Volby do Poslanecké sněmovny 2021 ve Břehách

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin v budově sokolovny ve Břehách.
 
Kandidující strany:
1. Strana zelených
2. Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)
3. VOLNÝ blok
4. Svoboda a přímá demokracie (SPD)
5. Česká strana sociálně demokratická
7. ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
8. Trikolora Svobodní Soukromníci
9. Aliance pro budoucnost
10. Hnutí Prameny
12. PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
13. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
15. Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou – najdete ji na webu www.urza.cz
16. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
17. PIRÁTI a STAROSTOVÉ
18. Komunistická strana Čech a Moravy
20. ANO 2011
21. Otevřeme Česko normálnímu životu
22. Moravané

21. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

 Ve čtvrtek 9. září 2021 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Rozpočtové opatření č. 2/21
 2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-15-2013518/VB/01 – ČEZ Distribuce a.s.
 3. Smlouva s f. Calypso Group na vybudování multifunkčního hřiště
 4. Pořízení měřiče rychlosti – ke vjezdu do obce
 5. Žádost charity č.j. 464/21
 6. Žádost Moped klub Břehy č.j. 531/21
 7. Žádost č.j. 533/21 – p. Reichman
 8. Veřejná prostranství a studie jejich využítí – pořízení studie a podkladů pro dotace
 9. Pořízení informační tabule a skládacích map – „tzv. malované mapy“
 10. Schválení další etapy rekonstrukce chodníků v obci dle projektu PD Servis Pardubice
 11. Pořízení projektové dokumentace pro přestavbu podkroví mateřské školky
 12. Pořízení projektové dokumentace pro stavbu venkovní učebny ZŠ

Stručná zpráva z jednání

 • OZ vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2021 a 3/2021.
 • OZ schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. u novostavby v ulici Na Pískách.
 • OZ ze tří oslovených firem vybralo a schválilo smlouvu o dílo s firmou Calypso Group na rekonstrukci stávajícího hřiště u ZŠ Břehy za 1.276.187 Kč. Zmiňovaný projekt na rekonstrukci hřiště se na žádném veřejném zasedání neprojednával. Ve 12. zápisu z 24. 6. 2020 OZ pověřilo starostu s ředitelkou ZŠ zajištěním projektu a v 15. zápisu z 26. 11. 2020 je již projekt hotový. Není tedy možné dozvědět se, kdo projekt dělal a za kolik. Práce začnou hned bez ohledu na to, jestli bude již podaná žádost o dotaci u Národní sportovní agentury úspěšná či nikoliv, což není v rozporu s dotačními podmínkami.
 • OZ schválilo pořízení druhého měřiče rychlosti u vjezdu do obce ze směru od Sopřeče, a to v obydlené oblasti mezi mostkem a křižovatkou. Předpokládaná cena je 50.000 Kč bez DPH.
 • OZ schválilo dar Charitě Pardubice ve výši 5.000 Kč z důvodu péče o občanku Břehů.
 • OZ schválilo dar na činnost Moped klubu Břehy ve výši 25.000 Kč.
 • OZ schválilo dar 5.000 Kč panu Reichmanovi jako příspěvek na úpravu obecního pozemku za jeho plotem.
 • OZ schválilo pořízení studie využití veřejného prostranství na revitalizaci návsi bratranců Veverkových a požární nádrže Ing. arch. Vavřečkou za 47.000 Kč bez DPH. Studie a následně i projekt bude potřebný pro žádost o dotaci na tuto revitalizaci.
 • OZ schválilo pořízení ručně malované mapy s prezentací obce zahrnující informační tabuli s mapou 100×150 cm a 80 ks skládacích cyklomap za 15.840 Kč bez DPH.
 • OZ schválilo smlouvu o dílo s Petrem Zieglerem za 424.200 Kč na opravu chodníku v ulici V Zákoutí, která již probíhá.
 • OZ schválilo další etapu opravy chodníků v ul. Štěpánkova s předpokládanými náklady 389.689 Kč a zřídilo výběrovou komisi ve složení Jirava, Jirák, Morávek.
 • OZ schválilo záměr přestavby podkroví MŠ Břehy na hernu a výběrem projektanta pověřilo komisi ve složení Jirava, Krpata, Šanda. Předpokládaná cena projektu je 180.000 Kč. Statický posudek byl proveden v květnu 2021 a je očekáváno kladné vyjádření.
 • OZ schválilo záměr stavby venkovní tvořivě badatelské učebny ZŠ Břehy a stanovilo komisi pro zadání tvorby projektu (v předpokládané hodnotě 50.000 Kč) ve složení Jirava, Morávek, Štarmanová, Krpata, Jirák. Má se jednat o jakýsi multifunkční amfiteátr především k výuce nejen přírodovědných předmětů s využitím plochy asi 15×25 m na p.č. 290/1 a 290/2. Je očekáváno vyhlášení dotací z IROP, které by mohly pokrýt až 95 % nákladů a hotový projekt je nutnou součástí žádosti. Místostarosta Morávek nám ukázal první náčrt jeho vize. Proč ale badatelskou a tvořivou dílnu vidí stejně jako klasickou třídu a zda je opravdu nezbytné mít v dosahu školy další 3 sociální zařízení, mi není moc jasné. Nemá snad budova ZŠ dostatečnou kapacitu, že je nutné budovat další klasickou třídu? Venkovní učebna by už z podstaty měla být něčím naprosto jiným, podnětným, otevřeným…
 • OZ schválilo dar obci Hrušky (postižené letošním tornádem) ve výši 25.000 Kč na opravu ZŠ. Obec již do postižené oblasti zapůjčila elektrocentrálu, kontejner a darovala stavební materiál v hodnotě asi 14.000 Kč.
 • OZ schválilo smlouvu s firmou RPA dotace na zpracování žádosti o dotaci na vybudování obecních bytů “Na Pile” za 25.000 Kč bez DPH + 170.000 Kč bez DPH v případě získání dotace. Předpokládaná cena stavby zahrnující vznik 7 malometrážních bytů je řádově 6-10 mil. Kč. Už teď ale zastupitelstvo počítá s tím, že obec tyto byty po pětileté lhůtě udržitelnosti projektu prodá.
 • OZ schválilo smlouvu s ČEZ na prodej elektřiny z MVE za cenu 2.222 Kč/MWh pro rok 2022. Momentálně obec prodává 1 MWh za 1.062 Kč při celkovém objemu až 200 MWh za rok.
 • OZ schválilo navýšení pracovních míst obce o 0,5 úvazku jednoho zaměstnance v nové knihovně. Představa je taková, že stávající knihovnice paní Forštová bude pokračovat jako doposud, tedy každé pondělí a pátek od 15 do 16:30 h., druhá knihovnice (o jejíž místo se uchází paní Lipová) bude mít výše schválený půlúvazek a o zbylý čas se uchází další zájemci. Nová knihovna by měla být hotová do konce září.
 • OZ schválilo pořízení páteřní desky s fixátorem (tu lze použít i při záchraně osoby propadlé ledem) a 16 párů zásahových rukavic pro SDH Břehy za předpokládanou cenu 31.400 Kč.
 • Starosta informoval o termínu veřejného projednání změny č. 3 Územního plánu obce Břehy na Obecním úřadě Břehy dne 21. 10. 2021 od 15 hodin.
 • OZ odmítlo vstup obce Břehy do spolku Naše odpadky , který operuje na území Moravy.
 • Starosta informoval o úspěšně proběhlé dílčí kontrole hospodaření obce.
 • Starosta informoval o termínu sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který se bude konat 24.-25. září. Ve stejném termínu proběhne i sbírka textilu pro Diakonii Broumov a bude také povolen svoz větví na obvyklé místo na hřišti.
 • Starosta informoval, že popelnice na tříděný odpad (modré, žluté a hnědé) pro každou domácnost jsou již uskladněny na mlýně a v nejbližší době se začnou distribuovat občanům. Dodatkem smlouvy s SOP, a.s. bude řešen nový plán svozu jednotlivých odpadů.
 • Starosta informoval o zahájení opravy silnice K Pile v týdnu od 13. 9., která v pátek 17. 9. bude zcela uzavřená.
 • Paní Štarmanová navrhuje opravu silnice Pod Bílou Hůrou. Z debaty ale plyne, že tato naráží na mnoho překážek (soukromý pozemek, stromy..)
 • Starosta informoval o již probíhající kolaudaci mlýna na Výrově. V případě úspěchu však bude moci mlýn zatím fungovat jen ve zkušebním provozu.
 • Starosta informoval o plánu vyčištění a natření železných dveří v přístavku na mlýně, jejichž vznik prý odborník nedávno odhadl na období mezi roky 1650-1700.

 

V diskusi byl vznesen návrh na opravu propadajícího se chodníku v ulici Obránců míru. Podle starosty je problém ve vlastnictví části pozemků a slíbil, že s vlastníkem – Pardubickým krajem – zahájí jednání.

Nábor do oddílu vodních sportů na Buňkově

V sobotu 26. června 2021 mezi 10. a 12. hodinou proběhne na pláži rybníka Buňkov nábor dospělých a mládeže od 9 let do oddílu vodních sportů pod TJ Sokol Břehy.

