Lázně Bohdaneč s průvodkyní

Ve středu 5. dubna 2017 vypraví obec Břehy v rámci pravidelných středečních setkání autobus do Lázní Bohdaneč. Lázeňským náměstím, parkem a pavilony Vás provede profesionální průvodkyně Sidonia Jiroutková a seznámí Vás nejen s historií lázní. Po prohlídce navštívíme lázeňskou kavárnu.

Autobus bude odjíždět od autobusových zastávek ve 14:30 hod.

Břežský Google kalendář

V levém sloupci pod kalendářem akcí nově zveřejňujeme Google kalendář s termíny akcí konaných ve Břehách. Hodně termínů je totiž známo i několik měsíců dopředu, i když ještě nejsou k dispozici podrobnosti. Navíc valná většina akcí se pravidelně opakuje, proto je většinou znám alespoň přibližný termín (ten je uveden s otazníky). Kalendář si můžete přidat do svého Google kalendáře a mít tak přehled o dění ve Břehách třeba i ve svém mobilu. Ať se vám líbí.

Velikonoční dílny

V neděli 2. dubna 2017 od 15 hodin budou v sokolovně ve Břehách probíhat velikonoční tvořivé dílny pro děti, kde si budou moci vyzkoušet malování vajíček a zdobení perníčků. Přezuvky s sebou.

17. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2017_17_program_22032017

aktualiováno 25. 3. 2017

Ve středu 22. března 2017 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

 • OZ schválilo kroniku za rok 2016.
 • OZ informovalo o tom, že se starosta s místostarostou byli inspirovat ohledně obecní knihovny v Městečku Trnávka (mimochodem nemají otevřeno denně, jak místostarosta tvrdil) a chtěli by oslovit architekta, aby navrhl úpravy bývalé prodejny č. p. 192 pro přestavbu na knihovnu, která by zároveň sloužila jako místo setkávání menších skupinek lidí při různých akcích či kroužcích. Žádné usnesení ale přijato nebylo.
 • OZ schválilo opravu formálních nepřesností v přeložce plynovodu a telefonních kabelů na pile, která byla schválena na předchozím zasedání.
 • OZ schválilo přístup přes své pozemky k Opatovickému kanálu firmě, která jej bude čistit.
 • OZ schválilo podání žádosti o bezplatný převod pozemku pod cestou do školy.
 • OZ schválilo smlouvu o dílo s Ing. arch. Tománkem na zpracování změny č. 2 Územního plánu obce Břehy týkající se Žernova. O náklady by se obec mohla dělit s žadateli této změny.
 • OZ dodatečně schválilo již podanou žádost Pardubickému kraji na dotaci pořízení 4 pneumatik na hasičskou Tatru 815.
 • OZ neschválilo dotaci Honebnímu společenstvu ve výši 25.000 Kč na každoroční čištění lesů v katastru obce.
 • OZ schválilo příspěvek 2.000 Kč Krajské knihovně v Pardubicích na nákup literatury do výměnného knihovního fondu na rok 2017.
 • OZ schválilo příspěvek 10.000 Kč Domovu u fontány v Přelouči.
 • OZ informovalo o ceně (352.757 Kč) za správu pouličního osvětlení, kterou obec platí firmě ELTODO-CITELUM.
 • OZ schválilo záměr opravy hasičského auta (T815). Odhadované náklady: oprava nádrže – 542 tis. Kč, oprava kabiny a spojky – asi přes 200 tis.
 • OZ schválilo dotaci SDH Břehy 40.000 Kč na setkání přípravek, činnost mládeže a oslavy výročí SDH.
 • OZ informovalo o dvou žádostech na zpevnění domovních vjezdů v ulici Pod Lipami. Starosta informoval, že vjezdy do rodinných domů (v řádu 5 tis. Kč) obec zajišťuje všem svým občanům, proto není nutné toto schvalovat a vjezdy zajistí.
 • OZ schválilo opravu zápisu z 15. zasedání kvůli špatnému číslu nařízení vlády týkající se odměn zastupitelů. Jde o Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v aktuálním znění.
 • OZ schválilo umístění nové ubytovny v kempu na svém pozemku a schvaluje jeho napojení na sítě. Bohužel citovaný pozemek 219/2 v katastru nebyl nalezen, tak těžko říct, kde bude ubytovna stát.
 • Starosta informoval o stavu mlýna: přízemí je hotové, v prvním patře jsou univerzální prostory koncipované jako šatny, které lze využít případně i jako dočasný obecní úřad, za šatnami je velký sportovní sál, za ním pak již zařízená posilovna, ve 2. patře je hotová zasedací místnost. OZ schválilo kompletní opravu poslední místnosti (ve 2. patře) tak, aby mohl být celý mlýn zkolaudován. Práce budou provádět stejné firmy, jako doposud.
  Nemůžu si zde odpustit svůj postřeh z jednání, kdy při projednávání nutné opravy nádrže na vodu hasičské Tatry 815 byly projevovány zřetelné rozpaky a obavy z toho, zda by obec na tak vysokou investici v rozpočtu vůbec našla peníze. Naproti tomu když šlo o mlýn a kompletní opravu jedné velké místnosti, jejíž rozpočet se rozhodně bude pohybovat min. ve stovkách tisíc, tak se o ceně vůbec nehovoří, schvaluje se to naprosto automaticky a pan Erban dokonce ani proces schvalování nepovažuje za nutný. Jeho poznámku o tom, že představa o koncepci mlýna byla jasně přednesena, raději už ani komentovat nebudu. Možná jen pro ty nezasvěcené nastíním, že koncept mlýna nikdy žádný nebyl a ve skutečnosti je to asi takto: koupíme mlýn, aby nám ho nekoupili „nepřizpůsobiví spoluobčané“, opravíme ho bez ohledu na cenu, i když víme, že ziskový projekt to nikdy nebude, a co v něm bude, to se časem snad uvidí. Připomínám, že kompletní rozpočet mlýna sledujeme zde.
 • Na dětském hřišti u kempu by měla být vyměněna houpačka za nový prvek opět od firmy Monotrend.

*) barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

–Kaca

Ukliďme si ve Břehách

Uklidme_svet_uklidme_cesko_2017V sobotu 1. dubna 2017 se ve Břehách opět připojíme k akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ Sejdeme se v 9 hodin v Krátké ulici k urnovému háji. Zatím nemáme vytipované konkrétní místo, proto budeme rádi za Vaše návrhy – můžete psát v diskusi pod příspěvkem, nebo na email tycaci@centrum.cz. Pracovní rukavice i pytle budou k dispozici, naopak každá kárka bude vítána. Konec plánujeme zhruba v poledne.

Mlžení je ve Břehách stále normou

Domníváte se, že zveřejňování informací obecním úřadem ve Břehách je samozřejmostí? Pak Vás vyvedu z omylu. Jen se podívejte na data zveřejnění jednotlivých zápisů z jednání zastupitelstva – mnohé jsou zveřejněny i s půlročním zpožděním! A to nemluvím o nezveřejňovaných smlouvách a jiných důležitých dokumentech, nebo jen informacích o tom, co se právě v obci děje. Kdo z vás třeba věděl, jak bude vypadat náves? Nepomáhají ani neformální emaily, na které zásadně nedostávám žádné odpovědi. Žádost o informace ve smyslu tzv. InfoZákona je to jediné, co náš obecní úřad přiměje zveřejnit důležité dokumenty. Bohužel to není vždy úplně zadarmo. Uvádím zde tedy seznam nedávno vyžádaných informací a dokumentů, které by břežákům neměly být lhostejné.

 1. zápis ze 13. jednání zastupitelstva obce Břehy ze dne 15. 6. 2016 – zdarma
 2. zápis ze 14. jednání zastupitelstva obce Břehy ze dne 27. 9. 2016 – zdarma
 3. projektová dokumentace k oblasti Břehy-centrum (náves) – skenování 3 x A3 + 7 x A4 = 26 Kč
 4. kronika obce Břehy za rok 2015 – zdarma
 5. dodatek č. 1/2017 ke smlouvě a smlouva samotná s firmou SOP, a. s. – skenování 10 x A4 = 20 Kč
 6. položkově veškeré náklady spojené s pracemi na mlýně Výrov od 7. listopadu 2014 do konce roku 2016 – zdarma
 7. cena nátěru střechy mlýna v roce 2008 (chybějící položka v již dříve poskytnutém rozpočtu) – 35.500 Kč (doplněno do celkového rozpočtu oprav mlýna) – vyhledání v archivu 50 Kč

Co vyplynulo z postupně zasílaných dokumentů v žádosti a doplňujících dotazů:

Na výtah ve mlýně Výrov obec uzavřela dvě smlouvy s firmou Triplex Blešno, ačkoliv na 13. veřejném zasedání byla projednána a schválena jedna částka ve výši 1.148.290 Kč. Ta je navíc o 50.457 Kč nižší, než součet částek na obou smlouvách. Proč je zakázka nakonec dražší, než schválená? A proč je rozdělena na dvě smlouvy?

 1. Smlouva č. 966/2016T na výrobu a montáž vertikální plošiny TRAVEL 500 uzavřena dne 18. 10. 2016 – částka 719.248 Kč
 2. Smlouva č. 955/2016T na výrobu a dodávku ocelové konstrukce šachty pro vertikální plošinu uzavřena dne 27. 6. 2016 – částka 479.499 Kč 

Jako důkaz o tom, že pan Kulhánek ve dvou kronikách prokazatelně lže o pamětní desce Petra Jakeše, mi pan starosta poslal následující sdělení: „Pamětní deska v návrhu je uložena na Obecním úřadu Břehy a byla připravena v roce 2010 s tím, že pokud se dohodneme s vlastníkem, bude umístěna na oplocení RD (čp. 169, pozn. red.). To se nestihlo k významnému výročí v roce 2010, a tak to snad bude v roce 2020. Návrh desky jsem připravil jen já sám, takže jsem zvolil její zveřejnění a připomínkování. Odkaz na tento zveřejněný návrh je na obecbrehy.cz.“ Schválně, kdo z vás o tom ví?

16. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

2017_16_program_19012017Ve čtvrtek 19. ledna 2017 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 5/2016

OZ schválilo kupní smlouvy na pozemky po pile (včetně všeho, co na nich stojí)

 • pod domem a komínem za 606.085 Kč
 • u domu za 33.915 Kč

Celkem tedy již odsouhlasených 640.000 Kč za celkem asi 767 m2. Komín obec zatím nemá v úmyslu bourat a chce jej využít např. pro umístění vysílačů, možná i pro vybudování čapího hnízda.

OZ schválilo dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na čp. 11 (restaurace Na Křižovatce), který upravuje termíny splátek, a to odložení neuhrazených 500.000 Kč z roku 2016 do 30. 4. 2017 a zřejmě opačný posun termínu splátky 1.360.000 Kč v letošním roce, a to také do 30. 4. 2017.

OZ schválilo úvěrovou smlouvu na 2,5 mil Kč s Komerční bankou na úhradu splátek restaurace Na Křižovatce a na pořízení pozemků pod bývalou pilou (projekt pila II).

Žádost o sociální bydlení bude řešit OZ s žadatelem osobně.

S novým využitím bývalé prodejny v čp. 192 jako knihovny obci radí pracovníci Krajské knihovny v Pardubicích. Bude potřeba provést drobné stavební úpravy, koupit regály určené speciálně pro knihy a zajistit změnu užívání stavby. V plánu je každodenní provozní doba knihovny s možností jejího kulturního či vzdělávacího využití pro menší skupiny účastníků.

OZ schválilo smlouvy na přeložky STL a NTL plynovodu a telefonu na pile kvůli tamní plánované výstavbě firmou Koreček s.r.o.

Na žádost o přemístění radaru v ulici Bahníkova za křižovatku ve směru na Sopřeč z důvodů překračování povolené rychlosti starosta slíbil kontaktovat Policii, aby v této lokalitě měřila rychlost. Přemístění radaru prý není jednoduché vzhledem k nutnosti vést k němu kabely.

