Zasedání obecního zastupitelstva v letech 2014-2018

Jednací řád

 

Zastupitel Předsednictví ve výboru Absence na zasedání
Ing. Petr Morávek (starosta)   0
Ing. Pavel Jirava, Ph.D. (místostarosta)   0
Ing. Pavel Erban Finanční výbor (členové: František Moravec, Monika Nováková) 1
Ing. Gabriela Fialková Kontrolní výbor (členové: Marcel Novák, Aleš Vančura) 8
Petr Jirák Výbor pro životní prostředí, komunikaci a informatiku 3
Jiří Kubát Výbor pro sport a tělovýchovu 1
Mgr. Věra Novotná Výbor pro školství a kulturu 16
Vladimír Šanda Výbor pro bezpečnost a dopravu 4
Marie Štarmanová Výbor pro sociální věci a zdravotnictví 9

 

Č. Program Zápis Datum Nepřítomni Poznámky, přílohy
1 P Z 7.11.2014 0 Návrh smlouvy budoucí kupní k bytům v BD „na pile“
Nedatovaný dokument z poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu – kompletní elektroinstalace „na pile“
2 P Z 2.12.2014 0  
3 P Z 17.12.2014 Fialková Smlouva o dílo na cyklostezku ke Střídni
Rozpočtová změna č. 5/2014
4 P Z 4.2.2015 0  
5 P Z 31.3.2015 Fialková, Novotná, Štarmanová  
6 P Z 26.5.2015 Novotná Nabídky poptávkového řízení na opravu sociálních zařízení v MŠ – Michal Židlický (196.207 Kč včetně některých prací provedených Lubošem Fialkou), Václav Rohlíček (95.682 Kč – jen část poptávaných prací) a Jiří Havlíček (122.990 Kč – jen část poptávaných prací). Více zde.
7 P Z 24.6.2015 0 OZ schválilo nabídku M. Židlického, ovšem za vyšší cenu, než která byla nabídnuta ve výše zmíněném poptávkovém řízení, a to za 201.542 Kč.
8 P Z 30.9.2015 Štarmanová RZ č. 3/2015, Dodatek č.1 ke SoD – cyklostezka, OZV č. 1/2015
9 P Z 16.12.2015 Novotná, Šanda, Štarmanová rozpočet 2016rozpočtový výhled na roky 2017-2021OZV č. 1/2015Rozvojový strategický plán obce Břehy na roky 2016-2021, znalecký posudek na pozemky pod ulicemi uvnitř obce Břehy
10 P Z 27.1.2016 Fialková, Novotná, Šanda RZ č. 4/2015, OZV č. 1/2016
11 P Z 30.3.2016 Fialková, Jirák  
12 P Z 27.4.2016 Jirák, Šanda RZ č. 1/2016
13 P Z 15.6.2016 Novotná Smlouva o dílo na výtah ve mlýně Výrov
14 P Z 27.9.2016 Kubát, Novotná RZ č. 2/2016
15 P Z 7.12.2016 Novotná RZ č. 3/2016, RZ č. 4/2016, OZV č. 2/2016
16 P Z 19.1.2017 Erban, Fialková, Novotná, Štarmanová RZ č. 5/2016
17 P Z 22.3.2017 Jirák,Novotná, Štarmanová  
18 P Z 31.5.2017 Novotná, Šanda Štarmanová Závěrečný účet obce Břehy za rok 2016Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, RZ č. 2/2017
19 P Z 27.6.2017 Novotná, Štarmanová RZ č. 3/2017
20 P Z 26.9.2017 Novotná RZ č. 4/2017RZ č. 5/2017, žádost o řešení kamionové dopravy
21 P Z 28.11.2017 Novotná, Štarmanová RZ č. 6/2017
22 P Z 20.12.2017 Fialková, Novotná, Štarmanová RZ č. 7/2017 zveřejněna 2. 2. 2018
23 P Z 14.2.2018 Novotná, Štarmanová  
24 P Z 18.4.2018 Fialková, Novotná Závěrečný účet obce Břehy za rok 2017, RZ č. 1/2018
25 P Z 30.5.2018 Novotná, Šanda, Štarmanová Chybí příloha zápisu
RZ č. 2/2018
26 P x 22.8.2018 Fialková, Novotná chybí zápis
RZ č. 3/2018
, RZ č. 4/2018, RZ č. 5/2018
27 P x 26.9.2018   chybí zápis