26. zasedání zastupitelstva + krátká zpráva

Ve středu 22. srpna 2018 od 18 hodin proběhne v restauraci Cikánka veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 3/20184/2018 a 5/2018.

OZ schválilo nového nájemce prodejny potravin ve Břehách od 1. 9. 2018. Ze tří nabídek vybrali firmu Tran Van Phác, který provozuje obdobnou prodejnu ve Chvaleticích. Nájemné bylo stanoveno na 8.000 Kč měsíčně s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Prodejna by měla fungovat (i když omezeně) i v přechodném posledním prázdninovém týdnu, kdy si nový nájemce bude prodejnu přebírat a zařizovat. Otevírací doba by měla být denně od 7 do 20 hodin včetně víkendů.

OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 390/66 – kabelová přípojka.

OZ schválilo náměty na budoucí čerpání dotací z Programu obnovy venkova, které zpracovává Ing. arch. Pavel Tománek:

  • placené parkoviště u mlýna
  • kurty
  • zřízení sběrného místa pro odpady v areálu technických služeb
  • dokončení rekonstrukce objektu “na pile” (stavba s komínem)
  • ulice Pod Lipami
  • rekonstrukce hasičské zbrojnice
  • knihovna
  • info- nebo senior- centrum
  • dokončení chodníku do Přelouče

Starosta opět připomněl ozelenění návsi a poděkoval technickým službám a hasičům za zalévání.

Starosta zmínil, že na mlýně zbývá dokončit dlažba schodiště, položit lino do 3. NP uzavřena smlouva s firmou Strnad). Ing. Pavlasová dokončuje dokumentaci – jakou? To jsme se nedozvěděli.

Starosta nám opět sdělil, že na budoucí knihovně (čp. 192) právě probíhají práce na zateplení a opravě střechy.

Starosta informoval o proběhlé výměně oken v BD č. 107.

OZ odkývalo zveřejnit záměr obce prodat pozemek s garáží (p. č. 209/2) za domem č. 192, neboť o ni projevil zájem majitel sousedního pozemku. Obec prý dosud tuto garáž držela kvůli prodejně jako skladovací prostor, pro knihovnu ale prý již nebude využitelnou.

OZ schválilo výsadbu zeleně na obecním pozemku p.č. 390/9 z důvodu oddělení silnice od sousedního stavebního pozemku, což vyžadují po stavebníkovi hygienické předpisy. Nevymezilo ale žádné konkrétní místo, tak snad se podaří skloubit zeleň s plánovanou zastávkou.

OZ schválilo příspěvek 10.600 Kč Sport klubu Břehy na částečnou úhradu startovného pro 6 jeho členů, kteří se zúčastní mistrovství světa v Maďarsku.

Starosta znovu upozornil na plánovanou opravu labského mostu.

OZ oznámilo, že s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. řeší záruční reklamaci cyklostezky, jejíž část se sesouvá a v asfaltu se stále více rozšiřuje prasklina.

OZ oznámilo záměr oslav 100letého výročí republiky v podobě přednášky doc. PhDr. Tomáše Jiránka, Ph.D. z pardubické univerzity o vzniku republiky (27. 9. 2018) a koncertu orchestru ZUŠ Přelouč ve spolupráci s maďarským orchestrem (29. 9. 2018).

 

*) barevně označené body nebyly na zveřejněném programu jednání