OZ schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dlouhodobé vzájemné spolupráci s chvaletickou elektrárnou Sev.en EC, a.s. v roce 2017 týkající se poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč, která je určena na kulturu, sport a životní prostředí. Zastupitelstvo ji zřejmě opět využije na modernizaci dětského hřiště.

OZ schválilo umístění na obecním pozemku již stojícího přístřešku u BD č. 97 na pile.

OZ zamítlo žádost o připojení obce k akci “Vlajka pro Tibet”.

OZ schválilo předloženou zprávu o uplatňování územního plánu Břehy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu.

Momentálně nepřítomný Petr Kutner dává prostřednictvím zastupitelstva na vědomí břežákům, že se mohou hlásit do nově vznikajícího spolku – sportovního klubu, který se bude věnovat silovému trojboji a po registraci u Českého svazu silového trojboje by v této disciplíně obec Břehy reprezentoval. Sídlem spolku má být posilovna ve mlýně Výrov.

Starosta informoval, že z důvodu nízkého stavu vody a zamrzlého Opatovického kanálu nefunguje MVE (malá vodní elektrárna) ve mlýně Výrov, tudíž je nutné řešit náhradní zdroj vytápění ve mlýně. Zatím je využívána elektřina ze sítě, v plánu je ale plynové vytápění. To bylo sladkých řečí o energetické soběstačnosti mlýna!!

V diskusi hasiči informovali o tom, že se letos vzdávají pořádání dětského karnevalu, neboť v restauraci Na Křižovatce je pro děti nevyhovující prostředí a jiné prostory k dispozici nejsou.

 

*barevně označené body nebyly na zveřejněném programu jednání

15. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

2016_15_program_07122016

Aktualizováno 9. prosince 2016.

Ve středu 7. prosince 2016 od 18.30 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ bere na vědomí třetí a čtvrtou rozpočtovou změnu.

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2017.

OZ schválilo záměr vzít si začátkem příštího roku úvěr u Komerční banky na plánované platby za nemovitosti v celkové výši 2.560.000 Kč (500.000 Kč na zbytek splátky restaurace Na Křižovatce za rok 2016, 1.360.000 Kč na splátku restaurace Na Křižovatce za rok 2017 a 700.000 Kč na koupi objektu “pila II.”). Úvěr má být úročen sazbou 1,09 % (nebylo řečeno, zda se jedná o roční úročení) s fixací na 5 let a výší měsíčních splátek 44.582 Kč. Není super, že se najdou v rozpočtu peníze na posilovnu a další zvelebování mlýna, když se tam nenajdou peníze na plánovanou splátku restaurace Na Křižovatce, na kterou si budeme muset brát úvěr?

OZ schválilo 4 kupní smlouvy na byty č. 2, 3, 6 a 9 v bytovém domě č. p. 107 za ceny 960.000 Kč, 460.000 Kč, 560.000 Kč a 710.000 Kč současným nájemníkům.

OZ schválilo kupní smlouvu jednomu z žadatelů na část p. č. 410/6 o výměře 22 m2 za cenu v místě obvyklou 95 Kč/m2.

OZ schválilo zrušení předkupního práva k p. č. 390/116, protože jeho majitel již nechce stavět a má na pozemek kupce.

OZ schválilo do končící prodejny v č. p. 192 přesunout knihovnu, z prostor stávající knihovny udělat klubovnu pro hasiče a z prodejny odkoupit regály za 20.000 Kč (využijí hasiči) a zabezpečovací zařízení za 10.761 Kč.

OZ schválilo záměr pořízení zabezpečovacího zařízení do prodejny potravin včetně venkovního i vnitřního kamerového systému s tím, že co nejrychleji zajistí více nabídek a vybere tu nejvýhodnější. Nájemce pan Hradecký požádal zastupitelstvo, aby byl celý systém v majetku obce.

OZ schválilo poskytnutí sportovního areálu ve dnech 15.-17. 9. 2017 pro konání MČR v dovednostech psích plemen Flanderský bouvier, Beauceron a Briard.

OZ schválilo plán inventur 2016.

OZ schválilo dodatek č. 1/2017 ke smlouvě o svozu odpadů s firmou SOP, a. s.

OZ neschválilo návrh smlouvy na spolupráci s firmou Recycling – kovové odpady a.s., která chce provozovat druhý sběrný dvůr v Přelouči. Na základě této smlouvy by tak lidé ze Břehů mohli využívat dva sběrné dvory v Přelouči.

OZ schválilo obecně závaznou vyhlášku 2/2016 určující výjimky z nočního klidu. Naproti tomu, jak se pan Jirava ohrazoval vůči nesmyslnosti každoroční aktualizace vyhlášky kvůli aktuálním datům akcí, tak místo aby tam nechal všechny obecné opakující se akce bez data, tak nelogicky některé akce identifikoval konkrétně jako jednorázové. Navíc u “čertovského ohně” je uvedené datum 5. prosince úplně mimo, protože v roce 2017 určitě nebude obec dělat oheň uprostřed pracovního týdne. U oslav výročí hasičského sboru se s velitelem bavili o pětileté frekvenci, proč je tedy ve vyhlášce konkrétní akce oslav 120 let sboru?

OZ schválilo zřízení dvou trvalých pracovních míst v technických službách, a to prodloužením pracovních smluv se dvěma zaměstnanci na dobu neurčitou.

OZ schválilo měsíční splátky ve výši 1.530 Kč na úhradu dlužné částky 55.000 Kč za nájemné bývalé provozovatelce prodejny potravin.

OZ schválilo navýšení hodnoty stravenek pro zaměstnance obce z nynějších 60 Kč na 80 Kč.

OZ schválilo nejvyšší možné odměny neuvolněným zastupitelům obce podle novelizovaného nařízení vlády č. 37/2003 Sb. od 1. 1. 2017.

OZ schválilo výměnu skříně pro internet pro pevné telefonní linky.

OZ bere na vědomí, že obec Břehy uhradí hokejbalistům Beer stars Břehy startovné v přeloučské zimní lize ve výši 4.500 Kč.

