Dětský den ve Břehách 2016

plakat_detsky_den_Brehy_2016V neděli 5. června 2016 od 14 hodin bude na hřišti před sokolovnou ve Břehách probíhat dětský den. Děti se mohou těšit na závody na koloběžkách, šlapacích kárách, soutěže o ceny, opékání buřtů, králičí hop či loutkové divadlo.

Závody lodních modelů na Buňkově 2016

O víkendu 28.-29. května 2016 bude na Buňkově probíhat 2. závod seriálu Mistrovství ČR v kategorii FSR-V s mezinárodní účastí. Tréninkově budou modely jezdit už v pátek 27. května od 15 do 18 hodin. Samotný závod bude probíhat v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 hodin bude finále a vyhlášení výsledků.

 

4. běh kolem Buňkova

BehKolemBunkovaV neděli 1. května 2016 před břežskou sokolovnou odstartuje běh pro děti kolem rybníka Buňkov s plněním úkolů. Registrace účastníků bude probíhat od 13:30 a první závodník bude vpuštěn na start ve 14 hodin. Připraveno bude malé občerstvení pro každého účastníka a samozřejmě ceny pro vítěze.

Kategorie:
dívky/chlapci
6-7 let / 8-9 let / 10-12 let / 13-16 let

12. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2016_12_Program_27042016Ve středu 27. dubna 2016 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu konat 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

 • OZ schválilo nového nájemce prodejny potravin v Nerudově ulici, a to za stejných podmínek, jako doposud. Novým provozovatelem se tak stala Česká večerka, s. r. o., jejíž jednatel Mgr. Tomáš Hradecký ze Strašova byl na zasedání přítomen a nastínil zde své plány jako rozšíření sortimentu, otevírací doba denně do večerních hodin (19:00) a prioritní zaměstnání původního personálu prodejny. Své provozovny má již ve Strašově a Svojšicích.
 • OZ schválilo poskytnutí dotace 25.000 Kč pro Honební společenstvo Břehy-Lohenice na rok 2016.
 • Starosta informoval, že obec již převzala hotovou cyklostezku, jejíž kolaudace proběhne 13. května a obec požádá SFDI o uvolnění finančních prostředků na úhradu posledních faktur. Kolaudace mostu v hodnotě asi 27 mil. Kč, který byl plně v režii Pardubického kraje, proběhla již 26. dubna.
 • OZ schválilo záměr vypsat poptávkové řízení na dodavatele venkovního výtahu ve výrovském mlýnu, který má být z 50 % hrazen prostřednictvím dotace Ministerstva pro místní rozvoj, jako projekt “Kulturní, sportovní a multifunkční objekt Břehy u Přelouče” jehož celková cena je vyčíslena na 1.111.245 Kč (dotaci ve výši 600.000 Kč jsme získali jako odměnu za získání Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2015). Z této dotace (Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016) mohla být klidně hrazena např. revitalizace návsi, ale to evidentně není prioritou většiny zastupitelů.
 • OZ schválilo pokračování prací na podlahách ve mlýnu firmou Vlk a Ondráček. Podlahy mají být zhotoveny v celém 1. patře v celkové hodnotě do 300.000 Kč (výstavní místnost 140.000 Kč, budoucí posilovna 50.000 Kč, obecní úřad 56.000 Kč, zasedací místnost nahoře 50.000 Kč ). Jen pro informaci jsou hotové stropy a zateplení v 1. patře.
 • OZ pověřilo Pavla Jiravu zastupováním obce Břehy na valné hromadě společnosti VaK Pardubice konané 12. 5. 2016.
 • OZ schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dlouhodobé vzájemné spolupráci s chvaletickou elektrárnou (Sev.en EC, a.s.) o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na modernizaci dětského hřiště v roce 2016.
 • OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2016
 • OZ schválilo poskytnutí dotace SDH Břehy ve výši 30.000 Kč na činnost mládeže.
 • OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro MŠ Břehy o 50.000 Kč na mzdy a 80.000 Kč na pořízení nových skříní (39.000 Kč) a policových skříní (38.000 Kč). Jen stejně jako zastupitelka Novotná nechápu, jestli těch 50.000 Kč bylo pro jistotu schváleno podruhé, nebo jde o dalších 50.000 Kč navíc.
 • Místostarosta informoval o plánovaném poptávkovém řízení na rekonstrukci kuchyně v MŠ, kdy prioritou je, aby veškeré práce dělala jedna firma a to v době letních prázdnin. Jde o opravu elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů, nové obklady a protiskluzová dlažba, umyvadlo na chodbičce, bojler, baterie s výsuvnou sprchou, dva nerezové stoly se zásuvkami, nerezový stůl s dřezem, nerezový regál a rychlomyčka. Celková cena má být kolem 320 tis. Kč.
 • Starosta informoval o novém správním řízení ve věci plašení kormoránů na Buňkově vedeném Pardubickým krajem, ve kterém Krajský úřad PaK povoluje plašení v termínu 15. 10. – 31. 3., a to v případě, že se po dobu min. 3 po sobě jdoucích dnů bude na rybníku vyskytovat hejno kormoránů čítající nejméně 5 jedinců.
 • Místostarosta informoval o přihlášení obce do soutěže Vesnice roku o zlatou cihlu. Zajímavé je, že o 2.000Kč dotaci Krajské knihovně zastupitelstvo hlasovalo, ale o zápisném do soutěže ve stejné výši hlasovat nemuselo a ještě o tom informuje jen tak mimochodem. Možná, že kdybychom v této soutěži loni neuspěli, ani bychom se nedověděli, že byla obec vůbec přihlášena.
 • Starosta informoval o vyhlášení památkové zóny Kladrubské polabí (již z 25. 11. 2015), kdy námitky obce Břehy byly dle jeho slov zamítnuty. Není to až tak úplně pravda, protože na základě námitky týkající se splavnění Labe byla jihovýchodní část hranice území upravena. Zahrnuto však zůstalo území mezi ulicí Krátkou, Bahníkovou a silnicí k Semínu, kde se zřejmě již delší dobu uvažuje o zástavbě (toto území je také v územním plánu po poslední změně označeno jako zastavitelná plocha pro bytovou výstavbu).
 • Starosta informoval, že účastníkem správního řízení ohledně splavnění Labe se nyní místo Pardubického kraje účastní Kraj Královéhradecký.

