Vánoční odpoledne v kempu

Ve středu 7. prosince 2016 od 16 hodin odstartuje v restauraci autokempu Buňkov vánoční odpoledne v rámci pravidelných středečních setkání. Vánoční koncert bude v rukou žáků ZUŠ Přelouč a o Vánocích pak bude vyprávět paní Hývlová z přeloučské knihovny. Bude zajištěno i malé občerstvení a s sebou můžete přinést Váš nejlepší recept na vánoční cukroví.

15. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

2016_15_program_07122016

Aktualizováno 9. prosince 2016.

Ve středu 7. prosince 2016 od 18.30 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ bere na vědomí třetí a čtvrtou rozpočtovou změnu.

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2017.

OZ schválilo záměr vzít si začátkem příštího roku úvěr u Komerční banky na plánované platby za nemovitosti v celkové výši 2.560.000 Kč (500.000 Kč na zbytek splátky restaurace Na Křižovatce za rok 2016, 1.360.000 Kč na splátku restaurace Na Křižovatce za rok 2017 a 700.000 Kč na koupi objektu “pila II.”). Úvěr má být úročen sazbou 1,09 % (nebylo řečeno, zda se jedná o roční úročení) s fixací na 5 let a výší měsíčních splátek 44.582 Kč. Není super, že se najdou v rozpočtu peníze na posilovnu a další zvelebování mlýna, když se tam nenajdou peníze na plánovanou splátku restaurace Na Křižovatce, na kterou si budeme muset brát úvěr?

OZ schválilo 4 kupní smlouvy na byty č. 2, 3, 6 a 9 v bytovém domě č. p. 107 za ceny 960.000 Kč, 460.000 Kč, 560.000 Kč a 710.000 Kč současným nájemníkům.

OZ schválilo kupní smlouvu jednomu z žadatelů na část p. č. 410/6 o výměře 22 m2 za cenu v místě obvyklou 95 Kč/m2.

OZ schválilo zrušení předkupního práva k p. č. 390/116, protože jeho majitel již nechce stavět a má na pozemek kupce.

OZ schválilo do končící prodejny v č. p. 192 přesunout knihovnu, z prostor stávající knihovny udělat klubovnu pro hasiče a z prodejny odkoupit regály za 20.000 Kč (využijí hasiči) a zabezpečovacího zařízení za 10.761 Kč.

OZ schválilo záměr pořízení zabezpečovacího zařízení do prodejny potravin včetně venkovního i vnitřního kamerového systému s tím, že co nejrychleji zajistí více nabídek a vybere tu nejvýhodnější. Nájemce pan Hradecký požádal zastupitelstvo, aby byl celý systém v majetku obce.

OZ schválilo poskytnutí sportovního areálu ve dnech 15.-17. 9. 2017 pro konání MČR v dovednostech psích plemen Flanderský bouvier, Beauceron a Briard.

OZ schválilo plán inventur 2016.

OZ schválilo dodatek č. 1/2017 ke smlouvě o svozu odpadů s firmou SOP, a. s.

OZ neschválilo návrh smlouvy na spolupráci s firmou Recycling – kovové odpady a.s., která chce provozovat druhý sběrný dvůr v Přelouči. Na základě této smlouvy by tak lidé ze Břehů mohli využívat dva sběrné dvory v Přelouči.

OZ schválilo obecně závaznou vyhlášku 2/2016 určující výjimky z nočního klidu. Naproti tomu, jak se pan Jirava ohrazoval vůči nesmyslnosti každoroční aktualizace vyhlášky kvůli aktuálním datům akcí, tak místo aby tam nechal všechny obecné opakující se akce bez data, tak nelogicky některé akce identifikoval konkrétně jako jednorázové. Navíc u “čertovského ohně” je uvedené datum 5. prosince úplně mimo, protože v roce 2017 určitě nebude obec dělat oheň uprostřed pracovního týdne. U oslav výročí hasičského sboru se s velitelem bavili o pětileté frekvenci, proč je tedy ve vyhlášce konkrétní akce oslav 120 let sboru?

OZ schválilo zřízení dvou trvalých pracovních míst v technických službách, a to prodloužením pracovních smluv se dvěma zaměstnanci na dobu neurčitou.

