Zájezd na zámek Zákupy

Ve středu 19. června 2024 vypraví Obec Břehy zájezdový autobus na státní zámek Zákupy. Autobus bude odjíždět ze zastávek Na Křižovatce, Festovna a Výrov v 9 hodin. Přihlášky s úhradou seniorského vstupného 160 Kč přijímá paní Vlasáková na OÚ.

Rostlinná štafeta Břehy 2024

V pátek 17. května 2024 pořádá Semínkovna Břehy před restaurací v autokempu Buňkov již čtvrtý ročník tzv. Rostlinné štafety. Jedná se o výměnu jarní sadby, semínek, odkopků rostlin apod. Akce začne v 17 h a potrvá do 18:30 h.

15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 7. května 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Na Křižovatce ve Břehách veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

 Zveřejněný program:

 1. Projednání a schválení Závěrečného účtu Obce Břehy za rok 2023
 2. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Břehy 2023 a účetní závěrky Základní školy Břehy, okres Pardubice a Mateřské školy Břehy, okres Pardubice za rok 2023 a rozdělení výsledku ŽŠ a MŠ.
 3. Projednání koupě nemovitost na p. č. st. 55/2 č.p. 53 (Cikánka) a možnosti jeho využití (dotace na dětské skupiny)
 4. Prodej p.č. st. 529 – dopis č.j. 273/24, revokace usnesení 3 z 26. 3. 2024
 5. Kronika obce 2023
 6. Dopis VAK Pardubice a.s. č.j. 309/24 – vklad infrastruktury
 7. Kontejnery pro TS Břehy- změny v třídění velkoobj. odpadu
 8. Vesnice roku – přihláška
 9. POV – smlouva s Pard. Krajem č. OŽPZ/24/21361
 10. Kanalizac Veverkova – vyjádření VAK Pardubice a.s. čj 343/24
 11. Žádost č.j. 299/24 (část pozemku u č.p. 2)
 12. Žádost č.j. 229/24 Nezlomeni
 13. Žádost č.j. 249/24 Sport Břehy
 14. Zadost č.j. 203/24 Domov u Fontány.

14. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 26. března 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedánízastupitelstva obce Břehy.

Program:

1) Rozpočtové opatření č. 1/2024
2) Projednání záměru koupit nemovitost na p. č. st. 55/2 č.p. 53 (Cikánka)
3) Projednání prodeje p.č. st. 529 určené ke stavbě bytů
4) Zmařené investice obce – projednání
5) Žádost č.j. 189/24 – závod Run – Labe – run
6) Žádost č.j. 137/24 o podporu- stanice Pasíčka.
7) Žádost č.j. 182/24 – SDH Břehy
8) Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou Pardubice č.j. 119/24
9) Žádost č.j. 178/24 – Linka bezpečí
10) Příprava vítání občánků a schválení daru pro nové občánky obce.
11) Prohlášení vlastníka o zřízení věcného břemene – PSOV Pila
12) Projednání nájemní smlouvy – prostory pro výuku v knihovně v 1. NP – místnost 1.03
13) Zřízení společensky účelného místa u TS Břehy – s podporou Úřadu práce
14) Žádost č.j. 194/24 – Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Ukliďme Česko 2024 – pytlomat

Na rohu Bahníkovy a Krátké ulice k urnovému háji je umístěn pytlomat pro všechny dobrovolníky, kteří se chtějí samostatně zapojit do jarního úklidu Břehů. V pytlomatu najdete tenké i pevné pytle a rukavice. Plné pytle nechávejte u pytlomatu. Kde jste uklidili, můžete zakreslit do přiložené mapky.

13. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 13. února 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program:

 1. Záměr Obce Břehy pronajmout část pozemku p.č. 104/6 k.ú. a obci Břehy
 2. Záměr umístění technologie pro připojení internetu – pronájem na p.č. 104/8 k.ú. a obci Břehy
 3. Záměr obce prodat pozemek p.č. st. 529 včetně budovy bez č.p. na stavbu bytů
 4. Výběrová komise pro veřejnou zakázku: Vybavení venkovní učebny – tvořivě badatelské dílny v Základní škole Břehy
 5. Smlouva o spolupráci s Pardubickým krajem – digitálně technické mapy
 6. Darovací smlouva s Elektrárnou Chvaletice a.s.
 7. Žádost o povolení turnaje č.j. 743/23
 8. Žádost Sokol Břehy č.j. 66/24
 9. Žádost Zdravotní klaun o.p.s. č.j. 84/24
 10. Opětovné projednání Žádosti č.j. 725/23 – prostory pro výuku
 11. REUSE centrum – nabídky na zpracování dotace
 12. Měření CO2 ve škole – nabídka monitoringu a čidel
 13. Příspěvky do Regionálního svazku obcí Bohdanečsko 2024
 14. Oprava vchodu do č.p. 11- komise pro výběr zhotovitele
 15. Knihovní řád Obecní veřejné knihovny – změna

12. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 od 18 hodin bude v restauraci Autokempu Buňkov další veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zveřejněný program.