OZ schválilo úpravu ceny v již schválené kupní smlouvě na odkoupení pozemku pod komunikacemi v ul. B. Němcové na 95 Kč/m2, za kterou prý byly odkoupeny obdobné pozemky v ul. Nerudova. V zápise z 10. zasedání je ale ta vyšší částka jen 91 Kč/m2. To si pan starosta upravuje ceny v již schválených smlouvách, nebo se tu jen přeřekl?

Starosta informoval, že na OÚ přišla žádost o byt pro občana v nouzi, načež musel konstatovat, že obec žádný volný byt nemá. Jak smutné po tolika nových bytech z posledních let, kdy na začátku každé akce vždy starosta horečně sliboval výstavbu bytů “sociálních”. Kde jsou? No přeci výhodně prodané!

 

V diskusi na dotaz ohledně rentability prodeje bytů v č. p. 107 bylo konstatováno, že prodejem bytů se obci investované peníze nevrátí.
Starosta informoval, že bude odvezen kontejner na bioodpad.
Pan Kutner informoval o dokončení posilovny ve mlýně a chtěl by ji představit veřejnosti.

 

 * barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

14. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

2016_14_program_27092016V úterý 27. září 2016 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 14. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ schválilo rozpočtovou změnu 2/2016.

OZ schválilo pravomoc starosty a místostarosty společně schvalovat rozpočtové změny, přičemž vždy na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva budou o těchto změnách podrobně informovat.

OZ schválilo kroniku obce Břehy za rok 2015 od Ladislava Kulhánka.

OZ schválilo nájemní smlouvu prodejny potravin (Nerudova 224) za 5.000 Kč měsíčně firmě Česká večerka s. r. o.

Valná hromada Autokempu Buňkov s. r. o. schválila zajištění projektové dokumentace na výstavbu druhé bezbariérové ubytovny v kempu. Projekt má stát asi 55 tis. Kč bez DPH, stavební povolení asi 10 tis. Kč. Podle jednatelky autokempu je o ubytování v tomto zařízení velký zájem nejen v letním období, ale i mimo sezonu, kdy je nynější ubytovna využívána např. pro ubytování dělníků, nebo jako nouzové krátkodobé bydlení. Vzhledem k tomu, že do stávající ubytovny jezdí mimo jiné pravidelně tři skupiny hendikepovaných sportovců, bude se hledat dotační program, který by výstavbu druhé bezbariérové ubytovny podpořil.

OZ schválilo vytvoření 15 parkovacích míst u restaurace Na Křižovatce pracovníky technických služeb obce, přičemž firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. bude odpovědná za stavební dozor. Na projekt bude čerpána dotace z Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč, přičemž dotace má krýt 50 % nákladů. Příští rok se předpokládá pokračování prací za stejných podmínek, takže OZ schválilo podání žádosti o stejnou dotaci i na rok 2017.

OZ schválilo přípravu kupních smluv na čtyři byty v domě č. 107 se stávajícími nájemci s tím, že se ještě dohodnou s obcí na možnosti oprav aktuálních závad. Na OÚ bylo doručeno 6 žádostí, z čehož jedna žádá odložení koupě a druhá o doplňující informace, což se starostovi zdálo nesmyslné, proto tuto žádost odložil. V diskusi se pak posledně zmíněná žadatelka snažila vysvětlit, že se jí cena za její byt zdá vysoká v ohledu několika důvodů: rozpor ve výměře bytu, havarijní stav plynového kotle a komínů, který obec (vlastník objektu), stejně jako jiné problémy dosud neřešila, velmi podobná cena nových bytů na pile, znalecký posudek, který byl proveden “od stolu”, aniž se byl v bytě kdokoliv podívat na jeho skutečný stav. Starosta odpověděl vlastně jen na to, že cena bytů byla tvořena na základě znaleckého posudku narozdíl od bytů na pile, kde se mohlo vycházet z nákladové ceny.

OZ schválilo nákup tří dýchacích přístrojů pro SDH Břehy, přičemž část nákladů na jejich pořízení má být hrazena z dotace.

OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro mateřskou školu na rok 2016 o 70.000 Kč.

OZ schválilo záměr koupě objektů bývalé pily (budovy kolem komína včetně komína samotného) za zhruba 640 tis. Kč a oslovení firmy RPA Brno, aby za 30.600 Kč + 3-5% z dotace vypracovala a podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace má z 90 % pokrýt náklady na pořízení objektu a jeho přestavbu na 8 malometrážních sociálních bytů, které musí být k tomuto účelu pronajímány  min. 5 let za cenu max. 57,50 Kč/m2. Nájemní smlouvy musí být uzavírány na dobu určitou. Po pěti letech si však dle slov starosty může obec s byty dělat, co chce. Zpracování žádosti a následný realizační management bude obec stát přes 50.000 Kč plus 3-5 % z dotace podle její výše.

OZ schválilo odkoupení malých částí soukromých pozemků zabraných stavbou cyklostezky.

OZ schválilo přípravu obecně závazné vyhlášky, která má vymezit výjimky v zákonem stanoveném nočním klidu, aby o plánovaných akcích všichni občané obce dopředu věděli. Místostarosta slíbil konzultaci s místními spolky a následné připravení znění vyhlášky, kde budou vypsány termíny a akce pro veřejnost, u kterých se předpokládá, že v rámci jejich průběhu nebude po 22. hodině dodržen noční klid.

OZ schválilo roční zkušební provoz umístění a svozu sběrné nádoby na použitý jedlý olej nabídnuté obci zdarma Liborem Černohlávkem.

OZ schválilo dodatek č. 2/2016 ke smlouvě s SOP, a. s. ohledně navýšení počtu sběrných nádob na plast a kovový odpad.

OZ schválilo záměr zpřístupnění luk podél silnice Břehy-Přelouč po dohodě s Ředitelstvím vodních cest ČR za účelem jejich sečení. Zpřístupněním se myslí cesta od Střídně k labskému mostu. Za tím účelem má být také postupně v tomto zimním období prováděno kácení dřevin v dotčené oblasti.

Starosta informoval o dalších stavebních úpravách ve mlýně na Výrově.

Starosta informoval o změně územního plánu č. 2 týkající se Žernova.