OZ schválilo měsíční splátky ve výši 1.530 Kč na úhradu dlužné částky 55.000 Kč za nájemné bývalé provozovatelce prodejny potravin.

OZ schválilo navýšení hodnoty stravenek pro zaměstnance obce z nynějších 60 Kč na 80 Kč.

OZ schválilo nejvyšší možné odměny neuvolněným zastupitelům obce podle novelizovaného nařízení vlády č. 37/2003 Sb. od 1. 1. 2017.

OZ schválilo výměnu skříně pro internet pro pevné telefonní linky.

OZ bere na vědomí, že obec Břehy uhradí hokejbalistům Beer stars Břehy startovné v přeloučské zimní lize ve výši 4.500 Kč.

OZ schválilo úpravu ceny v již schválené kupní smlouvě na odkoupení pozemku pod komunikacemi v ul. B. Němcové na 95 Kč/m2, za kterou prý byly odkoupeny obdobné pozemky v ul. Nerudova. V zápise z 10. zasedání je ale ta vyšší částka jen 91 Kč/m2. To si pan starosta upravuje ceny v již schválených smlouvách, nebo se tu jen přeřekl?

Starosta informoval, že na OÚ přišla žádost o byt pro občana v nouzi, načež musel konstatovat, že obec žádný volný byt nemá. Jak smutné po tolika nových bytech z posledních let, kdy na začátku každé akce vždy starosta horečně sliboval výstavbu bytů “sociálních”. Kde jsou? No přeci výhodně prodané!

 

V diskusi na dotaz ohledně rentability prodeje bytů v č. p. 107 bylo konstatováno, že prodejem bytů se obci investované peníze nevrátí.
Starosta informoval, že bude odvezen kontejner na bioodpad.
Pan Kutner informoval o dokončení posilovny ve mlýně a chtěl by ji představit veřejnosti.

 

 * barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

Šachové listopádí Břehy 2016

plakat_listopadi_2016V sobotu 19. listopadu 2016 v 9 hodin v restauraci Na Křižovatce ve Břehách odstartuje druhý ročník otevřeného šachového turnaje Listopádí Břehy 2016.

Přijít zahrát si může opravdu každý. Pro všechny hráče jsou připraveny ceny a pro ty nejlepší samozřejmě i medaile. Vítězové také budou vyhlášeni ve třech speciálních kategoriích, a to nejlepší hráč do 11 let, nejlepší neregistrovaný hráč a nejlepší břežák.

Startovné je 30 Kč, pro břežáky a členy TJ Sokol Břehy zdarma.

Veškeré podrobnosti o turnaji naleznete zde a některé aktuality můžete sledovat na facebooku, kde jsou už i fotky (podstatně větší výběr, než zde).

Výsledky turnaje najdete na chess-results.com.

 

Stadion cup Břehy 2016

PLAKAT_stadioncup_2016V sobotu 13. srpna 2016 bude na hřišti ve Břehách probíhat závod mopedů Stadion cup. Hlavní závod odstartuje ve 12 hodin, proběhne i samostatný závod fichtlů. Můžete se také těšit na biketrial show mistra světa Martina Šimůnka a kaskadérskou moto show Lukáše Petráčka.

V pátek večer celou akci zahájí kapely Adrenalin a Riziko a tečkou na závěr bude v sobotu kapela Kyvadlo.

Celodenní slosovatelné vstupné je 50 Kč.

 

V průběhu závodu, tedy od 11 do 18 hodin bude zcela uzavřena ulice Obránců míru. Objízdná trasa bude vedena obcí Břehy ulicemi Bahníkova a Na Hrázi.

13. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2016_13_Program_15062016

Pozor změna!!! Zasedání je posunuto na 19. hodinu!!!

Ve středu 15. června 2016 od 19 hodin proběhne v restauraci Cikánka veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

 

Valná hromada Autokempu Buňkov s. r. o. odsouhlasila hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši -337.900 Kč. Tržby byly ve výši přes dva miliony Kč, mzdové výdaje byly sníženy. Jednatelka Lucie Jelínková nás seznámila s provedenými opravami – např. oprava sociálního zařízení (stála 827.000 Kč, z čehož 165.000 Kč bylo dotováno Pardubickým krajem), bezbariérový přístup do vody (také byl částečně dotován), nová mola a lavičky.