 1. Rozpočet obce Břehy na rok 2023 a SDV,  Rozpočet Mateřské školy Břehy na rok 2023 a SDV,  Rozpočet Základní školy Břehy na rok 2023 a SDV
 2. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
 3. Žádost č.j. 621/23 – pozemek na p.č. 106/4
 4. Žádost č.j. 665/23 – kanalizace na p.č. 13/1
 5. Žádost p. Jelínková – nájemce restaurace č.j. 652/23
 6. Žádost č.j. 725/23 – prostory pro výuku
 7. Projednání č.j. 717/23 – Smlouvo o zřízení věcného břemene – pro ČEZ a.s.
 8. Informace o postupu – vklad infrastrukt. majetku do VAK Pardubice a.s.
 9. Odměny zastupitelů a místostarostů – nově dle novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 10. Výkup el. energie z MVE 2024- informace
 11. Splavnění Labe – Pard. kraj – info.
 12. Možnost získání vybavení pro REUse centrum.

11. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Program 11. zasedáníVe čtvrtek 9. listopadu 2023 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 1. Regulační plán Žernov – projednání a vydání
 2. Žádost o příspěvek č.j. 574/23
 3. Projednání obecně závazných vyhlášek: o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, OZV kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2019
 4. Výsledek přezkoumání hospodaření obce
 5. Příprava rozpočtu Obce Břehy 2024 – informace
 6. Projednání umístění místa podnikání do č.p. 11 č.j. 651/23
 7. Projednání navýšení kapacity družiny ZŠ a jídelny ZŠ Břehy
 8. Kalendář obce
 9. Další možnosti rozvoje veřejného osvětlení
 10. Informace k úvěru PGRLF – traktor s příslušenstvím
 11. Žádost nájemce restaurace v autokempu č.j. 652/23

Knihovna Břehy

18. června 2024 od 17 hodin – autorské čtení Marie Znamínkové z knihy Generace: Střípky ztracené minulosti.

21. května 2024 od 17 hodin – cestovatelská přednáška Veroniky Hájkové (Závodské) o španělské Seville.

16. května 2024 od 17 hodin – Milan Zacha Kučera: Tajemný poklad Řádu templářů.

7. května 2024 od 17 hodin – Doc. Marcela Pejchalová: O Habsburcích.

30. dubna 2024 od 17 hodin – Ing. Josef Kříž: O první kostce cukru.

25. dubna 2024 od 14 hodin – Klub seniorů.

16. dubna 2024 od 17 hodin – cestovatelská přednáška Veroniky Hájkové (Závodské) o řeckém ostrově Zakynthos.

6. února 2024 od 16 hodin přednáška RNDr. Jany Vlkové „Kytky k jídlu“. Na besedu naváže vycházka do břežské přírody 14. května 2024 od 14 h.

Čtenářské dílny vždy od 16 h. – 24. 1., 21. 2., 20. 3., 24. 4., 22. 5. 2024

Každou středu od 15 do 18 hodin v knihovně probíhá herní odpoledne.

Jednou měsíčně (ve čtvrtek) bude v knihovně probíhat Klub seniorů (28. 3. 2024 od 14 h.)

V knihovně je kromě knih k zapůjčení k dispozici i velký stůl s notebooky připojenými k internetu, hrací koutky pro děti a místnost s promítacím plátnem.

V rámci knihovny funguje Semínkovna.

Knihovnice

 • Bc. Jana Rybková
 • Eva Forštová (po 15-17)

Adresa: Bahníkova 192, Břehy
Telefon: 724 748 941, 606 745 811
Web: www.knihovnabrehy.cz
Email: knihovna@obecbrehy.cz

Online katalog

Otevírací doba:
pondělí    12 – 17 h.
úterý        12 – 19 h.
středa      13 – 18 h.
čtvrtek     12 – 17 h.
pátek        12 – 17 h.

Pálení čarodějnic Břehy 2024

V úterý 30. dubna 2024 v 17:30 h. vyrazí lampionový průvod od MŠ Břehy na hřiště, kde bude v 18 hodin zapálen oheň. Bude připraveno občerstvení, buřty k opečení a Ivánkova diskotéka. Od 19 hodin proběhne stavění máje.

Výlet na zámek Sychrov

V sobotu 20. dubna 2024 vypraví Obec Břehy autobus na zájezd s prohlídkou zámku Sychrov. Odjezd je naplánován na 9:30 h. ze zastávky Na Křižovatce. Je nutné se přihlásit na OÚ a zaplatit 210 Kč.

Motoorienťák 2024

V sobotu 4. května 2024 ve 14 hodin odstaruje od Restaurace Na Křižovatce ve Břehách orientační závod motocyklů do 50 ccm. Na závodníky budou na trase čekat různá tématická stanoviště.

Startovné je za 200 Kč, včas zaregistrovaní závodníci dostanou mapu den před závodem. Po vyhlášení výsledků bude následovat posezení v klubovně Moped klubu.

 
 

 

 

Hasičský dubnový víkend

V pátek 26. dubna 2024 v 15 hodin se před hasičskou zbrojnicí sejdou dobrovolníci na akci Ukliďme Česko. Pytle a rukavice budou zajištěny.

V sobotu 27. dubna 2024 od 9 hodin proběhne na hřišti setkání hasičských přípravek s doprovodným programem.

V neděli 28. dubna 2024 od 10 hodin bude na hřišti probíhat Břežský pohár.