Všichni zájemci se zde budou moci seznámit s ovládáním lodí a hned si vše i zkusit.

Bližší informace u vedoucího PaedDr. Miroslava Přinesdomů na tel. 608 957 789 nebo na mailu veslovani44@seznam.cz.

 

20. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve středu 23. června 2021 od 19 hodin se sejde zastupitelstvo obce Břehy k veřejnému zasedání po delší době opět v restauraci Autokempu Buňkov.

Zveřejněný program:

 • Valná hromada společnosti Autokemp Buňkov s.r.o. – svolává jednatelka paní Lucie Jelínková.
 • Oprava podlahy v ZŠ.
 • Nové osvětlení a elektroinstalace v ZŠ – třetí etapa
 • Pořízení úpravny vody do MŠ
 • Podání žádosti o dotaci – Národní sportovní agentura
 • Žádost č.j. 321/21 – pozemek
 • Žádost č.j. 343/21 – pozemek
 • Žádost č.j. 348/21 o podporu Diakonie

19. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 13. května 2021 od 18 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

 

 • OZ schválilo závěrečný účet Obce Břehy za rok 2020.
 • OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy za rok 2020, dále účetní závěrku Základní školy Břehy a Mateřské školy Břehy za rok 2020.
 • OZ schválilo rozdělení výsledku hospodaření MŠ Břehy na 25.000 Kč do fondu odměn a 21.959,71 Kč do rezervního fondu.
  Hospodářský výsledek ZŠ byl nulový.
 • OZ schválilo smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-2007580/SIS/011 (ul. Pod Lipami); IE-12-2007580/VB/037 (Na Křižovatce) a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021771/vb/01 (Pod Haldou).
 • OZ vzalo na vědomí architektonickou studii na přestavbu objektu “Na Pile u komína” na 7 malometrážních bytů jako podklad pro zadání zpracování projektové dokumentace.
 • OZ schválilo žádost o příspěvek 4.000 Kč na poháry a ceny do tradičního Zemědělského poháru v mariáši. Termín konání zatím není stanoven.
 • OZ schválilo žádost o dotaci 20.000 Kč spolku Nezlomeni na letošní srpnové soustředění a turnaj ve stolním tenise v Autokempu Buňkov.
 • OZ schválilo žádost o pořádání street basketbalového turnaje 17. července 2021.
 • OZ schválilo vyúčtování dotace na rozšíření knižního fondu z roku 2020 a zároveň novou veřejnoprávní smlouvu na rok 2021 s Krajskou knihovnou, a to na shodnou částku 5.220 Kč.
 • I přes zamítavé stanovisko P. Jiráka a G. Fialkové zastupitelstvo schválilo žádost o příspěvek Domovu u fontány ve výši 5.000 Kč. Klienty domova jsou tři občané obce Břehy.
 • OZ schválilo žádost o příspěvek ZŠ a Praktické škole Svítání ve výši 5.000 Kč na rekonstrukci budoucí budovy školy v Klášterní ulici v Pardubicích. Jejich klienty je několik dětí ze Břehů.
 • Z důvodu více žádostí o narovnání vlastnických práv k obecním soukromě užívaným pozemkům OZ pověřilo starostu zajištěním nového znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé za tato rezidua z minulosti.
 • OZ schválilo žádost p. Panchártka o odkup části pozemku za jeho plotem.
 • OZ neschválilo žádost manželů Jedličkových o odkoupení části pozemku v jejich sousedství.
 • OZ schválilo žádost pí Vrátníkové o odkup pozemku za jejím plotem.
 • OZ schválilo žádost manželů Smolíkových o odkup části pozemku za jejich plotem.
 • Žádost pana Machače o odpuštění poplatků za svoz TKO za osoby žijící v zahraničí spadá do přenesené působnosti obce, proto nerozhodlo zastupitelstvo, ale věc bude řešit obecní úřad podle zákona o místních poplatcích.
 • OZ schválilo kroniku obce za rok 2020.
 • OZ schválilo smlouvu na umístění Z-boxu – “balíkomat” Zásilkovny u obchodu s potravinami.
 • OZ schválilo podání žádosti o dotaci na auto pro JSDH Břehy od MVČR jako náhradu za stávající Ford z roku 2006. Výše dotace je 450 tis. Kč. Auto v hodnotě 1.150 tis. Kč by bylo možné zároveň dotovat i z další dotace vypsané Pardubickým krajem, a to ve výši asi 300 tis. Kč.
 • OZ schválilo zadávací dokumentaci pro akci „Systém door-to-door pro separaci a oddělený sběr odpadů v obci Břehy“ a určilo komisi pro výběr dodavatele sběrných nádob ve složení Jirava, Fialková, Jirák, Morávek.
 • OZ schválilo pořízení regulačního plánu v lokalitě „Žernov“, zástupcem obce pro jednání stanovilo starostu, pořizovatelem regulačního plánu Ing. Kamilu Zárubovou (MěÚ Přelouč) a stanovilo, že náklady bude hradit investor.
 • OZ schválilo vložení vymezené infrastruktury v hodnotě 8.093.330 Kč do základního jmění akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Obec za tento vklad získá 5.250 ks akcií společnosti.
 • OZ schválilo koupi nákladního auta AVIA D120 z r. 2014 pro technické služby za 650.000 Kč bez DPH. Auto má teleskopickou nástavbu na nakládání kontejnerů.
 • OZ schválilo nájemní smlouvu na pozemek pro letní kino na 3 roky. Nájemné je stanoveno na 2.000 Kč ročně.
 • OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2021.
 • OZ pověřilo starostu řešením stížností na zápach v areálu bývalého JZD způsobovaného pravděpodobně vyplachováním zde prodávaných nádrží, a to s odborem životního prostředí MěÚ Přelouč.
 • OZ pověřilo starostu podáním žádosti o umístění dopravního značení znemožňujícího vjezd motorových vozidel na lesní cestu od ulice Lesní do Lohenic. Kvůli uzavřenému labskému mostu totiž tuto lesní cestu hojně využívají motoristé k cestě do Přelouče.

Nakonec starosta připomněl nepořádek na sběrných místech pro tříděný odpad, znečišťování chodníků psími výkaly, trestnost volného pohybu psů v lese a také nedodržování klidu o nedělích a státních svátcích.

18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

V úterý 30. března 2021 od 18 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

 

OZ schválilo zpracování a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci haly na mlýně na Ministerstvo financí firmou RPA za 15.000 Kč + DPH. V případě uznání dotace si budou nárokovat 2 % + DPH z uznatelných nákladů, min. 100 tis. Kč. Předpokládané investiční náklady činí 11,7 mil. Kč. Jde o druhou žádost o dotaci na stejný projekt. Ta první byla již podána na Ministerstvo pro místní rozvoj.

OZ schválilo záměr vypracování projektové dokumentace na vybudování bytových jednotek v domě na st.p. č. 539 (pila) a v podkroví č.p. 11 (křižovatka). Pro výběr dodavatelů byla stanovena komise ve složení P. Jirava, P. Morávek a P. Erban.

OZ schválilo smlouvu o dílo s Ing. arch. Tománkem na změnu č. 3 Územního plánu obce Břehy zkráceným postupem a smlouvu s žadateli o tuto změnu o úhradě nákladů.

OZ schválilo záměr nákupu nákladního auta s hákem pro potřeby technických služeb (manipulace s kontejnery) a stanovilo výběrovou komisi ve složení P. Jirava, P. Šanda, J. Kučera a J. Kubát.

OZ schválilo pronajmout prostory bývalého obchodu v objektu Na Křižovatce podnikateli Martinu Štainerovi za 2.500 Kč/měsíc. Nájemce by zde provozoval showroom produktů Eco clean & shine a výdejní místo Zásilkovny, Balíkovny, Geis, DPD, PPL…
Na základě jednání starosty s nájemcem bude nutné vyřešit vytápění pronajímaného obchodu.

Starosta také informoval, že přišla nabídka od Zásilkovny zřídit v obci u obchodu s potravinami box pro příjem a výdej zásilek.

Starosta informoval o uzavírce labského mostu. Jeho oprava je naplánovaná od 6. dubna do 31. srpna 2021.
Pro chodce a cyklisty je stanovena objízdná trasa přes lávku u bývalé plovárny na Slavíkových ostrovech. Starosta místo této nevhodné trasy usiloval o přímou cestu vedle opravovaného mostu v podobě např. pontonového mostu nebo přívozu. Bohužel nic z toho není možné nebo je nedosažitelné.
Pro auta bude objízdná trasa vedena přes valský most. Má to ovšem dva háčky. Jednak v termínu od 1. srpna do 31. října 2021 je plánována II. etapa stavby kanalizace v Mělicích na úseku objízdné trasy, takže se objížďka protáhne kolem Buňkova i písníků přes křižovatku u Živanic. Druhak pro auta nad 7,5 t nebo vyšší než 3,2 m je valský most neprůjezdný, takže budou muset Labe překonávat v Pardubicích, nebo v Týnci nad Labem. Přes most v Řečanech nad Labem mohou jen auta do 10 t.
Autobusy budou samozřejmě jezdit přes Valy. Momentálně jsou na stole teprve návrhy jízdních řádů a zdá se, že jejich četnost nebude omezena a na vlaky by mohly navazovat za cenu dřívějšího odjezdu ze Břehů. Starosta navrhne i možnost zastávky ve Valech kvůli rozšíření možnosti přestupu na vlak. Pokud by ale z nějakého důvodu autobusová doprava nestačila, bude starosta jednat s firmou Šanda o možnosti zajištění další autobusové dopravy pro občany obce, která by pro ně byla zdarma.