OZ schválilo hospodářský výsledek obce Břehy za rok 2015.

OZ schválilo účetní závěrku obce Břehy za rok 2015.

OZ schválilo účetní závěrku mateřské školy a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 457 Kč do rezervního fondu.

OZ schválilo účetní závěrku základní školy a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 19.535 Kč do rezervního fondu.

OZ schválilo nabídku Luboše Fialky na opravu kuchyně a prádelny v za cenu 266.403 Kč (kompletní elektroinstalace, rozvody vody a odpadů a i když to nebylo řečeno, tak vycházím z předpokladu, že je v ceně zahrnuta i dlažba, obklady, bojler či umyvadlo zmiňované na 12. zasedání). Další čtyři oslovené většinou místní firmy nabídku neposlaly.

OZ schválilo nabídku firmy Cor HB, s.r.o. na kuchyňské vybavení MŠ za 199.117 Kč (podrobněji viz 12. zasedání).

OZ schválilo nabídku firmy SVĚT OKEN s.r.o. na výměnu 4 oken v šatně a 2 dveří v za cenu 102.033 Kč.

Krajský úřad Pardubického kraje povolil navýšení kapacity MŠ ze 43 na 48 dětí.

OZ schválilo dotaci pro Moped klub Břehy z.s. ve výši 25.000 Kč.

OZ schválilo dotaci od Pardubického kraje pro SDH Břehy ve výši 40.000 Kč na pořízení pneumatik. Dotace tvoří max. 70 % celkových nákladů.

OZ schválilo dotaci od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč, která bude použita na úpravu návsi na Křižovatce. Dotace má tvořit max. 50 % celkových nákladů. Jak velký bude asi celkový rozpočet na úpravu návsi? Vážně máme na plýtvání darované dotace na pompézní výtah místo dlouhodobě potřebné návsi? Ve mlýně bez koncepce se topí miliony, ale na druhou stranu starosta na schůzi brečí, že naši hasiči nutně potřebují nové auto (nebo minimálně novou cisternu), na což žádný dotační program momentálně neexistuje, a je extrémně nepravděpodobné, že existovat bude. K dispozici je totiž jen dotace na auto s nádrží s méně než polovičním objemem, než má ta stávající.

OZ schválilo smlouvy s VaKem o dodávkách vody a odvádění odpadních vod, týkající se i objektů, které obec pronajímá.

OZ schválilo smlouvu o dílo s firmou TRIPLEX CZ s.r.o. na zhotovení 4podlažního venkovního proskleného výtahu ve mlýně na Výrově za cenu 1.148.290 Kč. Na náklady obce v řádu několika desítek tisíc budou provedeny stavební přípravné práce včetně dveřních otvorů do 2. a 3. NP. Podle slov starosty je v 1. patře mlýna plánovaná výstavní místnost, malá příležitostná posilovna, kancelář (pro případné dočasné přesunutí OÚ) a ve 2. patře spolková místnost (pro případnou dočasnou zasedací místnost).

Místostarosta informoval o možnosti získání dotace z programu Podpory budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na obnovu asfaltové plochy tenisových kurtů ve výši 532.000 Kč, což má být max. 70 % z celkové ceny projektu. Realizace by mohla být v září 2017.

OZ schválilo firmu MONOTREND s.r.o. jako dodavatele dalších dvou nerezových prvků na dětského hřiště u autokempu (sestava se skluzavkou a šplhací sestava) v celkové ceně 137.408 Kč. Náklady má pokrýt dotace od chvaletické elektrárny a realizace je plánovaná na září 2016.

OZ schválilo záměr prodeje bytů současným nájemníkům v BD č. p. 107. Jde o 7 bytů, dvě garsonky si obec ponechá. Podle znaleckého posudku by celková cena bytů měla být ve výši 4,7 mil. Kč. Padl zde i návrh zvýšení nájmu v případě, že současní nájemníci na koupi nepřistoupí.