Zveřejněna smlouva o dílo na zhotovení cyklostezky

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 byla obcí Břehy v registru smluv na portálu veřejné správy uveřejněna smlouva o dílo s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. na zhotovení cyklostezky podél silnice II/333 v obci Břehy. Smlouva byla podepsána 18. prosince 2014.

Cyklostezka je specifikována jako smíšená se společným provozem chodců a cyklistů vedoucí od ulice Pod Lipami po střídeňský most (na straně k pile). Má být 2,5 m široká a 270 m dlouhá v úrovni stávající silnice.

Samotná realizace je navázána na získání dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a také na opravu střídeňského mostku, jejímž investorem je Pardubický kraj. Termín realizace cyklostezky je ve smlouvě stanoven na období od 1. června do 31. října 2015 a cena na 6 532 012,50 Kč vč. 21% DPH.

Mlýn na Výrově

V roce 2008 koupila obec Břehy celý areál mlýnu včetně vily č. p. 2 za cenu 7 mil. Kč. Vilu obec v průběhu následujících dvou let zrekonstruovala a 5 nových bytů se záhy podařilo prodat za cenu 19 900 Kč/m2. Jeden byt obec pronajímá. Na rekonstrukci samotného mlýnu začala obec pracovat hned po jeho zakoupení. V roce 2010 obec žádala o dotaci, pomocí které by z bývalého mlýnu kompletní rekonstrukcí v hodnotě téměř 50 mil. Kč vytvořila Muzeum Opatovického kanálu. Dotaci se získat nepodařilo, obec tedy v postupné rekonstrukci pokračuje sama. V níže uvedené tabulce nejsou vyčísleny náklady spojené s žádostí o dotaci, které i když nebyly zanedbatelné, tak fakticky s probíhající rekonstrukcí nesouvisí.

