16. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

2017_16_program_19012017Ve čtvrtek 19. ledna 2017 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2016

OZ schválilo kupní smlouvy na pozemky po pile (včetně všeho, co na nich stojí)

  • pod domem a komínem za 606.085 Kč
  • u domu za 33.915 Kč

Celkem tedy již odsouhlasených 640.000 Kč za celkem asi 767 m2. Komín obec zatím nemá v úmyslu bourat a chce jej využít např. pro umístění vysílačů, možná i pro vybudování čapího hnízda.

OZ schválilo dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na čp. 11 (restaurace Na Křižovatce), který upravuje termíny splátek, a to odložení neuhrazených 500.000 Kč z roku 2016 do 30. 4. 2017 a zřejmě opačný posun termínu splátky 1.360.000 Kč v letošním roce, a to také do 30. 4. 2017.

OZ schválilo úvěrovou smlouvu na 2,5 mil Kč s Komerční bankou na úhradu splátek restaurace Na Křižovatce a na pořízení pozemků pod bývalou pilou (projekt pila II).

Žádost o sociální bydlení bude řešit OZ s žadatelem osobně.

S novým využitím bývalé prodejny v čp. 192 jako knihovny obci radí pracovníci Krajské knihovny v Pardubicích. Bude potřeba provést drobné stavební úpravy, koupit regály určené speciálně pro knihy a zajistit změnu užívání stavby. V plánu je každodenní provozní doba knihovny s možností jejího kulturního či vzdělávacího využití pro menší skupiny účastníků.

OZ schválilo smlouvy na přeložky STL a NTL plynovodu a telefonu na pile kvůli tamní plánované výstavbě firmou Koreček s.r.o.

Na žádost o přemístění radaru v ulici Bahníkova za křižovatku ve směru na Sopřeč z důvodů překračování povolené rychlosti starosta slíbil kontaktovat Policii, aby v této lokalitě měřila rychlost. Přemístění radaru prý není jednoduché vzhledem k nutnosti vést k němu kabely.

OZ schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dlouhodobé vzájemné spolupráci s chvaletickou elektrárnou Sev.en EC, a.s. v roce 2017 týkající se poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč, která je určena na kulturu, sport a životní prostředí. Zastupitelstvo ji zřejmě opět využije na modernizaci dětského hřiště.

OZ schválilo umístění na obecním pozemku již stojícího přístřešku u BD č. 97 na pile.

OZ zamítlo žádost o připojení obce k akci “Vlajka pro Tibet”.

OZ schválilo předloženou zprávu o uplatňování územního plánu Břehy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu.

Momentálně nepřítomný Petr Kutner dává prostřednictvím zastupitelstva na vědomí břežákům, že se mohou hlásit do nově vznikajícího spolku – sportovního klubu, který se bude věnovat silovému trojboji a po registraci u Českého svazu silového trojboje by v této disciplíně obec Břehy reprezentoval. Sídlem spolku má být posilovna ve mlýně Výrov.

Starosta informoval, že z důvodu nízkého stavu vody a zamrzlého Opatovického kanálu nefunguje MVE (malá vodní elektrárna) ve mlýně Výrov, tudíž je nutné řešit náhradní zdroj vytápění ve mlýně. Zatím je využívána elektřina ze sítě, v plánu je ale plynové vytápění. To bylo sladkých řečí o energetické soběstačnosti mlýna!!

V diskusi hasiči informovali o tom, že se letos vzdávají pořádání dětského karnevalu, neboť v restauraci Na Křižovatce je pro děti nevyhovující prostředí a jiné prostory k dispozici nejsou.

 

*barevně označené body nebyly na zveřejněném programu jednání