Ještě jsme mohli slyšet návrh na umístění kamer na tenisových kurtech a stížnost na hlubokou kaluž na silnici v Bahníkově ulici.

* barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

12. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

2016_12_Program_27042016Ve středu 27. dubna 2016 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu konat 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

 • OZ schválilo nového nájemce prodejny potravin v Nerudově ulici, a to za stejných podmínek, jako doposud. Novým provozovatelem se tak stala Česká večerka, s. r. o., jejíž jednatel Mgr. Tomáš Hradecký ze Strašova byl na zasedání přítomen a nastínil zde své plány jako rozšíření sortimentu, otevírací doba denně do večerních hodin (19:00) a prioritní zaměstnání původního personálu prodejny. Své provozovny má již ve Strašově a Svojšicích.
 • OZ schválilo poskytnutí dotace 25.000 Kč pro Honební společenstvo Břehy-Lohenice na rok 2016.
 • Starosta informoval, že obec již převzala hotovou cyklostezku, jejíž kolaudace proběhne 13. května a obec požádá SFDI o uvolnění finančních prostředků na úhradu posledních faktur. Kolaudace mostu v hodnotě asi 27 mil. Kč, který byl plně v režii Pardubického kraje, proběhla již 26. dubna.
 • OZ schválilo záměr vypsat poptávkové řízení na dodavatele venkovního výtahu ve výrovském mlýnu, který má být z 50 % hrazen prostřednictvím dotace Ministerstva pro místní rozvoj, jako projekt “Kulturní, sportovní a multifunkční objekt Břehy u Přelouče” jehož celková cena je vyčíslena na 1.111.245 Kč (dotaci ve výši 600.000 Kč jsme získali jako odměnu za získání Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2015). Z této dotace (Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016) mohla být klidně hrazena např. revitalizace návsi, ale to evidentně není prioritou většiny zastupitelů.
 • OZ schválilo pokračování prací na podlahách ve mlýnu firmou Vlk a Ondráček. Podlahy mají být zhotoveny v celém 1. patře v celkové hodnotě do 300.000 Kč (výstavní místnost 140.000 Kč, budoucí posilovna 50.000 Kč, obecní úřad 56.000 Kč, zasedací místnost nahoře 50.000 Kč ). Jen pro informaci jsou hotové stropy a zateplení v 1. patře.
 • OZ pověřilo Pavla Jiravu zastupováním obce Břehy na valné hromadě společnosti VaK Pardubice konané 12. 5. 2016.
 • OZ schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dlouhodobé vzájemné spolupráci s chvaletickou elektrárnou (Sev.en EC, a.s.) o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na modernizaci dětského hřiště v roce 2016.
 • OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2016
 • OZ schválilo poskytnutí dotace SDH Břehy ve výši 30.000 Kč na činnost mládeže.
 • OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro MŠ Břehy o 50.000 Kč na mzdy a 80.000 Kč na pořízení nových skříní (39.000 Kč) a policových skříní (38.000 Kč). Jen stejně jako zastupitelka Novotná nechápu, jestli těch 50.000 Kč bylo pro jistotu schváleno podruhé, nebo jde o dalších 50.000 Kč navíc.
 • Místostarosta informoval o plánovaném poptávkovém řízení na rekonstrukci kuchyně v MŠ, kdy prioritou je, aby veškeré práce dělala jedna firma a to v době letních prázdnin. Jde o opravu elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů, nové obklady a protiskluzová dlažba, umyvadlo na chodbičce, bojler, baterie s výsuvnou sprchou, dva nerezové stoly se zásuvkami, nerezový stůl s dřezem, nerezový regál a rychlomyčka. Celková cena má být kolem 320 tis. Kč.
 • Starosta informoval o novém správním řízení ve věci plašení kormoránů na Buňkově vedeném Pardubickým krajem, ve kterém Krajský úřad PaK povoluje plašení v termínu 15. 10. – 31. 3., a to v případě, že se po dobu min. 3 po sobě jdoucích dnů bude na rybníku vyskytovat hejno kormoránů čítající nejméně 5 jedinců.
 • Místostarosta informoval o přihlášení obce do soutěže Vesnice roku o zlatou cihlu. Zajímavé je, že o 2.000Kč dotaci Krajské knihovně zastupitelstvo hlasovalo, ale o zápisném do soutěže ve stejné výši hlasovat nemuselo a ještě o tom informuje jen tak mimochodem. Možná, že kdybychom v této soutěži loni neuspěli, ani bychom se nedověděli, že byla obec vůbec přihlášena.
 • Starosta informoval o vyhlášení památkové zóny Kladrubské polabí (již z 25. 11. 2015), kdy námitky obce Břehy byly dle jeho slov zamítnuty. Není to až tak úplně pravda, protože na základě námitky týkající se splavnění Labe byla jihovýchodní část hranice území upravena. Zahrnuto však zůstalo území mezi ulicí Krátkou, Bahníkovou a silnicí k Semínu, kde se zřejmě již delší dobu uvažuje o zástavbě (toto území je také v územním plánu po poslední změně označeno jako zastavitelná plocha pro bytovou výstavbu).
 • Starosta informoval, že účastníkem správního řízení ohledně splavnění Labe se nyní místo Pardubického kraje účastní Kraj Královéhradecký.