OZ schválilo příspěvek na otevřený šachový turnaj Listopádí pořádaný TJ Sokol ve Břehách 19. 11. 2016.

Starosta informoval o umístění pumpičky na kolo – opěrný bod „Pro cyklistovu duši“ před autokempem Buňkov, kterou financovala Nadace Partnerství a Pardubický kraj. Tamtéž bude také přes silnici umístěn demontovatelný zpomalovací práh a dopravní značky omezující rychlost na 30 km/h.

Starosta informoval o nové informační tabuli Klubu českých turistů umístěné u cesty za restaurací Cikánka informující o bezbariérové trase k Černému nadýmači.

V diskusi padla žádost o uspořádání osvětové besedy pro řidiče.

 

*barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

Stadion cup Břehy 2016

PLAKAT_stadioncup_2016V sobotu 13. srpna 2016 bude na hřišti ve Břehách probíhat závod mopedů Stadion cup. Hlavní závod odstartuje ve 12 hodin, proběhne i samostatný závod fichtlů. Můžete se také těšit na biketrial show mistra světa Martina Šimůnka a kaskadérskou moto show Lukáše Petráčka.

V pátek večer celou akci zahájí kapely Adrenalin a Riziko a tečkou na závěr bude v sobotu kapela Kyvadlo.

Celodenní slosovatelné vstupné je 50 Kč.

 

V průběhu závodu, tedy od 11 do 18 hodin bude zcela uzavřena ulice Obránců míru. Objízdná trasa bude vedena obcí Břehy ulicemi Bahníkova a Na Hrázi.

13. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2016_13_Program_15062016

Pozor změna!!! Zasedání je posunuto na 19. hodinu!!!

Ve středu 15. června 2016 od 19 hodin proběhne v restauraci Cikánka veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

 

Valná hromada Autokempu Buňkov s. r. o. odsouhlasila hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši -337.900 Kč. Tržby byly ve výši přes dva miliony Kč, mzdové výdaje byly sníženy. Jednatelka Lucie Jelínková nás seznámila s provedenými opravami – např. oprava sociálního zařízení (stála 827.000 Kč, z čehož 165.000 Kč bylo dotováno Pardubickým krajem), bezbariérový přístup do vody (také byl částečně dotován), nová mola a lavičky.

OZ schválilo hospodářský výsledek obce Břehy za rok 2015.

OZ schválilo účetní závěrku obce Břehy za rok 2015.

OZ schválilo účetní závěrku mateřské školy a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 457 Kč do rezervního fondu.

OZ schválilo účetní závěrku základní školy a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 19.535 Kč do rezervního fondu.

OZ schválilo nabídku Luboše Fialky na opravu kuchyně a prádelny v za cenu 266.403 Kč (kompletní elektroinstalace, rozvody vody a odpadů a i když to nebylo řečeno, tak vycházím z předpokladu, že je v ceně zahrnuta i dlažba, obklady, bojler či umyvadlo zmiňované na 12. zasedání). Další čtyři oslovené většinou místní firmy nabídku neposlaly.

OZ schválilo nabídku firmy Cor HB, s.r.o. na kuchyňské vybavení MŠ za 199.117 Kč (podrobněji viz 12. zasedání).

OZ schválilo nabídku firmy SVĚT OKEN s.r.o. na výměnu 4 oken v šatně a 2 dveří v za cenu 102.033 Kč.

Krajský úřad Pardubického kraje povolil navýšení kapacity MŠ ze 43 na 48 dětí.

OZ schválilo dotaci pro Moped klub Břehy z.s. ve výši 25.000 Kč.

OZ schválilo dotaci od Pardubického kraje pro SDH Břehy ve výši 40.000 Kč na pořízení pneumatik. Dotace tvoří max. 70 % celkových nákladů.

OZ schválilo dotaci od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč, která bude použita na úpravu návsi na Křižovatce. Dotace má tvořit max. 50 % celkových nákladů. Jak velký bude asi celkový rozpočet na úpravu návsi? Vážně máme na plýtvání darované dotace na pompézní výtah místo dlouhodobě potřebné návsi? Ve mlýně bez koncepce se topí miliony, ale na druhou stranu starosta na schůzi brečí, že naši hasiči nutně potřebují nové auto (nebo minimálně novou cisternu), na což žádný dotační program momentálně neexistuje, a je extrémně nepravděpodobné, že existovat bude. K dispozici je totiž jen dotace na auto s nádrží s méně než polovičním objemem, než má ta stávající.

OZ schválilo smlouvy s VaKem o dodávkách vody a odvádění odpadních vod, týkající se i objektů, které obec pronajímá.

OZ schválilo smlouvu o dílo s firmou TRIPLEX CZ s.r.o. na zhotovení 4podlažního venkovního proskleného výtahu ve mlýně na Výrově za cenu 1.148.290 Kč. Na náklady obce v řádu několika desítek tisíc budou provedeny stavební přípravné práce včetně dveřních otvorů do 2. a 3. NP. Podle slov starosty je v 1. patře mlýna plánovaná výstavní místnost, malá příležitostná posilovna, kancelář (pro případné dočasné přesunutí OÚ) a ve 2. patře spolková místnost (pro případnou dočasnou zasedací místnost).

Místostarosta informoval o možnosti získání dotace z programu Podpory budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na obnovu asfaltové plochy tenisových kurtů ve výši 532.000 Kč, což má být max. 70 % z celkové ceny projektu. Realizace by mohla být v září 2017.

OZ schválilo firmu MONOTREND s.r.o. jako dodavatele dalších dvou nerezových prvků na dětského hřiště u autokempu (sestava se skluzavkou a šplhací sestava) v celkové ceně 137.408 Kč. Náklady má pokrýt dotace od chvaletické elektrárny a realizace je plánovaná na září 2016.

OZ schválilo záměr prodeje bytů současným nájemníkům v BD č. p. 107. Jde o 7 bytů, dvě garsonky si obec ponechá. Podle znaleckého posudku by celková cena bytů měla být ve výši 4,7 mil. Kč. Padl zde i návrh zvýšení nájmu v případě, že současní nájemníci na koupi nepřistoupí.