Tady si ještě dovolím poznámku, která se na zasedání nezmiňovala. Od 6. dubna 2021 bude omezen i provoz na železniční trati nejen Kolín – Pardubice kvůli rekonstrukci pardubického nádraží. V nejbližších dnech by tedy měly vzniknout nejen nové autobusové, ale i vlakové jízdní řády pro toto období, které budou zveřejněny např. na portále www.idos.cz.

Ukliďme si Břehy

Letošní úklid bude nuceně individuální, proto nebudeme stanovovat jeden konkrétní termín, ale necháme zcela na Vás, dobrovolnících, kdy budete chtít vyrazit na procházku s odpadkovým pytlem. Na rohu Bahníkovy a Krátké ulice jsme pro Vás připravili „pytlomat“, ze kterého si můžete vzít jak jednorázový plastový pytel, tak i pevný na těžší kousky. Budeme rádi, když tento pytel s logem celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ zase vrátíte pro další použití. V pytlomatu najdete i letáky s veškerými potřebnými informacemi.

17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy

V pátek 12. února 2021 od 17 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – informace.
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s.; naše č.j. 9/21 (p.č 390/67 v k.ú. Břehy).
 3. Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby: IE-12-2007580 – investor ČEZ Distribuce a.s.; naše č.j. 85/21.
 4. Kupní smlouva na pozemky p.č. 855/6 a 34/14 v k.ú. Břehy dle GP 758  25/2020
 5. Žádost č.j. 12/21 – konání závodu Překážkáč  
 6. Žádost č.j. 83/21 – pronájem prostor v č.p. 11
 7. Žádost č.j. 84/21 – pronájem hospody v č.p. 11
 8. Žádost č.j. 33/21 – snížení nájmu z důvodů uzavření restaurace
 9. Nový strategický plán obce od roku 2022 do 2026 – příprava
 10. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s SOP a.s. – návrh od svozové firmy
 11. Změna současné pracovní smlouvy zaměstnance TS
 12. Informace o plánované opravě mostu č. 333-003 Pardubickým krajem
 13. Založení SVJ v bytovém domě č.p. 107 – záměr
 14. Projektová příprava vodovodu a kanalizace – ulice Na Hrázi

16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy

V pátek 18. prosince 2020 od 17 hodin se bude v sokolovně konat veřejné zasedání zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Rozpočet Obce Břehy na rok 2021.
 2. Rozpočtový výhled Obce Břehy 2022-2026.
 3. Dodatek č. 1/2021 smlouvy 09/02 s SOP a.s. Přelouč.
 4. Věcné břemeno ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. – smlouva o smlouvě budoucí IV-12-2020692/sobs vb/1 (naše č.j. 704/20).
 5. Informace – objednávka na zpracovaní žádosti o dotaci z MMR program 117D8210E u RRA PK (viz usnesení č. 11 z 15. jednání OZ).
 6. Inventury a plán inventur 2020.

15. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 18 hodin proběhne v sokolovně ve Břehách veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

Zveřejněný program: 

1)    Smlouva o zřízení věcného břemene – oprávněný GasNet, s.r.o. (lokalita Na pile).

2)    Smlouva o zřízení věcného břemene – oprávněný ČEZ Distribuce a.s. (ul. Zemědělská).

3)    Smlouva na zpracování dokumentů a žádosti na dotaci „Rekonstrukce hřiště u ZŠ v Obci Břehy“ č. SML Z M 20 792.

4)    Smlouva na organizaci výběrového řízení v rámci projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady – zavedení door-to-door systému v Obci Břehy“ č. Z-ZP-20 0097.

5)    Dodatky ke smlouvám  darovacím uzavřeným na základě usnesení ZO Břehy č. 9 z 11. zasedání, 11 z 11. zasedání a 11 z 10. zasedání.

6)    Smlouva o bezúplatném převodu vlast. práva k majetku č UZSVM/HPU/6542/2020-HPUM parcela p.č. 372 v k.ú. Břehy.

7)    Příprava rozpočtu obce na rok 2021 – informace.

Soutěž o největší dýni 2020

Vzhledem k tomu, že letos nelze uspořádat soutěž o největší dýni společně, bude tato akce přesunuta do virtuálního světa. Pokud jste vypěstovali dýni, vyfotografujte ji na váze (nebo alespoň k fotografii připište její hmotnost) a zašlete fotku na email brehy@obecbrehy.cz s předmětem zprávy „dýně“ (neopomeňte uvést i vaše jméno). Výsledky budou zveřejněny a vítězové odměněni.

14. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 15. října 2020 od 19 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

 • OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření 3/2020.
 • Žádost nájemce restaurace v autokempu o snížení nájemného v důsledku epidemie, kdy byla restaurace zavřená, byla odložena na příští zasedání, protože zatím nejsou jasné podmínky podpory ze strany státu.
 • OZ schválilo kupní smlouvu na kontejnery od firmy Traktorservis-ML, s.r.o. za 421.358 Kč a smlouvu o dílo na vytvoření sběrného místa od Lukáše Adyho za 265.381,17 Kč. Jde o zřízení nového sběrného místa v prostoru technických služeb v rámci dotovaného projektu Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy.
 • OZ schválilo vytvořit nabídku soupisu infrastrukturního majetku obce (kanalizace a vodovod) na vložení do základního jmění VAK Pardubice a.s.
 • OZ pověřilo starostu jednáním o koupi a případnou koupí zánovního drtiče větví určeného pro větší průměr větví s cenovým limitem 60.000 Kč.
 • OZ pověřilo starostu výběrem a nákupem úklidového stroje na mechanické čištění chodníků od trávy ocelovým kartáčem s cenovým limitem 60.000 Kč.
 • OZ schválilo dar 2.000 Kč pro každé miminko, které letos výjimečně přivítá starosta s paní Štarmanovou individuálně namísto standardního vítání občánků.
 • OZ zrušilo usnesení 14 z 13. zasedání, podle kterého měly být koupeny žluté sběrné nádoby na plast. Od firmy, která obci zpracovává dotace totiž přišla informace o možnosti, že dotace na tzv. “Door to door systém” třídění odpadu (pořízení barevných popelnic pro jednotlivé občany obce) bude rozdělena i žadatelům, kteří na ni původně nedosáhli. Měli bychom tedy vyčkat, zda tuto dotaci ještě dodatečně neobdržíme.
 • OZ informovalo, že nové nerezové cvičící prvky na hřiště, jejichž pořízení bylo schváleno na 11. zasedání, bude nutné pořídit od certifikované firmy kvůli bezpečnostním předpisům.
 • OZ schválilo zvýšení celkového počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu dle § 102 odst. 2 j) zákona O obcích. Náplní práce nové síly na OÚ by měla být spisová služba, archiv, administrativní podpora dotacím, Břežan, podklady a zápisy jednání zastupitelstva, Czech Point a další.
 • OZ schválilo nabídku firmy SÚS PaK na opravu povrchu silnice K Pile 4cm živicí za cenu 497.491 Kč.
 • OZ schválilo nájem části pozemku č. 155 pro provoz stánku se zmrzlinou Ing. Markétě Horké za 2,50/m2 a měsíc na 3 roky.
 • OZ schválilo záměr prodloužit nájem sálu v č.p. 11 (Na Křižovatce) kapele za stejných podmínek, jako dosud (1.500 Kč/měsíc).
 • OZ schválilo pořízení datových SIM karet pro žáky ZŠ pro distanční výuku, pokud o takovou službu budou mít zájem. Obec dostala nabídku od O2 na 10 těchto SIM karet s datovým limitem 30 GB bez závazku za celkem 4.887 Kč/měsíc.
 • Letošní soutěž o největší dýni bude probíhat distančně.
 • Firma P & K HYDRO s.r.o. opraví rozbitou automatiku česla MVE za 11.800 Kč bez DPH.

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje ve Břehách 2020

Aktualizováno 3. října 2020.

O víkendu 2.-3. října 2020 proběhnou v sokolovně ve Břehách (Ke Hřišti 250) volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. V pátek 2. října bude volební místnost otevřena od 14 do 22 hodin, v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin.

Kompletní kandidátní listiny si můžete prohlédnout na www.volby.cz.

Vzhledem k současné „corona situaci“ budou vyžadována následující hygienická opatření:

 • Ve volební místnosti bude nutné mít nasazenou roušku či respirátor.
 • Bude omezen počet osob ve volební místnosti.
 • Každý volič obdrží kromě obálky na volební lístek i tužku, kterou si z volební místnosti odnese.