Zveřejněna smlouva o dílo na zhotovení cyklostezky

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 byla obcí Břehy v registru smluv na portálu veřejné správy uveřejněna smlouva o dílo s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. na zhotovení cyklostezky podél silnice II/333 v obci Břehy. Smlouva byla podepsána 18. prosince 2014.

Cyklostezka je specifikována jako smíšená se společným provozem chodců a cyklistů vedoucí od ulice Pod Lipami po střídeňský most (na straně k pile). Má být 2,5 m široká a 270 m dlouhá v úrovni stávající silnice.

Samotná realizace je navázána na získání dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a také na opravu střídeňského mostku, jejímž investorem je Pardubický kraj. Termín realizace cyklostezky je ve smlouvě stanoven na období od 1. června do 31. října 2015 a cena na 6 532 012,50 Kč vč. 21% DPH.

Mlýn na Výrově

V roce 2008 koupila obec Břehy celý areál mlýnu včetně vily č. p. 2 za cenu 7 mil. Kč. Vilu obec v průběhu následujících dvou let zrekonstruovala a 5 nových bytů se záhy podařilo prodat za cenu 19 900 Kč/m2. Jeden byt obec pronajímá. Na rekonstrukci samotného mlýnu začala obec pracovat hned po jeho zakoupení. V roce 2010 obec žádala o dotaci, pomocí které by z bývalého mlýnu kompletní rekonstrukcí v hodnotě téměř 50 mil. Kč vytvořila Muzeum Opatovického kanálu. Dotaci se získat nepodařilo, obec tedy v postupné rekonstrukci pokračuje sama. V níže uvedené tabulce nejsou vyčísleny náklady spojené s žádostí o dotaci, které i když nebyly zanedbatelné, tak fakticky s probíhající rekonstrukcí nesouvisí.

Nejen břežáci měli možnost nahlédnout nejprve do zrekonstruované vily v říjnu 2010 a poté i do části postupně rekonstruovaného mlýnu v rámci oslav 500 let Opatovického kanálu v září 2014.

Číst celý článek ‘Mlýn na Výrově’ »

Bytový dům č. 97 „na pile“

aktualizováno 28. 5. 2015

V červenci 2012 koupila obec Břehy dům č. p. 97 včetně některých přilehlých pozemků jako průmyslový objekt se dvěma byty (jeden je trvale obydlen) za cenu 1 500 000 Kč se záměrem dům zrekonstruovat, vytvořit v něm nové byty, a ty pak po kolaudaci a změně užívání objektu jako bytový dům, nabídnout k prodeji prioritně občanům Břehů.