Ještě jsme mohli slyšet návrh na umístění kamer na tenisových kurtech a stížnost na hlubokou kaluž na silnici v Bahníkově ulici.

* barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

12. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2016_12_Program_27042016Ve středu 27. dubna 2016 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu konat 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

 • OZ schválilo nového nájemce prodejny potravin v Nerudově ulici, a to za stejných podmínek, jako doposud. Novým provozovatelem se tak stala Česká večerka, s. r. o., jejíž jednatel Mgr. Tomáš Hradecký ze Strašova byl na zasedání přítomen a nastínil zde své plány jako rozšíření sortimentu, otevírací doba denně do večerních hodin (19:00) a prioritní zaměstnání původního personálu prodejny. Své provozovny má již ve Strašově a Svojšicích.
 • OZ schválilo poskytnutí dotace 25.000 Kč pro Honební společenstvo Břehy-Lohenice na rok 2016.
 • Starosta informoval, že obec již převzala hotovou cyklostezku, jejíž kolaudace proběhne 13. května a obec požádá SFDI o uvolnění finančních prostředků na úhradu posledních faktur. Kolaudace mostu v hodnotě asi 27 mil. Kč, který byl plně v režii Pardubického kraje, proběhla již 26. dubna.
 • OZ schválilo záměr vypsat poptávkové řízení na dodavatele venkovního výtahu ve výrovském mlýnu, který má být z 50 % hrazen prostřednictvím dotace Ministerstva pro místní rozvoj, jako projekt “Kulturní, sportovní a multifunkční objekt Břehy u Přelouče” jehož celková cena je vyčíslena na 1.111.245 Kč (dotaci ve výši 600.000 Kč jsme získali jako odměnu za získání Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2015). Z této dotace (Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016) mohla být klidně hrazena např. revitalizace návsi, ale to evidentně není prioritou většiny zastupitelů.
 • OZ schválilo pokračování prací na podlahách ve mlýnu firmou Vlk a Ondráček. Podlahy mají být zhotoveny v celém 1. patře v celkové hodnotě do 300.000 Kč (výstavní místnost 140.000 Kč, budoucí posilovna 50.000 Kč, obecní úřad 56.000 Kč, zasedací místnost nahoře 50.000 Kč ). Jen pro informaci jsou hotové stropy a zateplení v 1. patře.
 • OZ pověřilo Pavla Jiravu zastupováním obce Břehy na valné hromadě společnosti VaK Pardubice konané 12. 5. 2016.
 • OZ schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dlouhodobé vzájemné spolupráci s chvaletickou elektrárnou (Sev.en EC, a.s.) o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na modernizaci dětského hřiště v roce 2016.
 • OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2016
 • OZ schválilo poskytnutí dotace SDH Břehy ve výši 30.000 Kč na činnost mládeže.
 • OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro MŠ Břehy o 50.000 Kč na mzdy a 80.000 Kč na pořízení nových skříní (39.000 Kč) a policových skříní (38.000 Kč). Jen stejně jako zastupitelka Novotná nechápu, jestli těch 50.000 Kč bylo pro jistotu schváleno podruhé, nebo jde o dalších 50.000 Kč navíc.
 • Místostarosta informoval o plánovaném poptávkovém řízení na rekonstrukci kuchyně v MŠ, kdy prioritou je, aby veškeré práce dělala jedna firma a to v době letních prázdnin. Jde o opravu elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů, nové obklady a protiskluzová dlažba, umyvadlo na chodbičce, bojler, baterie s výsuvnou sprchou, dva nerezové stoly se zásuvkami, nerezový stůl s dřezem, nerezový regál a rychlomyčka. Celková cena má být kolem 320 tis. Kč.
 • Starosta informoval o novém správním řízení ve věci plašení kormoránů na Buňkově vedeném Pardubickým krajem, ve kterém Krajský úřad PaK povoluje plašení v termínu 15. 10. – 31. 3., a to v případě, že se po dobu min. 3 po sobě jdoucích dnů bude na rybníku vyskytovat hejno kormoránů čítající nejméně 5 jedinců.
 • Místostarosta informoval o přihlášení obce do soutěže Vesnice roku o zlatou cihlu. Zajímavé je, že o 2.000Kč dotaci Krajské knihovně zastupitelstvo hlasovalo, ale o zápisném do soutěže ve stejné výši hlasovat nemuselo a ještě o tom informuje jen tak mimochodem. Možná, že kdybychom v této soutěži loni neuspěli, ani bychom se nedověděli, že byla obec vůbec přihlášena.
 • Starosta informoval o vyhlášení památkové zóny Kladrubské polabí (již z 25. 11. 2015), kdy námitky obce Břehy byly dle jeho slov zamítnuty. Není to až tak úplně pravda, protože na základě námitky týkající se splavnění Labe byla jihovýchodní část hranice území upravena. Zahrnuto však zůstalo území mezi ulicí Krátkou, Bahníkovou a silnicí k Semínu, kde se zřejmě již delší dobu uvažuje o zástavbě (toto území je také v územním plánu po poslední změně označeno jako zastavitelná plocha pro bytovou výstavbu).
 • Starosta informoval, že účastníkem správního řízení ohledně splavnění Labe se nyní místo Pardubického kraje účastní Kraj Královéhradecký.

Zveřejněna smlouva o dílo na zhotovení cyklostezky

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 byla obcí Břehy v registru smluv na portálu veřejné správy uveřejněna smlouva o dílo s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. na zhotovení cyklostezky podél silnice II/333 v obci Břehy. Smlouva byla podepsána 18. prosince 2014.

Cyklostezka je specifikována jako smíšená se společným provozem chodců a cyklistů vedoucí od ulice Pod Lipami po střídeňský most (na straně k pile). Má být 2,5 m široká a 270 m dlouhá v úrovni stávající silnice.

Samotná realizace je navázána na získání dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a také na opravu střídeňského mostku, jejímž investorem je Pardubický kraj. Termín realizace cyklostezky je ve smlouvě stanoven na období od 1. června do 31. října 2015 a cena na 6 532 012,50 Kč vč. 21% DPH.