Nejen břežáci měli možnost nahlédnout nejprve do zrekonstruované vily v říjnu 2010 a poté i do části postupně rekonstruovaného mlýnu v rámci oslav 500 let Opatovického kanálu v září 2014.

Celý článek ‘Mlýn na Výrově’ »

Bytový dům č. 97 „na pile“

aktualizováno 28. 5. 2015

V červenci 2012 koupila obec Břehy dům č. p. 97 včetně některých přilehlých pozemků jako průmyslový objekt se dvěma byty (jeden je trvale obydlen) za cenu 1 500 000 Kč se záměrem dům zrekonstruovat, vytvořit v něm nové byty, a ty pak po kolaudaci a změně užívání objektu jako bytový dům, nabídnout k prodeji prioritně občanům Břehů.

Dne 4. března a 20. září 2014 obec zveřejnila záměr prodat byty v tomto domě a na 1. zasedání zastupitelstva dne 7. listopadu 2014 schválila návrh budoucí kupní smlouvy na tyto byty, a to za cenu 10.000 Kč/m2 vč. DPH, což znamená 8.264 Kč jako skutečný příjem obce. Každý vlastník bytu si pak má sám dokončit obklady, dlažby, podlahové krytiny a zařizovací předměty. Na 2. zasedání zastupitelstva, dne 2. prosince 2014 rozhodnutí o ceně zastupitelé revokovali a z celkových vynaložených nákladů spočítali cenu na 13.400 Kč/m2 vč. DPH (skutečný příjem pro obec je 11.074 Kč) s tím, že součástí bytu bude krom poměrné části společných prostor v rámci domu i poměrná část přilehlého pozemku.

Na zasedání dne 31. 3. 2015 bylo po dlouhém mlžení řečeno, že prodej bytů bude od DPH osvobozen a byla odsouhlasena cena 13.520 Kč/m2. Otázkou zůstává, na základě jaké činnosti se obec Břehy stala v roce 2013 plátcem DPH.

Do března 2015 bylo avizováno, že jeden nebo dva byty, o které nebude zájem, si obec ponechá ve svém vlastnictví. Po květnovém 6. zasedání to zatím vypadá na pronájem pouze bytu č. 3 jemu dlouholetému nájemníkovi. Ostatní byty mají být prodány. Předpokládaná návratnost investice je tedy momentálně 85%.

Celkové účetní náklady: 4 250 000 Kč (podle inf. z 5. zasedání OZ)
Celkové příjmy z prodeje bytů: 3.616.600 Kč (podle inf. ze 6. zasedání OZ) Celý článek ‘Bytový dům č. 97 „na pile“’ »

Muzeum Přelouč

Vážení příznivci historie Přelouče a přeloučského muzea, po více jak dvaceti letech se začíná blýskat na lepší časy. Od listopadu 2014 se o sbírky muzea stará pracovník na plný úvazek. V plánu je především vytvoření stálé expozice, která bude umístěna v č.p. 25 a č.p. 26 na Masarykově náměstí. Od ledna 2015 zahajujeme pravidelnou přednáškovou činnost – proběhne celkem šest historických a archeologických přednášek, o kterých Vás budeme informovat v Přeloučském Roštu. Přednášet bude nejen správce muzejních sbírek, ale i hostující přednášející.

Sbírky muzea jsou i nadále přístupny badatelům, stačí kontaktovat správce sbírek na níže uvedených kontaktech. Badatelské dny nejsou stanoveny, je třeba se předem domluvit.