Voliči, kteří budou mít nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu COVID-19, budou hlasovat

 1. ve středu 30. září od 7 do 15 hodin z motorového vozidla na volebním stanovišti na parkovišti v areálu ENTERIA ARENY, Sukova třída 1735, Pardubice, nebo
 2. v pátek 2. října od 7 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 7 do 14 hodin do zvláštní volební schránky, o kterou je nutno požádat telefonicky na tel. číslech 702 127 641 a 702 126 717 v pracovní době Krajského úřadu Pardubického kraje:
  STŘEDA 23. 9. 2020 8:00 – 17:00
  ČTVRTEK 24. 9. 2020 8:00 – 15:30
  PÁTEK 25. 9. 2020 8.00 – 15:30
  ÚTERÝ 29. 9. 2020 8:00 – 15:30
  STŘEDA 30. 9. 2020 8:00 – 17:00
  ČTVRTEK 1. 10. 2020 8:00 – 20:00.

 

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

Z 846 voličů bylo odevzdáno 338 platných hlasů, což je 40,07% účast.

číslo název strany počet hlasů počet hlasů v %
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 19 5,62
8 Trikolóra a Strana soukr. ČR 9 2,66
11 ODS a TOP 09 55 16,27
13 Strana zelených 6 1,77
15 VÝCHODOČEŠI 12 3,55
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 21 6,21
17 Koalice pro Pardubický kraj 42 12,42
19 Česká pirátská strana 47 13,90
30 3PK-Pro prosperující Pard. kr. 24 7,10
34 Zdraví Sport Prosperita 2 0,59
36 DSSS – STOP KRIMIGRANTŮM! 2 0,59
50 ANO 2011 74 21,89
63 Komunistická str. Čech a Moravy 21 6,21
82 ROZUMNÍ – Petr Hannig 1 0,29
83 Mladí pro Pardubický kraj 3 0,88

Počet mandátů jednotlivých stran.

Zvolení zastupitelé.

13. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 3. září 2020 od 19 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo smlouvu s Pardubickým krajem na dotaci 12.500 Kč určenou pro SDH Břehy na pokrytí 70 % nákladů na pořízení zásahové obuvi.

OZ schválilo nájem části pozemku u BD č.p. 2 na Výrově za 600 Kč/rok na 10 let.

OZ schválilo pořízení projektu na vodovod a kanalizaci pro 9 nových přípojných míst v lokalitě Na Hrázi. Projektant Ing. Petr Minařík nabídl cenu 37.000 Kč.

OZ schválilo nákup nového plynového kotle do bytu č. 3 v č.p. 107 za cenu cca 27 tis. Kč bez DPH.

OZ schválilo komisi pro výběrové řízení na projekt vybavení knihovny ve složení Jirava, Jirák a Morávek. Na tento projekt obec podala žádost prostřednictvím MAS Bohdanečsko z Programu rozvoje venkova a jde o regály, nábytek, vybavení multimediálního sálu LCD projektorem, vybavení kuchyňky a společenské místnosti v podkroví notebooky.

OZ schválilo komisi ve složení Jirava, Morávek, Šanda pro výběrové řízení v projektu “Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy” z Operačního programu životní prostředí. Jde o vytvoření nového sběrného místa v areálu technických služeb a předmětem výběrového řízení jsou kontejnery na odpad a stavební práce.

OZ schválilo koupi pozemku č. 104/25 před komínem v areálu Na Pile o rozloze 114 m2 od firmy Koreček s.r.o. za cenu 102.600 Kč (900 Kč/m2), a to navzdory tomu, že znalec tento pozemek ohodnotil na 17.690 Kč. Pro obec je ale pozemek podle zastupitelů natolik strategicky významný, že by se jeho nákup i za takto přemrštěnou cenu měl vyplatit při budoucí rekonstrukci posledního objektu bývalé pily. Jsou jím totiž vedeny veškeré inženýrské sítě.

Starosta informoval o tom, že oprava Labského mostu Přelouč-Břehy na silnici č. 333 by měla začít na jaře roku 2021 a má trvat 10 měsíců. Náhradní cesta pro pěší a cyklisty má být vedena přes Slavíkovy ostrovy. Tato cesta, jak již starosta napsal v dopise investorovi (Pardubický kraj), je však zcela nevhodná jak z provozního pohledu, tak v ohledu bezpečnosti a dostupnosti. OZ tedy pověřilo starostu prosazováním jiné objízdné trasy pro pěší a cyklisty, kdy vhodnější by byla nová (provizorní) lávka přímo u opravovaného mostu, či cesta přímo přes něj.

OZ odložilo smlouvu o věcném břemeni na pozemky Na Pile s firmou Tlapnet, která tam chce položit optické kabely. Nedodala však geometrický plán, který měl být součástí smlouvy.

OZ schválilo zadat úpravu stavební dokumentace z roku 2013 na vybudování chodníku Na Hrázi jejímu autorovi – firmě PD Servis Pardubice. Následně by obec mohla podat žádost o dotaci prostřednictvím MAS Bohdanečsko.

OZ pověřilo starostu obce Břehy jako opatrovníka požádat soud o bezplatného právního zástupce v řízení ve věci vlastnického práva k nemovitostem, kde opatrovaný žije.

OZ neschválilo podání žádosti o dotaci na užitkový elektromobil do 3,5 t z programu Ministerstva životního prostředí Alternativní pohony.

OZ vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci pro SDH Břehy ve výši 36.801 Kč, která zahrnuje refundaci 13 zásahů, zvýšení akceschopnosti jednotky, odbornou přípravu a školení.

OZ po delší diskusi schválilo záměr pořízení 400 ks žlutých popelnic (240 l) na plasty pro občany obce a zároveň stanovilo komisi pro výběr dodavatele ve složení Jirava, Morávek, Štarmanová. Základem tohoto bodu je fakt, že obci byla zamítnuta žádost o dotaci na tzv. “Door to door systém” třídění odpadu, tedy na pořízení barevných popelnic pro občany obce. Starosta proto navrhnul pořízení hnědých popelnic na bioodpad, neboť je prý při kalkulaci slev za svoz odpadů zohledňována váha vytříděného odpadu (nezapočítává se svoz kontejnerů na sběrných místech). Bioodpad je nejtěžší tříděnou složkou, proto tedy návrh hnědých popelnic. V diskusi nad tímto bodem zde vystoupili oponenti s tím, že by do hnědých popelnic neměli co dávat. Fakt je ten, že před pěti lety obec občanům “rozdala” kompostéry a navíc tento rok koupila “žlaby”, kam se také již léta bioodpad vozí. Podle mého je tedy kompostování ve Břehách vyřešené po všech stránkách a nutit občany házet ještě cosi navíc do hnědé popelnice by mi také nedávalo smysl.

OZ schválilo záměr opravy chodníku v ulici V Zákoutí v části s MŠ v rámci postupných oprav chodníků v ulicích V Zákoutí, Štěpánkova a Nerudova a pověřilo starostu výběrem zhotovitele.

OZ pověřilo starostu zasláním žádosti na Státní pozemkový úřad ČR o převod pozemku č. 818/25 (cesta ke žlabům na bioodpad) na obec Břehy.

Tenisové kurty jsou již po rekonstrukci v provozu.

Starosta informoval o aktuálních hygienických opatřeních v souvislosti s Covid-19.

25. srpna 2020 proběhla na mlýně inspekce z KHS, která shledala tři nedostatky (v 1. a 2. NP chybí šatny a nebyla dokončena stěna ve skladu nápojů). Po odstranění těchto závad, které má být vyřešeno jednoduchými přepážkami, je přislíbeno KHS vydání souhlasného stanoviska ke zkušebnímu provozu, kdy bude ještě požadováno měření hladiny hluku.

Starosta informoval o proběhlých prázdninových opravách v MŠ (domeček na zahradě) a ZŠ (sádrokartonové stropy, elektroinstalace).

Starosta také uvažuje o další pracovní síle na obecním úřadu, což by rád řešil na příštím zastupitelstvu.

 

Diskuse se nesla v duchu sekání trávy a zarostlých chodníků.

Příměstský tábor vodních sportů na Buňkově

Ve dnech 13.-14. a 16.-17. července 2020 bude Sokol Břehy na Buňkově pořádat příměstský tábor pro děti od 8 do 15 let. Aktivity budou zaměřeny nejen na vodní sporty. Oběd bude zajištěn v restauraci Autokempu Buňkov

Cena za 4denní pobyt je 320 Kč. Přihlášky přijímá vedoucí tábora PaedDr. Miroslav Přinesdomů na tel. 608 957 789.

 

 

12. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve středu 24. června 2020 od 18 hodin se bude v restauraci Cikánka konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí návrh protipovodňových opatření v obci Břehy představené zde Ing. Komendovou z firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Ta zpracovává pro Povodí Labe analýzu oblastí s významným povodňovým rizikem, kde také navrhuje protipovodňová opatření. Ve Břehách by mělo jít o stavbu hráze na JV okraji obce s výškou 1,6-2 m, jejíž průběh se mírně liší od hráze již navrhnuté v Územním plánu obce.

OZ schválilo zařazení obce Břehy do území působnosti MAS Bohdanečsko na programové období 2021-27.

