25. zasedání zastupitelstva + krátká zpráva

Ve středu 30. května 2018 od 18 hodin proběhne v restauraci Cikánka veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2018, kterou podle svých slov starosta obdržel v den zasedání. Na dokumentu ovšem stojí, že byl vystaven a schválen 30. dubna 2018.

OZ schválilo kroniku obce za rok 2017.

OZ schválilo příspěvek Moped klubu Břehy ve výši 25.000 Kč na Moped cup 2018.

OZ schválilo prodloužení veřejnoprávní smlouvy s městem Přelouč týkající se sociálně-právní ochrany dětí. Platnost dosavadní smlouvy končí v prosinci 2018.

OZ neschválilo příspěvek 5.000 Kč na Linku bezpečí.

OZ stále trvá na záměru změny č. 2 Územního plánu obce Břehy umožňující zřízení malé farmy na Žernově.

OZ znovu schválilo kupní smlouvu na byt č. 5 v BD č.p. 97 (na pile) kvůli rozdělení pozemku pod domem.

OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na p.č. 417/1.

OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti p.č. 413/108.

OZ schválilo smlouvu o zřízení služebnosti pro umístění podzemní telekomunikační sítě na p.č.855/1.

OZ schválilo smlouvu o přenechání kolotoče a betonového ping-pongového stolu od RSO Bohdanečsko obci Břehy.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace do 10.000 Kč od Pardubického kraje na požární techniku v roce 2018. Dotace tvoří maximálně 70 % celkových nákladů.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace 120.000 Kč z POV Pardubického kraje v roce 2018 na ozelenění návsi. Dotace tvoří polovinu celkových nákladů.

OZ schválilo předání řešení opětovné žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 410/6 JUDr. Pecháčkové, aby zastupovala obec v tomto sporu. Podle zápisu z 15. zasedání už měl být tento pozemek prodaný, ale evidentně není.

OZ informovalo o vyřešení stížnosti na kvalitu vody.

OZ bez dalších podrobností informovalo o existenci plánu Pardubického kraje na opravu labského mostu.

OZ schválilo smlouvu o sml. budoucí na zřízení věcného břemene – umístění stavby (nové kabelové vedení Na Hrázi) na p.č. 370/2.

OZ vzalo na vědomí nová pravidla týkající se ochrany osobních údajů a informovalo, že pověřencem obce je zastupitel Petr Jirák.

OZ schválilo u příležitosti stoletého výročí vzniku republiky nabídku firmy Osvětlení a energetické systémy, a.s. na osvětlení pomníku padlým za 19.418 Kč vč. DPH a nabídku Kamenictví Kůrka na renovaci tohoto pomníku do 15.000 Kč vč. DPH.

OZ schválilo kupní smlouvy na p.č. 390/130 a 390/131 (oddělené části p.č 390/1) žadatelům za 100 Kč/m2. Jen mi asi uniklo, kdo a kdy rozhodl o záměru tyto pozemky prodat.

OZ schválilo nabídku firmy Strnad na podlahovou krytinu PVC ve 3. NP ve mlýně na Výrově (budoucí výstavní sál) za 159.886,98 Kč vč. DPH.

OZ informovalo, že opravu střechy a zateplení č.p. 192 bude provádět Michal Židlický.

OZ informovalo o petici občanů proti zpomalovacím bariérám u BD v ul. K Pile. Starosta petici předá na odbor dopravy MÚ Přelouč.

Diskuse:
Pan Kutner informoval o úspěších Sport klubu Břehy na soutěžích.
V červnu by měl vyjít Břežan.
Obec plánuje nákup nové sekačky pro TS zhruba za 350 tis. Kč.
Obec přivítala 15 dětí narozených za poslední rok.

*) barevně označené body nebyly na zveřejněném programu