Dne 4. března a 20. září 2014 obec zveřejnila záměr prodat byty v tomto domě a na 1. zasedání zastupitelstva dne 7. listopadu 2014 schválila návrh budoucí kupní smlouvy na tyto byty, a to za cenu 10.000 Kč/m2 vč. DPH, což znamená 8.264 Kč jako skutečný příjem obce. Každý vlastník bytu si pak má sám dokončit obklady, dlažby, podlahové krytiny a zařizovací předměty. Na 2. zasedání zastupitelstva, dne 2. prosince 2014 rozhodnutí o ceně zastupitelé revokovali a z celkových vynaložených nákladů spočítali cenu na 13.400 Kč/m2 vč. DPH (skutečný příjem pro obec je 11.074 Kč) s tím, že součástí bytu bude krom poměrné části společných prostor v rámci domu i poměrná část přilehlého pozemku.

Na zasedání dne 31. 3. 2015 bylo po dlouhém mlžení řečeno, že prodej bytů bude od DPH osvobozen a byla odsouhlasena cena 13.520 Kč/m2. Otázkou zůstává, na základě jaké činnosti se obec Břehy stala v roce 2013 plátcem DPH.

Do března 2015 bylo avizováno, že jeden nebo dva byty, o které nebude zájem, si obec ponechá ve svém vlastnictví. Po květnovém 6. zasedání to zatím vypadá na pronájem pouze bytu č. 3 jemu dlouholetému nájemníkovi. Ostatní byty mají být prodány. Předpokládaná návratnost investice je tedy momentálně 85%.

Celkové účetní náklady: 4 250 000 Kč (podle inf. z 5. zasedání OZ)
Celkové příjmy z prodeje bytů: 3.616.600 Kč (podle inf. ze 6. zasedání OZ) Číst celý článek ‘Bytový dům č. 97 „na pile“’ »

Muzeum Přelouč

Vážení příznivci historie Přelouče a přeloučského muzea, po více jak dvaceti letech se začíná blýskat na lepší časy. Od listopadu 2014 se o sbírky muzea stará pracovník na plný úvazek. V plánu je především vytvoření stálé expozice, která bude umístěna v č.p. 25 a č.p. 26 na Masarykově náměstí. Od ledna 2015 zahajujeme pravidelnou přednáškovou činnost – proběhne celkem šest historických a archeologických přednášek, o kterých Vás budeme informovat v Přeloučském Roštu. Přednášet bude nejen správce muzejních sbírek, ale i hostující přednášející.

Sbírky muzea jsou i nadále přístupny badatelům, stačí kontaktovat správce sbírek na níže uvedených kontaktech. Badatelské dny nejsou stanoveny, je třeba se předem domluvit.

V této souvislosti se na vážené čtenáře obracíme s výzvou. Rádi bychom rozšířili sbírky muzea zejména o artefakty z 20. století, zajímá nás i období kolem roku 1989. Máte doma nepotřebné předměty, které se vztahují k Přelouči a přilehlému regionu v tomto či starším období? Jméno každého dárce bude zapsáno do přírůstkové knihy a tím svým způsobem zvěčněno. Fotografie a dokumenty jsme schopni okopírovat. V kanceláři správce sbírek zastihnete v pracovní dny od 7.30 do 16 hodin, ale lze se sejít i poté.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Mgr. Matěj Pešta, správce muzejních sbírek
kancelář: Kulturní a informační centrum města Přelouče – Masarykovo náměstí 26
+420 731 697 085
+420 464 608 934
muzeum@ksmp.cz

 

Od pondělí 12. 12. 2016 je možné v Přelouči zakoupit stolní týdenní kalendář „Zajímavosti z přeloučských muzejních sbírek“ pro rok 2017. Vzhledem tomu, že přeloučské muzeum nyní nemá expozice, je kalendář s fotografiemi exponátů od prvohor do 20. století jedna z mála možností, kde lze tyto předměty zhlédnout. Kalendář lze zakoupit v trafikách a v informačním centru, popřípadě na městském úřadě. Cena kalendáře je 60 Kč.