OZ schválilo, aby na valné hromadě RSOB starosta podpořil návrh změny stanov.

OZ schválilo směnnou smlouvu na pozemky pod komunikací na Výrově v ulici Lesní – části pozemků 831/1 (831/7) (majetek obce Břehy) za 831/2 (831/6). Rozdíl ve výměře pozemků bude doplacen v částce 100 Kč/m2.

OZ schválilo kupní smlouvu na pozemek č. 269/14 (269/23) pod komunikací na Výrově v ulici Lesní v částce 100 Kč/m2.

OZ schválilo záměr pronajmout část pozemku u BD č. 2 na Výrově (asi 22 m2) na dobu určitou.

OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2020.

OZ schválilo pořízení dvou nerezových stolů do kuchyně MŠ od firmy Cor HB, s.r.o. za 56.060 Kč.

OZ schválilo, aby starosta zajistil statický posudek na půdu MŠ z důvodu jejího možného využití např. jako herny.

OZ schválilo smlouvu o nájmu na pozemek č. 195/2 pod plátnem pro letní kino v kempu za 1.300 Kč.

OZ schválilo záměr zpracování projektu a rozpočtu na nové hřiště u ZŠ (nyní šotolinové), aby se při vypsání vhodného dotačního programu mohla hned podat žádost o podporu.

OZ schválilo Ing. arch. Pavla Tománka (A – PROJEKT Pardubice s.r.o.) jako zpracovatele Změny územního plánu č. 3 obce Břehy.

OZ schválilo záměr pořízení osobního vozidla pro potřeby OÚ a technických služeb a ustanovilo výběrovou komisi (Krpata, Šanda, Kubát, Fialková, ??), která má poptat minimálně tři nabídky. Cenový limit byl stanoven na 500 tis. Kč bez DPH.

OZ schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě s SOP, a. s., kterým se zvyšuje recyklační poplatek za plasty na 990 Kč/t, zavádí se recyklační poplatek za papír ve výši 200 Kč/t. Manipulační poplatek byl zvýšen ze 180 Kč na 190 Kč a poplatek za 1 km z 32 Kč na 34 Kč.

OZ odložilo na podzim jednání o možnosti opravy povrchu komunikace v ulicích Pod Lipami a K Pile.

OZ schválilo příspěvek 4.000 Kč na příměstský tábor vodních sportů na Buňkově Sokolu Břehy. Po dohodě s přihlášenými účastníky byl původně plánovaný termín (7.-10. 7. 2020) přesunut na 13., 14., 16. a 17. 7. 2020.

OZ vzalo na vědomí starostou vydanou vnitřní směrnici č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek.

OZ schválilo rozšíření plochy pro opravu asfaltových kurtů o 100 m2 zámkové dlažby. Z toho důvodu bude navýšena cena na celkových 515 tis. Kč bez DPH a také bude zpožděn termín dokončení na 5. 7. 2020.

OZ informovalo, že schválený nájemník restaurace Na Křižovatce na poslední chvíli odřekl. OZ tedy schválilo jako provozovatele restaurace za stejných podmínek druhého žadatele paní Rousínovou, se kterou se musí dojednat, zda má stále zájem.

 

V diskusi jsme se dozvěděli, že mlýn stále není zkolaudován a je tam potřeba opravit hromosvod. V autokempu byla vykradena restaurace.

11. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 21. května 2020 od 17 hodin proběhne pod pergolou restaurace autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020.

OZ schválilo Závěrečný účet Obce Břehy za rok 2019.

OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy 2019 a účetní závěrky ZŠ Břehy a MŠ Břehy za rok 2019 a rozdělení výsledku hospodaření – ZŠ převede 5.408,99 Kč do rezervního fondu a MŠ převede 15.000 Kč do fondu odměn a 8.737,63 do rezervního fondu.

OZ schválilo kupní smlouvu na pozemek p.č. 396/2 za 100 Kč/m2. Jedná se o vypořádání restu obce z minulosti, kdy odprodává dávno oplocený pozemek jeho uživatelům.

OZ schválilo pachtovní smlouvu s Autokempem Buňkov s.r.o. (viz záměr č.j. 276/20) za 200.000 Kč/rok. Skončila totiž platnost dosavadní nájemní smlouvy. Bohužel jsme se nedozvěděli, jaká je doba její platnosti.

OZ schválilo vydání změny č. 2 Územního plánu obce Břehy týkající se Žernova.

OZ schválilo pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Břehy ve zrychleném řízení. Jde o změnu funkčního využití pozemků v oblasti bývalého areálu zemědělského družstva z výrobní na obytnou venkovskou. Náklady na změnu ÚP uhradí čtyři navrhovatelé.

OZ schválilo smlouvu s firmou Alnio na dotační management po dobu udržitelnosti projektu Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy za 42.500 Kč.

OZ schválilo dotaci 20.000 Kč SKV Pardubice Nezlomeni na soustředění v srpnu a říjnu v ATC Buňkov.

OZ schválilo dotaci 5.000 Kč Domovu u fontány.

OZ schválilo dotaci 19.000 Kč Sokolu Břehy.

OZ neschválilo žádost Linky Bezpečí o podporu 3.000 Kč.

OZ schválilo rámcovou smlouvu o jednoduchém vypořádání autorských práv s OSA prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR a objednání licence na autorská práva, která pokryje živou i reprodukovanou hudbu v obecním rozhlase (2.197 Kč) a na 14 akcích ročně (13.642 Kč).

OZ schválilo pořízení nových cvičících prvků na hřiště v nerez provedení do 100 tis. Kč a jejich výběrem pověřuje výbor pro mládež a sport.

Možnost změny dodavatele elektřiny pro obecní prostory (č.p. 107, 201, 8) bylo odloženo.

OZ schválilo podání žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 372 v ulici Fučíkova od státu na Obec Břehy.

OZ schválilo kroniku obce 2019.

OZ schválilo žádost Martina Kokeše o pronájem výčepu a kuchyně restaurace Na Křižovatce v č.p. 11 za 2.000 Kč + energie / měsíc na dobu určitou.

OZ schválilo nařízení č. 1/2020 o zákazu podomního prodeje.

OZ schválilo záměr koupit pozemek p.č. 504/1 za 100 Kč/m2. Je to pozemek pod betonovým žlabem na bioodpad, který již obec koupila.

OZ schválilo nabídku Cestmistrovství Přelouč na opravu asfaltových kurtů (obec má již přislíbenou dotaci od Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč) za 485.000 Kč bez DPH. Realizace by měla být v červnu 2020.

OZ schválilo smlouvu o dílo na dokončení oprav elektroinstalace v ZŠ za 124.847 Kč. Realizovat je bude opět Petr Danielka o prázdninách. V plánu jsou také podhledy, na které je ještě potřebný statický posudek.

OZ schválilo podání žádosti o dotaci od MAS Bohdanečsko na nové vybavení knihovny ve Břehách, např. regály, skříně, stoly, audio-video technika, PC technika.

OZ schválilo uspořádání streetballového turnaje na basketbalovém hřišti dne 18. 7. 2020 mezi 8. a 23. hodinou.

OZ schválilo Program rozvoje obce Břehy na období 2020-2030 vytvořeného Ing. arch. Tománkem.

Starosta oznámil, že následujících několik měsíců budou probíhat stavební práce v obci v prostoru mezi OÚ, návsí a ul. Pod Lipami.

Na dotaz ohledně přeplněnosti popelnic na tříděný odpad starosta informoval o plánu vytvoření třetího sběrného místa a umístění kamer ke všem třem sběrným místům v obci. Pokud by obec obdržela dotaci na tzv. “door to door” systém shromažďování odpadů, o kterou již požádala, mohli bychom mít všichni vlastní žluté, modré i hnědé popelnice už tento podzim.

10. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

V úterý 18. února 2020 od 18 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtová opatření – č. 8/2019 a 9/2019.

OZ v rámci vytváření pasportu komunikací (povinná evidence) Ing. Jaroslavem Fleglem schválilo podání žádosti o zařazení všech pozemních komunikací v obci do kategorie místní komunikace.

OZ pověřilo starostu zajištěním znaleckého posudku na ocenění pozemku p.č. 104/25 „na pile“ o rozloze 114 m2, který obci firma KORPIL, s.r.o. nabízí za cenu 1.000 Kč/m2. Jde o zasíťovaný pozemek bezprostředně před objektem bývalé pily s komínem, který obec v roce 2016 navrhovala přestavět na malometrážní sociální byty. Starosta má následně na základě tohoto posudku jednat o ceně s nynějším majitelem.

OZ schválilo věcné břemeno služebnosti pro ČEZ (jde o kabel NN na p. č. 370/2).

OZ neschválilo koupi lesních pozemků p.č. 501/1, 502/2, 503/1 v k.ú. Lohenice o celkové rozloze asi 1 ha v oblasti 2. fáze plánované těžby štěrkopísku. Nabídková cena byla 200 tis. Kč, les prý není v dobré kondici a bylo by samozřejmostí se o něj náležitě starat.

