Zasedání obecního zastupitelstva v letech 2006-2010

Zatupitel Předsednictví ve výboru Absence na zasedání
Ing. Petr Morávek (starosta)   0
Ing. Pavel Jirava, (místostarosta)   5
Ing. Pavel Erban Finanční výbor (členové Mgr. Věra Novotná, Marie Štarmanová, Aleš Vančura) 21
František Rambousek Kontrolní výbor (členové František Moravec, Mgr. Věra Novotná, Marie Štarmanová) 21
Mgr. Věra Novotná Výbor pro školství, kulturu a péči o mládež 9
Marie Štarmanová Výbor pro sociální věci, zdravotnictví a péči o seniory 4
Tomáš Musil Výbor pro životní prostředí a ekologii 2
Aleš Vančura Výbor pro sport a volnočasové aktivity 13
František Moravec Výbor pro majetkové záležitosti obce 15

 

Č. Datum Program Zápis Nepřítomni Poznámka
1 2.11.2006 x Z 1. veřejné
2 16.11.2006 x Z   neveřejné
3 30.11.2006 x Z neveřejné
4 12.12.2006 x Z Erban, Štarmanová neveřejné
5 28.12.2006 x Z Erban, Štarmanová neveřejné
6 12.1.2007 x Z neveřejné
2 18.1.2007 P Z Štarmanová 2. veřejné
7 8.2.2007 x Z Rambousek neveřejné
8 22.2.2007 x Z Erban, Vančura neveřejné
9 8.3.2007 x Z Jirava, Erban neveřejné
10 22.3.2007 x Z Rambousek, Moravec neveřejné (v zápise je špatně uvedené datum 8.3.2007)
11 5.4.2007 x Z Erban, Rambousek neveřejné
12 19.4.2007 P Z Rambousek, Novotná neveřejné (u notářky – navýšení ZK ATC Buňkov)
13 3.5.2007 x Z   neveřejné
3 10.5.2007 P Z Rambousek 3. veřejné
14 24.5.2007 x Z Moravec  
15 7.6.2007 x Z Rambousek  
16 21.6.2007 x Z Erban  
17 28.6.2007 x Z Vančura, Moravec, Novotná  
18 12.7.2007 x Z Erban  
19 9.8.2007 x Z  
20 29.8.2007 x Z  
21 13.9.2007 x Z Erban, Rambousek neveřejné
22 27.9.2007 x Z Erban, Moravec, Novotná neveřejné
23 11.10.2007 x Z Erban, Musil  
24 25.10.2007 x Z Moravec  
25 8.11.2007 x Z    
26 21.11.2007 x Z Moravec, Jirava neveřejné
27 28.11.2007 P Z veřejné
28 6.12.2007 x Z Moravec  
29 20.12.2007 x Z Moravec  
30 10.1.2008 x Z Vančura, Novotná  
31 24.1.2008 x Z Vančura, Rambousek  
32 7.2.2008 x Z Vančura  
33 6.3.2008 x Z Vančura, Rambousek  
34 20.3.2008 x Z Vančura, Rambousek, Novotná  
35 3.4.2008 P Z Vančura, Rambousek veřejné
36 17.4.2008 x Z  
37 29.4.2008 x Z Rambousek, Moravec  
38 15.5.2008 x Z Jirava, Erban  
39 29.5.2008 x Z Vančura, Rambousek  
40 12.6.2008 x Z Rambousek, Novotná  
41 26.6.2008 x Z Erban, Vančura, Novotná  
42 17.7.2008 x Z Rambousek, Moravec  
43 31.7.2008 x Z Rambousek, Moravec  
44 14.8.2008 x Z Vančura, Moravec, Novotná  
45 28.8.2008 x Z Vančura, Moravec  
46 11.9.2008 x Z Jirava, Moravec  
47 17.9.2008 x Z Jirava, Moravec  
48 1.10.2008 x Z  
49 15.10.2008 x Z Erban, Vančura  
50 29.10.2008 x Z Erban, Rambousek  
51 12.11.2008 P Z veřejné
52 26.11.2008 x Z  
53 7.1.2009 x Z  
54 21.1.2009 x Z  
55 29.1.2009 x Z Štarmanová  
56 4.2.2009 x Z Erban  
57 18.2.2009 x Z  
58 4.3.2009 x Z Erban  
59 18.3.2009 x Z Rambousek  
60 1.4.2009 x Z Erban  
61 15.4.2009 x Z  
62 29.4.2009 x Z  
63 13.5.2009 P Z Rambousek veřejné
64 27.5.2009 x Z  
65 10.6.2009 x Z Erban, Rambousek, Novotná  
66 24.6.2009 x Z  
67 29.7.2009 P Z Erban, Rambousek  
68 26.8.2009 x Z Erban  
69 2.9.2009 P Z veřejné
70 10.11.2009 P Z Erban veřejné
71 3.12.2009 P Z veřejné
72 11.2.2010 x Z Musil  
73 22.4.2010 x Z  
74 25.5.2010 x Z  
75 12.7.2010 x Z