1. Blešák na trávě ve Břehách

V sobotu 22. června 2024 od 8:30 do 12 hodin proběhne na hřišti před sokolovnou ve Břehách bleší trh. Přijďte sem prodat či věnovat věci, které již nepotřebujete a nakupte si to, co Vám udělá radost. Prodávajícím doporučujeme vzít si např. deku, na které mohou vystavit nabízené věci.
Vstup je pro všechny zdarma.

Výstava děl dětí ZŠ Břehy ve mlýně na Výrově

V úterý 4. června 2024 ve 14:30 hodin proběhne ve mlýně na Výrově vernisáž výstavy výtvarných prací dětí z výtvarného kroužku ZŠ Břehy. Vernisáž výstavy s názvem „Tvoříme obrazy z našeho světa“ bude mít hudební doprovod a bude zde probíhat dražba obrazů. Výstava potrvá do 28. 6. 2024.

Volby do Evropského parlamentu 2024

Z celkových 857 voličů ve Břehách jich přišlo volit 359, což je volební účast ve výši 41,89 %.

Volby do Evropského parlamentu se ve Břehách budou konat v sokolovně v pátek 7. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8 do 14 hodin. Seznam kandidátů je zveřejněn na webu Českého statistického úřadu.

Volební kalkulačka

Výsledky budou zveřejněny až po ukončení voleb v celé EU. Předpokládaný čas je v neděli 9. června 2024 ve 23 h.

číslo zkratka název počet hlasů % hlasů
1 KAN Klub angažovaných nestraníků
2 LANO Liberální aliance nezávislých občanů
3 SPD+Trikolora SPD a Trikolora 22 6,21
4 Mourek Mourek – politická strana
5 LŽPL LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI 1 0,28
6 PRO2022+SVPROZS PRO – Jindřicha Rajchla 3 0,85
7 Nevolte Urza.cz Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
8 SSPD-SP+Švýcdem Ref.o vstupu do EU bylo zmanip.státem plac.kampaní 2 0,56
9 AUTO+PŘÍSAHA PŘÍSAHA a MOTORISTÉ 33 9,32
10 SEN 21+Volt SEN 21 a Volt Česko
11 ČR1 Česká republika na 1. místě!
12 Zelení Strana zelených 2 0,56
13 ČSSD+DOMOV+Směr ČSSD 1 0,28
14 ANO ANO 2011 107 30,23
15 NDRDSSSBUANSČKR ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR – proti přijetí eura! 5 1,41
16 mimozemstani.eu ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY (zast.drahotu a válku) 4 1,13
17 KDU+ODS+TOP 09 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 61 17,23
18 REFERENDUM REFERENDUM – Hlas Lidu
19 Svobodní Svobodní 9 2,54
20 SOCDEM Sociální demokracie 5 1,41
21 STAN+SLK Starostové a osobnosti pro Evropu 31 8,76
22 Hlas HLAS za uzák.EUTANAZIE, rovnopr.ŽEN, bezp.EVROPU! 3 0,85
23 Piráti Česká pirátská strana 16 4,52
24 Morav+SPR-RSČMS PRO vystoupení z EU
25 NOS Nový směr
26 ČSNS+KSČM+SD-SN STAČILO!, koalice KSČM, SD-SN, ČSNS 46 12,99
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 3 0,85
28 PB Volte Pravý Blok www.cibulka.net
29 SESO SENIOŘI SOBĚ
30 Levice Levice

Podrobné výsledky za celou ČR na webu Českého statistického úřadu www.volby.cz

Zájezd na zámek Zákupy

Ve středu 19. června 2024 vypraví Obec Břehy zájezdový autobus na státní zámek Zákupy. Autobus bude odjíždět ze zastávek Na Křižovatce, Festovna a Výrov v 9 hodin. Přihlášky s úhradou seniorského vstupného 160 Kč přijímá paní Vlasáková na OÚ.

Rostlinná štafeta Břehy 2024

V pátek 17. května 2024 pořádá Semínkovna Břehy před restaurací v autokempu Buňkov již čtvrtý ročník tzv. Rostlinné štafety. Jedná se o výměnu jarní sadby, semínek, odkopků rostlin apod. Akce začne v 17 h a potrvá do 18:30 h.