V této souvislosti se na vážené čtenáře obracíme s výzvou. Rádi bychom rozšířili sbírky muzea zejména o artefakty z 20. století, zajímá nás i období kolem roku 1989. Máte doma nepotřebné předměty, které se vztahují k Přelouči a přilehlému regionu v tomto či starším období? Jméno každého dárce bude zapsáno do přírůstkové knihy a tím svým způsobem zvěčněno. Fotografie a dokumenty jsme schopni okopírovat. V kanceláři správce sbírek zastihnete v pracovní dny od 7.30 do 16 hodin, ale lze se sejít i poté.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Mgr. Matěj Pešta, správce muzejních sbírek
kancelář: Kulturní a informační centrum města Přelouče – Masarykovo náměstí 26
+420 731 200 821
muzeum@ksmp.cz

 

Připravovaná výstava

Historie a současnost hasičského sboru v Přelouči

14. 5. – 31. 8. 2016

 

plakat_hasici_kicmp_2016Od 14. května do 31. srpna můžete navštívit novou výstavu ve výstavním sále Kulturního a informačního centra města Přelouče. Výstava se jmenuje „Historie a současnost hasičského sboru v Přelouči“ a koná se u příležitosti 140. výročí založení přeloučského hasičského sboru. Spolupořadatelem je Česká hasičská jednota – hasičský sbor Přelouč. Na výstavě se návštěvník seznámí s historií i současností přeloučských dobrovolných hasičů, vystavena bude řada zajímavých předmětů včetně historické výstroje. V sobotu 14. května bude výstava otevřena v rámci oslav hasičského sboru od 13.00 do 17.00. Poté dle pracovní doby KICMP, jinak každé úterý do 18.00. Vstup na výstavu je zdarma.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Úterý 8.00-18.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.00-11.00

 

Aktuální výstava

Perleťářství – zaniklé přeloučské řemeslo

15. 2. – 7. 5. 2016

plakat_perletarstvi_2016

Město Přelouč má bohatou historii, která však není již dlouhou dobu prezentována ve stálých expozicích muzea. V současnosti však vedení města zahájilo postupnou obnovu muzea a jeho expozic, nyní pod hlavičkou Kulturního a informačního centra.

Již třetí výstavou, která je za nových podmínek v novém výstavním sále zrealizována, je výstava „Perleťářství – zaniklé přeloučské řemeslo“, která je otevřena od 15. 2. do 7. 5. 2016 ve výstavním sále Kulturního a informačního centra města Přelouče na Masarykově náměstí v č.p. 26. Kurátorem výstavy je správce muzejních sbírek Matěj Pešta. Vstup na výstavu je zdarma. Výstavní sál se nachází v prvním patře, bohužel bez výtahu.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Úterý 8.00-18.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.00-11.00

Výstava se zabývá zaniklým řemeslem perleťářství, které bylo v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století pro oblast Přeloučska typické. Již od roku 1858 se zde vyráběly knoflíky z mořské perleti, které byly exportovány do různých zemí světa – do Spojených států amerických i evropských zemí. V nejlepších dobách v Přelouči bylo až 27 podniků. V 90. letech bylo v Přelouči téměř sto učňů, kteří se tomuto řemeslu učili. Řemeslo kvetlo do konce 90. let, kdy již přestalo být výnosným. Krátce po roce 1900 se ho pokusilo zachránit přeloučské muzeum a pod vedením odborníků z Prahy a Vídně pořádalo perleťářské kurzy, na kterých se zájemci učili vyrábět různé dekorativní i užitkové předměty z perleti. Probíhala dokonce jednání o zřízení perleťářské školy v Přelouči. S počátkem první světové války však vše skončilo a po válce se k tomuto řemeslu vrátilo jen několik řemeslníků na vesnicích na Přeloučsku. Na výstavě jsou k vidění dobové fotografie, soustruh na zpracování perleti, ale především knoflíky a množství dekorativních předmětů.

