17. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2017_17_program_22032017

aktualizováno 25. 3. 2017

Ve středu 22. března 2017 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo kroniku za rok 2016.

OZ informovalo o tom, že se starosta s místostarostou byli inspirovat ohledně obecní knihovny v Městečku Trnávka (mimochodem nemají otevřeno denně, jak místostarosta tvrdil) a chtěli by oslovit architekta, aby navrhl úpravy bývalé prodejny č. p. 192 pro přestavbu na knihovnu, která by zároveň sloužila jako místo setkávání menších skupinek lidí při různých akcích či kroužcích. Žádné usnesení ale přijato nebylo.

OZ schválilo opravu formálních nepřesností v přeložce plynovodu a telefonních kabelů na pile, která byla schválena na předchozím zasedání.

OZ schválilo přístup přes své pozemky k Opatovickému kanálu firmě, která jej bude čistit.

OZ schválilo podání žádosti o bezplatný převod pozemku pod cestou do školy.

OZ schválilo smlouvu o dílo s Ing. arch. Tománkem na zpracování změny č. 2 Územního plánu obce Břehy týkající se Žernova. O náklady by se obec mohla dělit s žadateli této změny.

OZ dodatečně schválilo již podanou žádost Pardubickému kraji na dotaci pořízení 4 pneumatik na hasičskou Tatru 815.

OZ neschválilo dotaci Honebnímu společenstvu ve výši 25.000 Kč na každoroční čištění lesů v katastru obce.

OZ schválilo příspěvek 2.000 Kč Krajské knihovně v Pardubicích na nákup literatury do výměnného knihovního fondu na rok 2017.

OZ schválilo příspěvek 10.000 Kč Domovu u fontány v Přelouči.

OZ informovalo o ceně (352.757 Kč) za správu pouličního osvětlení, kterou obec platí firmě ELTODO-CITELUM.

OZ schválilo záměr opravy hasičského auta (T815). Odhadované náklady: oprava nádrže – 542 tis. Kč, oprava kabiny a spojky – asi přes 200 tis.

OZ schválilo dotaci SDH Břehy 40.000 Kč na setkání přípravek, činnost mládeže a oslavy výročí SDH.

OZ informovalo o dvou žádostech na zpevnění domovních vjezdů v ulici Pod Lipami. Starosta informoval, že vjezdy do rodinných domů (v řádu 5 tis. Kč) obec zajišťuje všem svým občanům, proto není nutné toto schvalovat a vjezdy zajistí.

OZ schválilo opravu zápisu z 15. zasedání kvůli špatnému číslu nařízení vlády týkající se odměn zastupitelů. Jde o Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v aktuálním znění.

OZ schválilo umístění nové ubytovny v kempu na obecním pozemku a schvaluje jeho napojení na sítě.

Starosta informoval o stavu mlýna: přízemí je hotové, v prvním patře jsou univerzální prostory koncipované jako šatny, které lze využít případně i jako dočasný obecní úřad, za šatnami je velký sportovní sál, za ním pak již zařízená posilovna, ve 2. patře je hotová zasedací místnost. OZ schválilo kompletní opravu poslední místnosti (ve 2. patře) tak, aby mohl být celý mlýn zkolaudován. Práce budou provádět stejné firmy, jako doposud.
Nemůžu si zde odpustit svůj postřeh z jednání, kdy při projednávání nutné opravy nádrže na vodu hasičské Tatry 815 byly projevovány zřetelné rozpaky a obavy z toho, zda by obec na tak vysokou investici v rozpočtu vůbec našla peníze. Naproti tomu když šlo o mlýn a kompletní opravu jedné velké místnosti, jejíž rozpočet se rozhodně bude pohybovat min. ve stovkách tisíc, tak se o ceně vůbec nehovoří, schvaluje se to naprosto automaticky a pan Erban dokonce ani proces schvalování nepovažuje za nutný. Jeho poznámku o tom, že představa o koncepci mlýna byla jasně přednesena, raději už ani komentovat nebudu. Možná jen pro ty nezasvěcené nastíním, že koncept mlýna nikdy žádný nebyl a ve skutečnosti je to asi takto: koupíme mlýn, aby nám ho nekoupili „nepřizpůsobiví spoluobčané“, opravíme ho bez ohledu na cenu, i když víme, že ziskový projekt to nikdy nebude, a co v něm bude, to se časem snad uvidí. Připomínám, že kompletní rozpočet mlýna sledujeme zde.

Na dětském hřišti u kempu by měla být vyměněna houpačka za nový prvek opět od firmy Monotrend.

*) barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

–Kaca