDr. Pavel Krpata Majetkový a právní výbor
členové: Petr Macháček, Jiří Švanda
0
Vladimír Šanda Výbor pro dopravu a bezpečnost, mládež a sport
členové: Petr Vlk, Petr Novotný
1
Jitka Němcová Finanční výbor
členové: Lucie Macháčková, Libuše Kocourková
1
Ing. Gabriela Fialková Rozvojový a investiční výbor
členové: Petr Jirák, Kateřina Řeháková
1
Marie Štarmanová Výbor pro sociální věci a zdravotnictví
členové: Tereza Myslivcová, Kristýna Mrázková
1
Ing. Ondřej Kocourek Kontrolní výbor
členové: Vladimír Šanda, Gabriela Fialková
0

 

 

 

Č. Program Zápis Datum Nepřítomni Poznámky, přílohy
1 P Z 18.10.2022   RZ č. 4/2022, Jednací řád z 18. 10. 2022 nebyl zveřejněn
2 P Z 22.11.2022 Šanda RZ č. 5/2022, Plán rozvoje sportu do roku 2026
3 P Z 15.12.2022 Němcová Rozpočet obce na rok 2023, RZ č. 6/2022, OZV o odpadech
4 P Z 31.1.2023   RZ č. 7/2022
5 P Z 23.3.2023 Fialková, Štarmanová Závěrečný účet obce za rok 2022, RZ č. 1/2023
6 P Z 25.4.2023   RZ č. 2/2023, OZV o komunitním kompostování
7 P Z 1.6.2023 Krpata  
8 P Z 29.6.2023 Štarmanová RZ č. 3/2023
9 P X 8.8.2023