Celý článek ‘Muzeum Přelouč’ »

Knihovna Přelouč

Adresa: Masarykovo náměstí 44, Přelouč (v 1. patře Občanské záložny)

Otevírací doba:
po, st   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod. (pro dospělé)
út, čt   12.00 – 16.00 hod. (pro děti, ve školním roce)

Prázdninová otevírací doba (VII-VIII):
po, st   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod.

Tel.: 466 959 715
Email
knihovna.prelouc@tiscali.cz
Webwww.mestoprelouc.cz
On-line katalogmk.mestoprelouc.cz

Knihovna Břehy

V knihovně je pro veřejnost k dispozici počítač s přístupem na internet.

Knihovnice: Eva Forštová
Adresa
: Obránců míru 107, Břehy
Otevírací doba: po, pá 15:00 – 16:30

Divišova vila v Přelouči

Vila od architekta Rudolfa Kříženeckého. Od r. 1974 do počátku 90. let zde bylo muzeum, potom sloužila jako vícegenerační pečovatelský dům Českobratrské církve evangelické, nyní po rekonstrukci je zde mateřská škola a galerie.

Otevírací doba galerie: Po-Pá 14-17 hod.

 

Aktuální výstava

2.-31. května 2016 MUDr. Aleš Buček (obrazy)

 

Připravované výstavy

 

 

Archiv výstav

13. 12. 2015 Matyáš Novák (adventní koncert)
6. 12. 2015 Iva Kramperová (adventní koncert)
říjen-prosinec – Josef Urbánek
září –  Ivo Štěpánek trochu jinak
1. 5. – 31. 5. 2015 – obrazy a plastiky MUDr. Aleše Bučka (člen Art CLUBu v Přelouči)
16. 3. – 30. 4. 2015 –  obrazy Milana Poživila
26. 1. – 28. 2. 2015 – obrazy malíře Dr. Josefa Urbánka (výstava obrazů ke 105. výročí narození) a kurz paličkování
19. 9. – 15. 11. 2014 – Naivní obrázky Ivo Štěpánka
10. 6. – 24. 6. 2014 – Absolventská výstava ZUŠ Přelouč – Aneta Krausová (fotografie)
1. 5. – 4. 6. 2014 – Iva Vanžurová: Krajka a hedvábí
5. 4. – 2. 5. 2014 – Obrazy Petra Bernarda
1. 3. – 5. 4. 2014 – Pastelové pohlazení Libuše Müllerové
Přelouč a Kostelec nad Orlicí v obrazech Václava Formánka
23. 11. 2013 Karel Jakubů a Dcery 50. let

 


Památkou od: 3. 5. 1958
Ulice: Nádražní
Číslo popisné: 192
GPS50°2’21.394″N, 15°34’14.826″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Přelouč
Katastrální území: Přelouč

Výlet do Kladrub nad Labem

Ve středu 4. května 2016 vypraví obec Břehy v rámci pravidelných středečních setkání autobus do Kladrub na prohlídku zámku a hřebčína. Odjezd bude v 15:30 hodin od autobusových zastávek.

Duatlon Břehy 2016

V sobotu 30. dubna 2016 bude ve Břehách probíhat tradiční závodu duatlonu. Hlavní závod odstartuje v 10 hodin, závody žákovských kategorií pak budou začínat ve 12 hodin. Veškeré podrobnosti najdete na webu race4u.cz.

Během závodu bude od 9 do 13 hodin uzavřena silnice II/333 v úseku od napojení účelové komunikace ke kempu po křižovatku „U Cihelny“ (před Živanicemi) a silnice II/323 od křižovatky se silnicí II/333 po Vlčí Habřinu.

 

Psí kŘ.U.P.ky na břehu

V sobotu 16. dubna 2016 bude na hřišti ve Břehách turnaj ve flyballu pro začátečníky a veterány, který pořádá flyballový tým R.U.P. Hlavní program bude probíhat od 9 do 18 hodin.

Více podrobností se dovíte v propozicích.