OZ schválilo oddělení geometrickým plánem pozemku č. 856/1 a 857/1 pod chodníkem v ulici Obránců míru až ke škole a následně žádost o bezplatný převod tohoto odděleného pozemku z Pardubického kraje na obec Břehy, která se o tento chodník (jako o všechny ostatní v obci) stejně stará. Díky vlastnictví chodníku pak bude mít obec lepší možnosti žádat o dotace na jeho opravy.

OZ schválilo lokality zařazené do programu obnovy venkova v rámci zpracovávané aktualizace územního plánu obce Břehy:

 • č.p. 107
 • parkoviště a kulturní dům Výrov
 • modernizace hřiště a výsadba zeleně (před kempem)
 • objekt na p.č. 529 (komín na pile)
 • č.p. 192
 • zeleň v ul. Pod Lipami
 • zeleň podél komunikací
 • plánovaná zastávka autobusu v Bahníkově ul. v lokalitě Břehy-sever
 • prodloužení cyklostezky do Přelouče
 • rekonstrukce a dokončení místních komunikací a chodníků
 • chodník na Výrově od ZŠ k Cikánce
 • infrastruktura okrajových a rozvojových ploch

V podmínkách dotací z programu obnovy venkova totiž bývá podmínkou, že dotované projekty musí být v územním plánu zařazeny do programu obnovy venkova.

OZ schválilo kupní smlouvu na betonové dvoudílné silážní jámy („žlaby“), které nabídlo ZOD „Bratranců Veverkových“ Živanice (viz. bod 23 z 6. jednání ZO).

OZ vybralo na provedení modernizace obecního rozhlasu ze tří dodavatelů nejlevnější firmu ELMIK s.r.o. Dodávka bude spočívat ve výměně ústředny na OÚ a zavedení bezdrátového rozhlasu „na pilu“, k bytovce u Labe a do ul. Pod Lipami (sloupy, kterými je tam veden nyní, brzy ČEZ odstraní). Vše za cenu 158.308 Kč.

OZ schválilo podporu 14. ročníku turnaje v mariáši ve výši 3.500 Kč na poháry a ceny. Turnaj se letos uskuteční v restauraci autokempu Buňkov v sobotu 28. 3. 2020.

OZ schválilo dotaci SDH Břehy na 10. ročník setkání hasičských přípravek ve výši 20.000 Kč, na Břežský pohár ve výši 5.000 Kč a na činnost mladých hasičů 5.000 Kč.

OZ schválilo prodloužení nájmu sálu Na Křižovatce pro hudební zkoušky kapel do 31. 8. 2020 za stejnou cenu 1.500 Kč/měsíc.

OZ neschválilo žádost o pronájem restaurace Na křižovatce panu Linhartovi z Přelouče, který nabídl částku 2.000 Kč měsíčně.

OZ schválilo darovací smlouvu na p.č. 194/5 (202 m2 rybníka Buňkov) a odkoupení pozemků p.č. 193/9, 193/12 a 193/14 o celkové ploše 338 m2 za cenu 100 Kč/m2.

OZ schválilo přijetí 2 pracovníků technických služeb na veřejně prospěšné práce v letošním roce s nástupem od jara.

OZ schválilo smlouvu na dobu neurčitou místo stávající DPP pracovníkovi technických služeb.

OZ schválilo příspěvek Krajské knihovně v Pardubicích ve výši 5 Kč za 1 obyvatele (celkem 5.220 Kč) na rozšíření knižního výměnného fondu.

Informace:

 • 4. 3. 2020. od 8:30 do 15:30 h. nepůjde v obci elektřina.
 • Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude 20. a 21. 3. 2020.
 • Je opět možné svážet na obvyklé místo na hřiště u TS větve z ořezu stromů.
 • Příští týden začne firma Chládek a Tintěra v rámci reklamace opravovat praskliny na cyklostezce do Přelouče. Bude proto nutné počítat s určitým omezením na této komunikaci.
 • Do Buňkova letos rybáři nasadí asi 30 tis. kaprů.

9. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V pátek 13. prosince 2019 od 17 hodin se v restauraci autokempu Buňkov uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněné body programu:

1) Rozpočtové opatření č. 7/2019.
2) Rozpočet obce Břehy na rok 2020.
3) Rozpočtový výhled obce Břehy 2021-2025.
4) Nové obecně závazné vyhlášky : Obecně závazná vyhláška obce Břehy o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ; O místním poplatku ze psů; O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
5) Plán inventur.
6) Žádost o prodej pozemku – p.č. 396/2 – naše č.j. 581/19 – vyvěsit záměr.
7) Pronájem části pozemku na parcele p.č. 104/6 – 20 m2, záměr vyvěšen 26.11.2019.
8) Kalendář na rok 2020 – informace.

8. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 19. listopadu 2019 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

1) Rozpočtové opatření č. 6/2019.
2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pard. kraje pro jednotky SDH – II kolo.
3) Žádost o zřízení věcného břemene – smlouva (stavba Břehy – Bahníkova p.č. 390/67).
4) Pronájem restaurace na Křižovatce – č.j. 361/19 (jsou 3 žádosti).
5) Žádost o příspěvek na vjezd (č.j. 538/19).
6) Prodej pozemku p.č. 915 (opětovné projednání viz 5. zasedání Zastupitelstva obce Břehy bod 13).
7) Pronájem části pozemku p.č. 104/6 (č.j. 501/19).
8) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 104/6 (č.j. 558/19).
9) Záruční oprava cyklostezky podél silnice č. 333 – informace.
10) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Břehy ze dne 11. 11. 2019.

7. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 8. října 2019 od 18 hodin v restauraci Cikánka se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 1. Kupní smlouva s firmou Koreček s.r.o. na kanalizaci srážkovou, veřejné osvětlení, pozemní komunikace ( v areálu bývalé pily) a pozemek p.č. 104/1 v k.ú. Břehy (viz. usnesení č. 2 z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 26.09.2018).
 2. Předkupní právo obce na pozemky v lokalitě „Břehy sever“. Žádost o zrušení pro p.č. 390/129 v k.ú. Břehy.
 3. Vodorovné značení v obci – označení křižovatek místních komunikací s cílem zvýšení bezpečnosti provozu.
 4. Nákup sekacího traktůrku se sběrem pro TS Břehy.
 5. Nabídka pozemku k prodeji obci – p.č. 110/1 v k.ú. Břehy (č.j. 503/19).
 6. Informace o přípravě rozpočtu obce Břehy na rok 2020.

 

6. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Ve středu 11. září 2019 od 18 hodin v restauraci autokempu Buňkov se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtová opatření č 3 a 4/2019.

OZ schválilo prodej pozemku p.č. 209/2 vč. budovy na něm stojící jedinému žadateli za cenu 106.720 Kč určenou znaleckým posudkem.

OZ schválilo záměr rozšíření stávajícího obecního rozhlasu o nová místa (pila, bytovka u Labe a některé okrajové části) bezdrátovou technologií.

OZ schválilo pověření firmy ?? (těžko říct – nebylo rozumět) realizací dvou výběrových řízení (na zámkovou dlažbu a na nákup nádob) a administrací projektu na zřízení nového sběrného místa pro tříděný odpad v areálu technických služeb, na který byla obci již přidělena dotace ve výši 671.550 Kč, a to za cenu 47.190 Kč. Na tomto novém sběrném místě u TS by měly být velkoobjemové kontejnery na papír, plast, sklo a také nově i na stavební suť. Číst celý článek ‘6. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva’ »

Herpesviróza znovu na Buňkově

Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních (MVDr. Josef Boháč – v zastoupení MVDr. Radek Axmann, Krajská veterinární správa – Pardubice, 1. 8. 2019)

Zemedelec.cz: V Buňkově je opět virus, který napadá kapry, musí ho vypustit. (24. 6. 2019)Český rozhlas Pardubice: Virus je zpět. Rybník Buňkov je nutné opět vypustit a 40 tun ryb zlikvidovat. (21. 6. 2019)

Břežan 2/2019 (vyšel na začátku července 2019)

Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních (MVDr. Josef Boháč, Krajská veterinární správa – Pardubice, 2. 7. 2019)

Rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních (MVDr. Radek Axmann, Krajská Veterinární správa – Pardubice, 20. 6. 2019)

Otevření naučné stezky na záchranu lesa

Ve středu 26. června 2019 v 11 hodin bude slavnostně otevřena naučná stezka upozorňující na významnost lokality ohrožené těžbou štěrkopísku. 5 informačních tabulí instaloval Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích. Sraz je v autokempu Buňkov.

5. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 30. května 2019 od 18 hodin bude v restauraci Cikánka veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program.

OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019 a 2/2019.

OZ schválilo závěrečný účet Obce Břehy za rok 2018.

OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy 2018, účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy za rok 2018 a rozdělení výsledku ZŠ a MŠ. Zisk ZŠ ve výši 120.152 Kč bude převeden do rezervního fondu (bude použit na nákup šplhací tyče, výmalbu či dílnu). Zisk MŠ ve výši 18.743 Kč bude rozdělen na 10.000 Kč do fondu odměn a 8.743 Kč do rezervního fondu.

OZ schválilo smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na pořízení tří ping-pongových stolů.