 

Připravovaná výstava

 

Aktuální výstava

Nové archeologické objevy na Přeloučsku

12. 9. – 19. 12. 2016

plakat_prelouc_archeo_2016Od pondělí 12. září 2016 bude otevřena nová výstava, tentokrát s názvem
„Nové archeologické objevy na Přeloučsku“. Na výstavě (připravené ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích a Regionálním muzeem v Chrudimi) bude možné shlédnout zajímavé archeologické nálezy učiněné přeloučskými detektoráři („hledači“) v posledních letech a to z širokého časového spektra (od neolitu až po 20. století). Na panelech se budete moci seznámit s vývoje osídlení Přeloučska od paleolitu až po raný středověk. Výstava otevřená ve výstavním sále Kulturního a informačního
centra města Přelouče v čp. 26 na Masarykově náměstí bude otevřena až do 19. prosince dle provozní doby KICMP, v úterý vždy do 18.00. Vstupné je zdarma.

Otevřeno:

Pondělí 8.00-17.00 O státních svátcích zavřeno.

V sobotu 17. září bude v rámci městských slavností otevřeno od 13 do 17 hodin.

Úterý 8.00-18.00
Středa 8.00-17.00
Čtvrtek 8.00-15.00
Pátek 8.00-15.00
Sobota 8.00-11.00

Číst celý článek ‘Muzeum Přelouč’ »

Městská knihovna Přelouč

Čtenářský klub ve školním roce 2016/17

 • každé první úterý v měsíci
 • doporučený věk: předškolní až 3. ročník ZŠ
 • rozvoj čtenářské gramotnosti
 • povídání o nových knihách
 • čtení s předvídáním
 • hry, soutěže, výtvarné dílny, zábavné aktivity
 • vstup zdarma

6. prosince ve 14 hodin – MIKULÁŠ, JEŽÍŠEK, PAN VRÁNA A MY

čtvrtek 8. prosince 2016 od 15 a od 17 hodin

Vánoční dílna

Plstěné ozdoby a jiná vánoční výzdoba.
Poplatek za materiál 20 Kč.

Lovci pokladů

Soutěž pro odvážné čtenáře, kteří se nebojí otázek zvědavé kostky

Zvědavé kostky jsou dvě a rády se ptají, aby poznaly, jak pozorný jsi čtenář. Stačí jen hodit vybranou kostkou a už záleží jen na tobě, jestli znáš na otázku odpověď.

PRAVIDLA HRY:

 1. HRAJEME V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK
 2. PO PŘIHLÁŠENÍ U PULTU DOSTANEŠ PRŮKAZ LOVCE POKLADŮ
 3. BEZ PRŮKAZU NEMŮŽEŠ SOUTĚŽIT
 4. SOUTĚŽIT SE DÁ JEN S KNIHAMI, KTERÉ SIS DOMA PŘEČETL
 5. JEDNA NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – JEDNA SOUTĚŽNÍ KNIHA
 6. ZVĚDAVÁ KOSTKA SE ZEPTÁ NA NĚCO O SOUTĚŽNÍ KNIZE
 7. KDYŽ NEZNÁŠ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU ZVĚDAVÉ KOSTKY, MÁŠ SMŮLU
 8. KDYŽ ZNÁŠ ODPOVĚĎ NA OTÁZKU, DOSTANEŠ DRAHOKAM Z POKLADU
 9. POKLAD SI UKLÁDÁŠ DO VLASTNÍ, PŘINESENÉ, UZAVÍRATELNÉ  A PODEPSANÉ SKLENICE
 10. ČÍM VÍC DRAHOKAMŮ ZÍSKÁŠ, TÍM VÍC SI PAK ZA NĚ KOUPÍŠ
 11. SOUTĚŽ BĚŽÍ CELÝ ROK, ZAČÍT SE DÁ KDYKOLIV, TEMPO MÁ KAŽDÝ SVOJE

 


 

Adresa: Masarykovo náměstí 44, Přelouč (v 1. patře Občanské záložny)

Otevírací doba:
po, st   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod. (pro dospělé)
út, čt   12.00 – 16.00 hod. (pro děti, ve školním roce)

Prázdninová otevírací doba (VII-VIII):
po, st   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod.

Tel.: 466 959 715
Email
knihovna.prelouc@tiscali.cz
Webwww.mestoprelouc.cz
On-line katalogmk.mestoprelouc.cz

Knihovna Břehy

V knihovně je pro veřejnost k dispozici počítač s přístupem na internet.