Mlýn na Výrově

V roce 2008 koupila obec Břehy celý areál mlýnu včetně vily č. p. 2 za cenu 7 mil. Kč. Vilu obec v průběhu následujících dvou let zrekonstruovala a 5 nových bytů se záhy podařilo prodat za cenu 19 900 Kč/m2. Jeden byt obec pronajímá. Na rekonstrukci samotného mlýnu začala obec pracovat hned po jeho zakoupení. V roce 2010 obec žádala o dotaci, pomocí které by z bývalého mlýnu kompletní rekonstrukcí v hodnotě téměř 50 mil. Kč vytvořila Muzeum Opatovického kanálu. Dotaci se získat nepodařilo, obec tedy v postupné rekonstrukci pokračuje sama. V níže uvedené tabulce nejsou vyčísleny náklady spojené s žádostí o dotaci, které i když nebyly zanedbatelné, tak fakticky s probíhající rekonstrukcí nesouvisí.

Nejen břežáci měli možnost nahlédnout nejprve do zrekonstruované vily v říjnu 2010 a poté i do části postupně rekonstruovaného mlýnu v rámci oslav 500 let Opatovického kanálu v září 2014.

Číst celý článek ‘Mlýn na Výrově’ »

Bytový dům č. 97 „na pile“

aktualizováno 28. 5. 2015

V červenci 2012 koupila obec Břehy dům č. p. 97 včetně některých přilehlých pozemků jako průmyslový objekt se dvěma byty (jeden je trvale obydlen) za cenu 1 500 000 Kč se záměrem dům zrekonstruovat, vytvořit v něm nové byty, a ty pak po kolaudaci a změně užívání objektu jako bytový dům, nabídnout k prodeji prioritně občanům Břehů.

Dne 4. března a 20. září 2014 obec zveřejnila záměr prodat byty v tomto domě a na 1. zasedání zastupitelstva dne 7. listopadu 2014 schválila návrh budoucí kupní smlouvy na tyto byty, a to za cenu 10.000 Kč/m2 vč. DPH, což znamená 8.264 Kč jako skutečný příjem obce. Každý vlastník bytu si pak má sám dokončit obklady, dlažby, podlahové krytiny a zařizovací předměty. Na 2. zasedání zastupitelstva, dne 2. prosince 2014 rozhodnutí o ceně zastupitelé revokovali a z celkových vynaložených nákladů spočítali cenu na 13.400 Kč/m2 vč. DPH (skutečný příjem pro obec je 11.074 Kč) s tím, že součástí bytu bude krom poměrné části společných prostor v rámci domu i poměrná část přilehlého pozemku.

Na zasedání dne 31. 3. 2015 bylo po dlouhém mlžení řečeno, že prodej bytů bude od DPH osvobozen a byla odsouhlasena cena 13.520 Kč/m2. Otázkou zůstává, na základě jaké činnosti se obec Břehy stala v roce 2013 plátcem DPH.

Do března 2015 bylo avizováno, že jeden nebo dva byty, o které nebude zájem, si obec ponechá ve svém vlastnictví. Po květnovém 6. zasedání to zatím vypadá na pronájem pouze bytu č. 3 jemu dlouholetému nájemníkovi. Ostatní byty mají být prodány. Předpokládaná návratnost investice je tedy momentálně 85%.

Celkové účetní náklady: 4 250 000 Kč (podle inf. z 5. zasedání OZ)
Celkové příjmy z prodeje bytů: 3.616.600 Kč (podle inf. ze 6. zasedání OZ) Číst celý článek ‘Bytový dům č. 97 „na pile“’ »

Muzeum Přelouč

Vážení příznivci historie Přelouče a přeloučského muzea, po více jak dvaceti letech se začíná blýskat na lepší časy. Od listopadu 2014 se o sbírky muzea stará pracovník na plný úvazek. V plánu je především vytvoření stálé expozice, která bude umístěna v č.p. 25 a č.p. 26 na Masarykově náměstí. Od ledna 2015 zahajujeme pravidelnou přednáškovou činnost – proběhne celkem šest historických a archeologických přednášek, o kterých Vás budeme informovat v Přeloučském Roštu. Přednášet bude nejen správce muzejních sbírek, ale i hostující přednášející.

Sbírky muzea jsou i nadále přístupny badatelům, stačí kontaktovat správce sbírek na níže uvedených kontaktech. Badatelské dny nejsou stanoveny, je třeba se předem domluvit.

V této souvislosti se na vážené čtenáře obracíme s výzvou. Rádi bychom rozšířili sbírky muzea zejména o artefakty z 20. století, zajímá nás i období kolem roku 1989. Máte doma nepotřebné předměty, které se vztahují k Přelouči a přilehlému regionu v tomto či starším období? Jméno každého dárce bude zapsáno do přírůstkové knihy a tím svým způsobem zvěčněno. Fotografie a dokumenty jsme schopni okopírovat. V kanceláři správce sbírek zastihnete v pracovní dny od 7.30 do 16 hodin, ale lze se sejít i poté.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Mgr. Matěj Pešta, správce muzejních sbírek
kancelář: Kulturní a informační centrum města Přelouče – Masarykovo náměstí 26
+420 731 697 085
+420 464 608 934
muzeum@ksmp.cz

 

Od pondělí 12. 12. 2016 je možné v Přelouči zakoupit stolní týdenní kalendář „Zajímavosti z přeloučských muzejních sbírek“ pro rok 2017. Vzhledem tomu, že přeloučské muzeum nyní nemá expozice, je kalendář s fotografiemi exponátů od prvohor do 20. století jedna z mála možností, kde lze tyto předměty zhlédnout. Kalendář lze zakoupit v trafikách a v informačním centru, popřípadě na městském úřadě. Cena kalendáře je 60 Kč.