OZ schválilo darovací smlouvu s Pardubickým krajem na pozemky pod chodníkem v ul. Bahníkova.

OZ neschválilo žádost Linky bezpečí z.s. o podporu. Číst celý článek ‘5. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva’ »

4. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve středu 10. dubna 2019 od 18 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program.

Valná hromada společnosti Autokemp Buňkov s.r.o.

V kempu bylo loni 9.152 ubytovaných hostů, z jiného pohledu 21.000 noclehů. Podařilo se vytvořit zisk 207.038 Kč s tím, že po uplatnění ztráty z minulých let nebyla placena ani daň z příjmu. Na základě kladného výsledku hospodaření zastupitelstvo schválilo obnovení nájemného, které bylo v minulosti odpouštěno, tedy od roku 2019 bude kemp obci platit nájem ve výši 200.000 Kč/rok.
Letos kemp podal žádost o dotace z Pardubického kraje v oblasti cestovního ruchu na vybudování bezbariérových přístupů k recepci, potravinám a sociálnímu zařízení na severní straně kempu. Dotace má pokrýt náklady (245.000 Kč) ve výši 70 %. Všechny tyto chodníky jsou již nyní hotové. Další investicí byla celková rekonstrukce stánku uvnitř kempu, jehož budoucí provozovatelka zde bude mít základní potraviny, kavárnu a cukrárnu jak pro potřeby hostů kempu, tak i pro všechny ostatní. Číst celý článek ‘4. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva’ »

Ukliďme Břehy 2019

V neděli 14. dubna od 9 hodin bude v lesích mezi Břehy a Slavíkovými ostrovy probíhat jarní úklid v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Sraz účastníků bude v Krátké ulici k urnovému háji. Pytle budou k dispozici, pracovní rukavice v omezeném množství. Každá kárka bude vítána.

Odkaz na akci na webu www.UklidmeCesko.cz.

 

 

Dobývací prostor Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě

29. září 2019 odvysílala Česká televize v pořadu Nedej se díl o těžbě štěrkopísku v Lohenicích.

10. dubna 2019 vyšel v Pardubickém deníku článek „Proti těžbě budeme bojovat, říká starostka Přelouče Irena Burešová

8. listopadu 2018 vydalo Město Přelouč informaci, že dokumentace vlivů záměru těžby na životní prostředí byla vrácena k dopracování.

Ve středu 17. října 2018 obec Břehy odeslala na MŽP nesouhlasné stanovisko s 597 podpisy. Díky všem za spolupráci!!

Do úterý 16. října do 17 hodin bude možné nesouhlas s těžbou podepsat i na OÚ ve Břehách. Přikládáme jeho znění: Číst celý článek ‘Dobývací prostor Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě’ »

Mlýn na Výrově

V roce 2008 koupila obec Břehy celý areál mlýnu včetně vily č. p. 2 za cenu 7 mil. Kč. Vilu obec v průběhu následujících dvou let zrekonstruovala a 5 nových bytů se záhy podařilo prodat za cenu 19 900 Kč/m2. Jeden byt obec pronajímá. Na rekonstrukci samotného mlýnu začala obec pracovat hned po jeho zakoupení. V roce 2010 obec žádala o dotaci, pomocí které by z bývalého mlýnu kompletní rekonstrukcí v hodnotě téměř 50 mil. Kč vytvořila Muzeum Opatovického kanálu. Dotaci se získat nepodařilo, obec tedy v postupné rekonstrukci pokračuje sama. V níže uvedené tabulce nejsou vyčísleny náklady spojené s žádostí o dotaci, které i když nebyly zanedbatelné, tak fakticky s probíhající rekonstrukcí nesouvisí.

Nejen břežáci měli možnost nahlédnout nejprve do zrekonstruované vily v říjnu 2010 a poté i do části postupně rekonstruovaného mlýnu v rámci oslav 500 let Opatovického kanálu v září 2014.

Číst celý článek ‘Mlýn na Výrově’ »

Bytový dům č. 97 „na pile“

aktualizováno 28. 5. 2015

V červenci 2012 koupila obec Břehy dům č. p. 97 včetně některých přilehlých pozemků jako průmyslový objekt se dvěma byty (jeden je trvale obydlen) za cenu 1 500 000 Kč se záměrem dům zrekonstruovat, vytvořit v něm nové byty, a ty pak po kolaudaci a změně užívání objektu jako bytový dům, nabídnout k prodeji prioritně občanům Břehů.

Dne 4. března a 20. září 2014 obec zveřejnila záměr prodat byty v tomto domě a na 1. zasedání zastupitelstva dne 7. listopadu 2014 schválila návrh budoucí kupní smlouvy na tyto byty, a to za cenu 10.000 Kč/m2 vč. DPH, což znamená 8.264 Kč jako skutečný příjem obce. Každý vlastník bytu si pak má sám dokončit obklady, dlažby, podlahové krytiny a zařizovací předměty. Na 2. zasedání zastupitelstva, dne 2. prosince 2014 rozhodnutí o ceně zastupitelé revokovali a z celkových vynaložených nákladů spočítali cenu na 13.400 Kč/m2 vč. DPH (skutečný příjem pro obec je 11.074 Kč) s tím, že součástí bytu bude krom poměrné části společných prostor v rámci domu i poměrná část přilehlého pozemku.

Na zasedání dne 31. 3. 2015 bylo po dlouhém mlžení řečeno, že prodej bytů bude od DPH osvobozen a byla odsouhlasena cena 13.520 Kč/m2. Otázkou zůstává, na základě jaké činnosti se obec Břehy stala v roce 2013 plátcem DPH.

Do března 2015 bylo avizováno, že jeden nebo dva byty, o které nebude zájem, si obec ponechá ve svém vlastnictví. Po květnovém 6. zasedání to zatím vypadá na pronájem pouze bytu č. 3 jemu dlouholetému nájemníkovi. Ostatní byty mají být prodány. Předpokládaná návratnost investice je tedy momentálně 85%.

Celkové účetní náklady: 4 250 000 Kč (podle inf. z 5. zasedání OZ)
Celkové příjmy z prodeje bytů: 3.616.600 Kč (podle inf. ze 6. zasedání OZ) Číst celý článek ‘Bytový dům č. 97 „na pile“’ »

Muzeum Přelouč

Vážení příznivci historie Přelouče a přeloučského muzea, po více jak dvaceti letech se začíná blýskat na lepší časy. Od listopadu 2014 se o sbírky muzea stará pracovník na plný úvazek. V plánu je především vytvoření stálé expozice, která bude umístěna v č.p. 25 a č.p. 26 na Masarykově náměstí. Od ledna 2015 byly zahájeny pravidelné přednášky, o kterých Vás budeme informovat zde i v Přeloučském Roštu. Přednáší nejen správce muzejních sbírek, ale i hostující přednášející.

Sbírky muzea jsou i nadále přístupny badatelům, stačí kontaktovat správce sbírek na níže uvedených kontaktech. Badatelské dny nejsou stanoveny, je třeba se předem domluvit.

V této souvislosti se na vážené čtenáře obracíme s výzvou. Rádi bychom rozšířili sbírky muzea zejména o artefakty z 20. století, zajímá nás i období kolem roku 1989. Máte doma nepotřebné předměty, které se vztahují k Přelouči a přilehlému regionu v tomto či starším období? Jméno každého dárce bude zapsáno do přírůstkové knihy a tím svým způsobem zvěčněno. Fotografie a dokumenty jsme schopni okopírovat. V kanceláři správce sbírek zastihnete v pracovní dny od 7.30 do 16 hodin, ale lze se sejít i poté.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Mgr. Matěj Pešta, správce muzejních sbírek
kancelář: Kulturní a informační centrum města Přelouče – Masarykovo náměstí 26
+420 731 697 085
+420 464 608 934
muzeum@ksmp.cz

 

Stálá panelová výstava o Františku Filipovském v Přelouči

František Filipovský (1907-1993) je dnes nejznámějším přeloučským rodákem. Když 6. října 1993 zemřel, jeho rodné město se jeho památku rozhodlo uctít. Od roku 1994 pořádá pravidelně vždy třetí víkend v září (tj. v době kolem 23. září – výročí Filipovského narození) městské slavnosti a předávání cen za dabing, se kterým je Filipovský nejvíce spojován. U příležitosti „nultého ročníku“ v září roku 1994 mu byla odhalena na jeho rodném domě pamětní deska, která se nachází vedle starší pamětní desky jeho otce. Na tyto slavnosti se často vrací jeho dcera Pavlína Filipovská, ať už jako moderátorka, či host předávání cen. V roce 1994 obdržel Filipovský Cenu za celoživotní mistrovství v dabingu in memoriam (ještě za svého života se stal v roce 1987 čestným občanem města, čímž byl navždy zapsán do elitního seznamu významných osobností). Předávání cen za dabing se uchytilo a stalo se významnou kulturní a společenskou akcí nejen pro Přelouč, ale i Pardubický kraj.

V plánu jsou ale i další připomínky odkazu Františka Filipovského. V rámci chystané obnovy přeloučského muzea se počítá s tím, že jednou ze stálých expozic v nových prostorách „v podloubí“ na Masarykově náměstí bude i expozice Františka Filipovského, která by mohla přilákat do Přelouče řadu turistů.