Knihovnice: Eva Forštová
Adresa
: Obránců míru 107, Břehy
Otevírací doba: po, pá 15:00 – 16:30

Divišova vila v Přelouči

Vila od architekta Rudolfa Kříženeckého. Od r. 1974 do počátku 90. let zde bylo muzeum, potom sloužila jako vícegenerační pečovatelský dům Českobratrské církve evangelické, nyní po rekonstrukci je zde mateřská škola a galerie.

Otevírací doba galerie: Po-Pá 14-17 hod.

 

Aktuální výstava

11. 11. – 16. 12. 2016
Krajky
(podzimní výstava krajek, patchworku, ručního pletení z papíru a prací dětí z kroužků DDM)

 

Připravované výstavy

 

 

Archiv výstav

7.-21. 6. 2016 Kateřina Vlková a Michaela Štainerová (absolventská výstava výtvarného oboru ZUŠ Přelouč)
2.-31. 5. 2016 MUDr. Aleš Buček (obrazy)
13. 12. 2015 Matyáš Novák (adventní koncert)
6. 12. 2015 Iva Kramperová (adventní koncert)
říjen-prosinec – Josef Urbánek
září –  Ivo Štěpánek trochu jinak
1. 5. – 31. 5. 2015 – obrazy a plastiky MUDr. Aleše Bučka (člen Art CLUBu v Přelouči)
16. 3. – 30. 4. 2015 –  obrazy Milana Poživila
26. 1. – 28. 2. 2015 – obrazy malíře Dr. Josefa Urbánka (výstava obrazů ke 105. výročí narození) a kurz paličkování
19. 9. – 15. 11. 2014 – Naivní obrázky Ivo Štěpánka
10. 6. – 24. 6. 2014 – Absolventská výstava ZUŠ Přelouč – Aneta Krausová (fotografie)
1. 5. – 4. 6. 2014 – Iva Vanžurová: Krajka a hedvábí
5. 4. – 2. 5. 2014 – Obrazy Petra Bernarda
1. 3. – 5. 4. 2014 – Pastelové pohlazení Libuše Müllerové
Přelouč a Kostelec nad Orlicí v obrazech Václava Formánka
23. 11. 2013 Karel Jakubů a Dcery 50. let

 


Památkou od: 3. 5. 1958
Ulice: Nádražní
Číslo popisné: 192
GPS50°2’21.394″N, 15°34’14.826″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Přelouč
Katastrální území: Přelouč

Novoroční srandamač 2017

V sobotu 7. ledna 2017 od 9 hodin se v sokolovně bude konat novoroční srandamač ve stolním tenise. Hrát se budou dvouhry v mužské i ženské kategorii a pokud zbude čas i chuť, pak i čtyřhry.

Podmínky účasti:

 • trvalý pobyt ve Břehách
 • neregistrovaný hráč
 • s sebou čistou sportovní obuv do tělocvičny a cenu, o kterou se bude hrát
 • registrace a uhrazení 100 Kč v restauraci autokempu Buňkov do 4. 1. 2017

Startovné zahrnuje dvě svačiny a oběd:
– první svačina: chléb, sádlo, škvarky, cibule
– oběd: guláš, chléb
– druhá svačina: sekaná, chléb

Silák Břehů 2016

V sobotu 3. prosince 2016 od 11 hodin proběhne v sokolovně ve Břehách třetí ročník soutěže Silák Břehů.

Disciplíny pro muže i ženy: tah v leže na lavici a pozved činky nad kolena.
Kategorie: do 16 let, do 22 let, do 40 let, od 40 let.

Čertovský oheň a adventní trhy

2016_certovskyohenV sobotu 10. prosince 2016 budou na hřišti ve Břehách probíhat adventní trhy, dílničky pro děti a čertovská stezka. To vše samozřejmě za vydatného plápolání čertovského ohně.

Od 15 hodin budou probíhat adventní trhy a dílničky pro děti, které si zde budou moci vyrobit vánoční přáníčka či ozdobit perníčky.

V 17 hodin bude zapálen oheň za zpěvu koled u stromečku na hřišti. Poté se děti budou moci vydat na čertovskou stezku, na jejímž konci je bude čekat Mikuláš a andělé s nadílkou.