Zasedání obecního zastupitelstva v letech 2010-2014

Jednací řád

 

Zatupitel Předsednictví ve výboru Absence na zasedání
Ing. Petr Morávek
starosta
  0
Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
místostarosta
  0
Ing. Pavel Erban Finanční výbor (členové Bohumil Vančura, Jan Šohaj) 3
Jiří Kubát Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity (členové Pavel Jirava ml., Tomáš Čepčár) 3
Mgr. Věra Novotná Výbor pro školství a kulturu (členové Ivana Zieglerová, Jitka Němcová) 6
Bc. Lukáš Novotný Výbor pro komunikaci, prezentaci a rozvoj obce (člen Marie Štarmanová) 7
František Rambousek Výbor pro bezpečnost, dopravu, rozvoj obce, majetkové záležitosti a životní prostředí (místopředseda Ing. Jiří Jura, členové František Moravec, Pavel Jirava st., Lukáš Novotný) 14
Marie Štarmanová Výbor pro sociální záležitosti (členové Věra Novotná, Petra Novotná) 1
Aleš Vančura Kontrolní výbor (členové Martin Koreček, Luděk Novák) 7

 

Č. Program Zápis Datum Nepřítomni Poznámka
1 x Z 11.11.2010   všichni přítomni
2 x Z 9.12.2010   všichni přítomni
3 x Z 27.1.2011   všichni přítomni
4 x Z 24.2.2011 Erban  
5 P Z 20.4.2011 Rambousek  
6 x Z 31.5.2011 Novotná, Rambousek  
7 x Z 16.6.2011 Novotný  
8 x Z 4.8.2011 Novotná  
9 x Z 27.10.2011 Rambousek  
10 P Z 8.12.2011   všichni přítomni
11 x Z 8.3.2012 Vančura  
12 x Z 7.6.2012 Novotný  
13 x Z 19.7.2012 Novotná, Rambousek  
14 x Z 27.9.2012 Erban, Kubát, Rambousek  
15 x Z 22.11.2012   všichni přítomni
16 x Z 20.12.2012 Vančura, Rambousek, Novotný  
17 x Z 21.2.2013 Erban  
18 x Z 16.5.2013 Novotný, Kubát, Vančura, Rambousek  
19 x Z  19.6.2013 Kubát, Novotná, Novotný, Štarmanová  
20 P Z  19.9.2013 Rambousek  
21 P Z  29.11.2013   všichni přítomni
22 P Z 11.2.2014 Novotná, Vančura, Rambousek  
23 P Z 24.4.2014 Novotná, Vančura, Rambousek již bez začernění
24 P Z 5.5.2014 Rambousek, Novotný již bez začernění
25 P Z 24.6.2014 Novotný, Rambousek, Vančura  
26 P Z 29.7.2014 Rambousek již bez začernění
27 P Z 7.10.2014 Rambousek, Vančura