Než se tak stane, přichystalo Kulturní a informační centrum města Přelouče prozatím menší stálou panelovou výstavu o Filipovském, která je otevřena od 30. června 2017 v chodbě v prvním patře domu čp. 26 Masarykově náměstí. Návštěvník se zde na sedmi panelech seznámí s předky a rodinou Františka Filipovského, dozví se více o jeho dětství, vzdělání, působení v přeloučských spolcích, o jeho počátcích v herectví i samotné kariéře herce. Zajímavý je také panel o jeho návratech do Přelouče, ve které od roku 1928 již nežil či o předávání cen za dabing. Texty jsou doplněny řadou zajímavých a málo známých fotografií a dalších dokumentů. Vstup na výstavu je zdarma.

Od pondělí 11. září 2017 je ve výstavním sále KICMP otevřená rozšířená verze výstavy „Přeloučský rodák František Filipovský“. Oproti stávající panelové (kterou bude do 9. září možné zhlédnout v panelové podobě v chodbě před výstavním sálem KICMP) zde budete moci zhlédnout i různé dokumenty a předměty, které souvisí s Františkem Filipovským starším i mladším a také s Cenami Františka Filipovského za dabing.

 

Aktuální výstava

Autorská výstava obrazů MUDr. Aleše Bučka

1. 6. – 31. 8. 2019

Město Přelouč má bohatou historii, která však není již dlouhou dobu prezentována ve stálých expozicích muzea. V současnosti však vedení města zahájilo postupnou obnovu muzea a jeho expozic, nyní pod hlavičkou Kulturního a informačního centra.

Již od roku 2015 jsou ve výstavním sále KICMP pořádány výstavy na různá témata. V létě 2019 přišla na řadu autorská výstava obrazů MUDr. Aleše Bučka. Jedná se o vůbec první výstavu umění v těchto prostorách. Otevřena je od 1.6.2019 do 31.8.2019 ve výstavním sále Kulturního a informačního centra města Přelouče na Masarykově náměstí v čp. 26. Vstup na výstavu je 30 Kč (dospělý), resp. 15 Kč (dítě do 15 let). Výstavní sál se nachází v prvním patře, není bezbariérový.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Úterý 8.00-16.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.30-11.00

Slavnostní otevření výstavy se koná v sobotu 1. 6. ve 14:00.

MUDr. Aleš Buček (1962) je rodák z Jihlavy, který ale v dětství žil na severní Moravě. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, nyní pracuje v Přelouči jako praktický lékař. Ve volném čase se věnuje umění. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze večerní kurzy kreslení pro veřejnost, dále se zdokonalil i v sochařství pod vedením akademické sochařky Blanky Proksové. Intenzivně spolupracuje s přeloučským výtvarníkem Josefem Dvořáčkem a jeho Atelierem Josef.

MUDr. Aleš Buček se věnuje realistické tvorbě v oblasti kresby, malby i sochařství s námětem portrétním a figurálním. Nevyhýbá se ale ani krajinomalbě, ilustracím a zátiším. Maluje na hladký povrch-sololit, dřevotřísku a dřevo, nejčastěji ale na plátno. Obrazy tvoří olejovými a alkylovými barvami. Maluje akvarely, kvaše, kreslí pastelem, uhlem či tuší. Dříve měl několik výstav v Divišově vile v Přelouči, ale i jinde.

Na této výstavě bude vystaveno téměř šedesát obrazů. Budou zastoupeny portréty i krajinomalby. Portréty zobrazují převážně místní obyvatele, které návštěvníci výstavy jistě poznají. Krajinomalby jsou např. z okolí Choltic.

Číst celý článek ‘Muzeum Přelouč’ »

Městská knihovna Přelouč

Čtenářské dílny 2017 – Prázdninové výpravy za dobrodružstvím

 • od 18. července 2017 každé úterý
 • doporučený věk: předškolní až 3. ročník ZŠ
 • rozvoj čtenářské gramotnosti
 • povídání o nových knihách
 • čtení s předvídáním
 • hry, soutěže, výtvarné dílny, zábavné aktivity
 • vstup zdarma

do 31. srpna 2017

Výstava Elišky Zachařové „Katastrofy města Přelouče od nejstarších dob po současnost

Velká prázdninová soutěžní hra „Dobrodružství v ulicích“

Herní plán je k vyzvednutí v knihovně.

15. září 2017

Odpoledne v Bradavické škole

V čítárně od 15 do 22 hodin.
Poslední volná místa!


 


 

Adresa: Masarykovo náměstí 44, Přelouč (v 1. patře Občanské záložny)

Otevírací doba:
po, st   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod. (pro dospělé)
út, čt   12.00 – 16.00 hod. (pro děti, ve školním roce)

Prázdninová otevírací doba (VII-VIII):
po, st   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod.

Tel.: 466 959 715
Email
knihovna.prelouc@tiscali.cz
Webwww.mestoprelouc.cz
On-line katalogmk.mestoprelouc.cz

Knihovna Břehy

V knihovně je pro veřejnost k dispozici počítač s přístupem na internet.

Knihovnice: Eva Forštová
Adresa
: Obránců míru 107, Břehy
Otevírací doba: po, pá 15:00 – 16:30

Divišova vila v Přelouči

Vila od architekta Rudolfa Kříženeckého. Od r. 1974 do počátku 90. let zde bylo muzeum, potom sloužila jako vícegenerační pečovatelský dům Českobratrské církve evangelické, nyní po rekonstrukci je zde mateřská škola a galerie.

Otevírací doba galerie: Po-Pá 14-17 hod.

 

Aktuální výstava

16. 9. – 15. 10. 2017
Ivo Štěpánek
naivní obrázky
Vernisáž výstavy bude v pátek 15. 9. 2017 v 17 hodin

 

Připravované výstavy

 

 

Archiv výstav

29. 4. – 31. 5. 2017 MUDr. Aleš Buček výstava obrazů a soch s názem „Pardubicko – jeho krajina a tváře“
11. 11. – 16. 12. 2016 Krajky (podzimní výstava krajek, patchworku, ručního pletení z papíru a prací dětí z kroužků DDM)
7.-21. 6. 2016 Kateřina Vlková a Michaela Štainerová (absolventská výstava výtvarného oboru ZUŠ Přelouč)
2.-31. 5. 2016 MUDr. Aleš Buček (obrazy)
13. 12. 2015 Matyáš Novák (adventní koncert)
6. 12. 2015 Iva Kramperová (adventní koncert)
říjen-prosinec – Josef Urbánek
září –  Ivo Štěpánek trochu jinak
1. 5. – 31. 5. 2015 – obrazy a plastiky MUDr. Aleše Bučka (člen Art CLUBu v Přelouči)
16. 3. – 30. 4. 2015 –  obrazy Milana Poživila
26. 1. – 28. 2. 2015 – obrazy malíře Dr. Josefa Urbánka (výstava obrazů ke 105. výročí narození) a kurz paličkování
19. 9. – 15. 11. 2014 – Naivní obrázky Ivo Štěpánka
10. 6. – 24. 6. 2014 – Absolventská výstava ZUŠ Přelouč – Aneta Krausová (fotografie)
1. 5. – 4. 6. 2014 – Iva Vanžurová: Krajka a hedvábí
5. 4. – 2. 5. 2014 – Obrazy Petra Bernarda
1. 3. – 5. 4. 2014 – Pastelové pohlazení Libuše Müllerové
Přelouč a Kostelec nad Orlicí v obrazech Václava Formánka
23. 11. 2013 Karel Jakubů a Dcery 50. let

 


Památkou od: 3. 5. 1958
Ulice: Nádražní
Číslo popisné: 192
GPS50°2’21.394″N, 15°34’14.826″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Přelouč
Katastrální území: Přelouč

Stadion cup Břehy 2021

V sobotu 7. srpna 2021 ve 12 hodin odstartuje 22. ročník tradičního závodu mopedů na hřišti ve Břehách.

Od 20 hodin vystoupí kapela STRESOR (Kabát, Harlej, Alkehol a Škwor revival) + host JARDA KUČERA (KYVADLO) – rozšířené pódium!

Vstupné dobrovolné, tancování a zpívání povoleno!

Každý účastník akce by se měl řídit aktuálními hygienickými předpisy, tzn. test, certifikát, čestné prohlášení atd.

Po dobu závodu od 11 do 18 hodin bude zcela uzavřena ulice Obránců míru. Objízdná trasa bude vedena obcí Břehy ulicemi Bahníkova a Na Hrázi.

Příměstský tábor vodních sportů na Buňkově 2021

Ve dnech 12.-16. července 2021 bude oddíl vodních sportů TJ Sokol Břehy na Buňkově pořádat příměstský tábor pro děti od 8 let. Aktivity budou zaměřeny nejen na vodní sporty. Obědy budou zajištěny v restauraci Autokempu Buňkov.

Cena za 5denní pobyt je 500 Kč. Přihlášky přijímá vedoucí tábora PaedDr. Miroslav Přinesdomů na tel. 608 957 789 či emailu veslovani44@seznam.cz.