15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

V úterý 7. května 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Na Křižovatce ve Břehách veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

 

 • OZ schválilo Závěrečný účet Obce Břehy za rok 2023.
 • OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy za rok 2023 s hospodářským výsledkem po zdanění 5 756 292 Kč.
 • OZ schválilo účetní závěrku Základní školy Břehy za rok 2023, kde výsledek hospodaření ve výši 127 137 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
 • OZ schválilo účetní závěrku Mateřské školy Břehy, za rok 2023 a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 93 526 tis. Kč do rezervního fondu školy (s rezervou se počítá na vybavení herny v podkroví po plánované rekonstrukci) a 20 000 Kč do fondu odměn.
 • OZ schválilo koupi bývalé restaurace Cikánka (z celého objektu jen č.p. 53) včetně pozemku (p.č. 55/2), na kterém stojí, za 6 mil. Kč.
 • OZ schválilo záměr rekonstrukce objektu č.p. 53 s cílem v přízemí provozovat dětskou skupinu (a na ni čerpat dotaci z Národního plánu obnovy) a v patře sociální byty pro seniory (a na ně čerpat dotaci IROP – Sociální bydlení, případně jinou). Výběrová komise ve složení Jirava, Morávek, Šanda vybere dodavatele žádosti o obě výše uvedené dotace.
 • OZ schválilo prodej objektu Na pile – pod komínem (p.č. 529) firmě J stav eco s.r.o.  za 2 602 001  Kč bez DPH za účelem výstavby bytů. Firma, která byla pro stejný účel schválená na minulém jednání OZ (za cenu 3 104 000 Kč bez DPH) od smlouvy odstoupila.
 • OZ schválilo kroniku obce za rok 2023.
 • OZ schválilo vklad infrastruktury do základního kapitálu firmy Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. – protihodnotou Obec Břehy získá akcie VaKu v celkové hodnotě je 8,759 mil. Kč.
 • OZ schválilo pořízení dvou kontejnerů pro Technické služby Břehy kvůli legislativním změnám v třídění – velkoobjemový odpad je nutno třídit na spalitelný a nespalitelný a zvlášť se také třídí dřevo. Menší kontejner za cenu 43 tis. Kč a větší za 65 tis. Kč.
 • OZ schválilo přihlášku obce do soutěže Vesnice roku za registrační poplatek 4 345 Kč.
 • OZ schválilo smlouvu s Pardubickým krajem na dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 135 tis. Kč, která bude využita na opravu chodníku v ulici Nerudova.
 • OZ odsouhlasilo umístění splaškové kanalizace na obecních pozemcích v ulici Veverkova. Kvůli napojení nových domů je v této ulici nutná rekonstrukce a rekolaudace z dešťové na splaškovou kanalizaci.
 • OZ na základě žádosti nájemníka schválilo záměr pronájmu části zahrady pro venkovní posezení u vily na Výrově.
 • OZ schválilo dar ve výši 25 tis. Kč spolku Nezlomeni. Spolek bude mít 17.-24. 8. 2024 soustředění v Autokempu Buňkov.
 • OZ schválilo dar ve výši 25 tis. Kč spolku Sport Břehy na činnost a soutěže.
 • OZ schválilo dar ve výši 5 tis. Kč Domovu u Fontány na zlepšení služeb pro klienty.
 • OZ jednohlasně odmítlo plán Přelouče vyasfaltovat cestu z Lohenic na Výrov, která pro Lohenice slouží jako evakuační v případě povodní. Jinak je tam zákaz vjezdu.
 • OZ schválilo opravu podlahy (vysokozátěžové lino místo dlaždic za cca 70 tis. Kč) a zateplení stropu (podhled ze sádrokartonu a nové osvětlení cca 50 tis. Kč) v prostoru restaurace Na Křižovatce, kde je budován bezbariérový vchod. Komise ve složení Jirák, Jirava, Morávek má zajistit dodavatele za ceny obvyklé.
 • Nakonec starosta zjišťoval podrobnosti o fungování “senior TAXI” v Přelouči.

 

Připomínky občanů v diskusi:

 • Stále chybí zrcadla u výjezdu z ulice Na Pískách a Na Střídni, které již starosta slíbil před rokem.
 • Řešil se provoz mlýna na Výrově, který by obec chtěla více otevřít veřejnosti. Bohužel se však nedaří najít jakéhosi správce objektu.
 • Zazněla zde stížnost na chybějící chodník v ulici K Pile.
 • Na Pile je špatně slyšet obecní rozhlas.
 • Registrovaným občanům nepřišla upozorňující SMS o tomto veřejném jednání zastupitelstva.

 

Pálení čarodějnic Břehy 2024

V úterý 30. dubna 2024 v 17:30 h. vyrazí lampionový průvod od MŠ Břehy na hřiště, kde bude v 18 hodin zapálen oheň. Bude připraveno občerstvení, buřty k opečení a Ivánkova diskotéka. Od 19 hodin proběhne stavění máje.