 

Připravovaná výstava

 

Aktuální výstava

Přeloučský průmysl v minulosti, aneb od pivovaru po Teslu

13. 2. – 13. 5. 2017

prumysl_2017_vystava_plakatVýstava seznamuje návštěvníky s historií průmyslu v městě Přelouči. Ze starších období je zde zmínka o mlýnech, pivovarech a cihelnách. Velký prostor je věnován cukrovaru, Chvojkovým napajedlům (pozdější Agra), Autoopravárenském závodu a samozřejmě Tesle. Návštěvník se ale dozví i o méně známých přeloučských podnicích, jako je čokoládovna EGO, Rolnické družstevní podniky, melasárna či Baladova továrna. Zajímavý byl také Fagus, tento podnik vyráběl ohýbaný nábytek a již ve 20. letech 20. století ho vyvážel ho i do New Yorku. Na výstavě je k vidění řada historických fotografií a reklam, ale i pivní lahve či radiopřijímače a magnetofony Tesly Přelouč.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.
Vstup zdarma
Úterý 8.00-16.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.30-11.00

Číst celý článek ‘Muzeum Přelouč’ »

Městská knihovna Přelouč

Čtenářský klub ve školním roce 2016/17

 • každé první úterý v měsíci
 • doporučený věk: předškolní až 3. ročník ZŠ
 • rozvoj čtenářské gramotnosti
 • povídání o nových knihách
 • čtení s předvídáním
 • hry, soutěže, výtvarné dílny, zábavné aktivity
 • vstup zdarma

 

11. dubna 2017

Velikonoční dílna pro děti

V čítárně od 14 hodin.

Lovci pokladů

Soutěž pro odvážné čtenáře, kteří se nebojí otázek zvědavé kostky

Zvědavé kostky jsou dvě a rády se ptají, aby poznaly, jak pozorný jsi čtenář. Stačí jen hodit vybranou kostkou a už záleží jen na tobě, jestli znáš na otázku odpověď.

PRAVIDLA HRY:

 1. HRAJEME V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK
 2. PO PŘIHLÁŠENÍ U PULTU DOSTANEŠ PRŮKAZ LOVCE POKLADŮ
 3. BEZ PRŮKAZU NEMŮŽEŠ SOUTĚŽIT
 4. SOUTĚŽIT SE DÁ JEN S KNIHAMI, KTERÉ SIS DOMA PŘEČETL
 5. JEDNA NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – JEDNA SOUTĚŽNÍ KNIHA
 6. ZVĚDAVÁ KOSTKA SE ZEPTÁ NA NĚCO O SOUTĚŽNÍ KNIZE
 7. KDYŽ NEZNÁŠ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ZVĚDAVÉ KOSTKY, MÁŠ SMŮLU
 8. KDYŽ ZNÁŠ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU, DOSTANEŠ DRAHOKAM Z POKLADU
 9. POKLAD SI UKLÁDÁŠ DO VLASTNÍ, PŘINESENÉ, UZAVÍRATELNÉ  A PODEPSANÉ SKLENICE
 10. ČÍM VÍC DRAHOKAMŮ ZÍSKÁŠ, TÍM VÍC SI PAK ZA NĚ KOUPÍŠ
 11. SOUTĚŽ BĚŽÍ CELÝ ROK, ZAČÍT SE DÁ KDYKOLIV, TEMPO MÁ KAŽDÝ SVOJE

 


 

Adresa: Masarykovo náměstí 44, Přelouč (v 1. patře Občanské záložny)

Otevírací doba:
po, st   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod. (pro dospělé)
út, čt   12.00 – 16.00 hod. (pro děti, ve školním roce)

Prázdninová otevírací doba (VII-VIII):
po, st   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod.

Tel.: 466 959 715
Email
knihovna.prelouc@tiscali.cz
Webwww.mestoprelouc.cz
On-line katalogmk.mestoprelouc.cz

Knihovna Břehy

V knihovně je pro veřejnost k dispozici počítač s přístupem na internet.

Knihovnice: Eva Forštová
Adresa
: Obránců míru 107, Břehy
Otevírací doba: po, pá 15:00 – 16:30

Divišova vila v Přelouči

Vila od architekta Rudolfa Kříženeckého. Od r. 1974 do počátku 90. let zde bylo muzeum, potom sloužila jako vícegenerační pečovatelský dům Českobratrské církve evangelické, nyní po rekonstrukci je zde mateřská škola a galerie.

Otevírací doba galerie: Po-Pá 14-17 hod.

 

Aktuální výstava

11. 11. – 16. 12. 2016
Krajky
(podzimní výstava krajek, patchworku, ručního pletení z papíru a prací dětí z kroužků DDM)

 

Připravované výstavy

 

 

Archiv výstav

7.-21. 6. 2016 Kateřina Vlková a Michaela Štainerová (absolventská výstava výtvarného oboru ZUŠ Přelouč)
2.-31. 5. 2016 MUDr. Aleš Buček (obrazy)
13. 12. 2015 Matyáš Novák (adventní koncert)
6. 12. 2015 Iva Kramperová (adventní koncert)
říjen-prosinec – Josef Urbánek
září –  Ivo Štěpánek trochu jinak
1. 5. – 31. 5. 2015 – obrazy a plastiky MUDr. Aleše Bučka (člen Art CLUBu v Přelouči)
16. 3. – 30. 4. 2015 –  obrazy Milana Poživila
26. 1. – 28. 2. 2015 – obrazy malíře Dr. Josefa Urbánka (výstava obrazů ke 105. výročí narození) a kurz paličkování
19. 9. – 15. 11. 2014 – Naivní obrázky Ivo Štěpánka
10. 6. – 24. 6. 2014 – Absolventská výstava ZUŠ Přelouč – Aneta Krausová (fotografie)
1. 5. – 4. 6. 2014 – Iva Vanžurová: Krajka a hedvábí
5. 4. – 2. 5. 2014 – Obrazy Petra Bernarda
1. 3. – 5. 4. 2014 – Pastelové pohlazení Libuše Müllerové
Přelouč a Kostelec nad Orlicí v obrazech Václava Formánka
23. 11. 2013 Karel Jakubů a Dcery 50. let

 


Památkou od: 3. 5. 1958
Ulice: Nádražní
Číslo popisné: 192
GPS50°2’21.394″N, 15°34’14.826″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Přelouč
Katastrální území: Přelouč