Rozpočet obce Břehy v roce 2020

Příjmy = 18 270 000 Kč
Plánovaný přebytek = 505 000 Kč
Výdaje = 18 865 000 Kč

Přehledný rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:

Návrh rozpočtu na rok 2020 a podrobný rozpis (zveřejněn 26. 11. 2019)
Schválený rozpočet na rok 2020 (zveřejněn 16. 12. 2019)

 

Stav finančních prostředků

  k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020 obrat
běžné účty      

Číst celý článek ‘Rozpočet obce Břehy v roce 2020’ »

9. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V pátek 13. prosince 2019 od 17 hodin se v restauraci autokempu Buňkov uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněné body programu:

1) Rozpočtové opatření č. 7/2019.
2) Rozpočet obce Břehy na rok 2020.
3) Rozpočtový výhled obce Břehy 2021-2025.
4) Nové obecně závazné vyhlášky : Obecně závazná vyhláška obce Břehy o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ; O místním poplatku ze psů; O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
5) Plán inventur.
6) Žádost o prodej pozemku – p.č. 396/2 – naše č.j. 581/19 – vyvěsit záměr.
7) Pronájem části pozemku na parcele p.č. 104/6 – 20 m2, záměr vyvěšen 26.11.2019.
8) Kalendář na rok 2020 – informace.

Ceník pronájmu nebytových prostor obce Břehy

schválen usnesením Zastupitelstva obce Břehy č. 14 dne 19. 11. 2019.

Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor uzavírá a výši nájemného hradí nájemce, tj. objednavatel služby. Rozhodujícím kritériem při stanovení nájemného je místo trvalého pobytu nájemce (objednatele). Cena je uvedena za jeden den. V topné sezoně se k ceně nájmu připočítává 20 % uvedené ceny.

  občan obce ostatní
Sál v č.p. 11 velký            2 000 Kč            4 000 Kč
Sál v č.p. 11 malý            1 000 Kč            2 000 Kč
Sál „Mlýn“ dolní – malý            1 000 Kč            2 000 Kč
Sál „Mlýn“ 2.P velký            2 000 Kč            4 000 Kč
Sokolovna – sál malý            1 000 Kč            2 000 Kč

Před uzavřením nájemní smlouvy a předáním prostor s veškerým vybavením bude vybírána vratná kauce ve výši 2000 Kč za malý sál a 4000 Kč za velký sál. Kauce bude nájemci (objednateli) vrácena po závěrečném úklidu a při zpětném předání vypůjčených prostor a věcí. V případě ztráty, poškození či znehodnocení věcí je půjčitel oprávněn odečíst z kauce cenu poškozených věcí / prostor.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta

Dokument vyvěšen na úřední desce dne: 22. 11. 2019

Adventní setkání a čertovský oheň ve Břehách 2019

 

V sobotu 7. prosince 2019 bude na hřišti ve Břehách zapálen tradiční čertovský oheň a děti si jako vždy budou moci projít čertovskou stezkou odvahy. Ještě předtím ale proběhne adventní setkání v sokolovně.

Program:

  • 15:00 sokolovna – jarmark, dílny pro děti, výstava betlémů a vánočních dekorací
  • 16:30 hřiště – rozsvícení stromu a zpívání
  • 17:00 hřiště – živý betlém v podání žáků ZŠ Břehy
  • 17:30 hřiště – zapálení ohně

8. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 19. listopadu 2019 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

1) Rozpočtové opatření č. 6/2019.
2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pard. kraje pro jednotky SDH – II kolo.
3) Žádost o zřízení věcného břemene – smlouva (stavba Břehy – Bahníkova p.č. 390/67).
4) Pronájem restaurace na Křižovatce – č.j. 361/19 (jsou 3 žádosti).
5) Žádost o příspěvek na vjezd (č.j. 538/19).
6) Prodej pozemku p.č. 915 (opětovné projednání viz 5. zasedání Zastupitelstva obce Břehy bod 13).
7) Pronájem části pozemku p.č. 104/6 (č.j. 501/19).
8) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 104/6 (č.j. 558/19).
9) Záruční oprava cyklostezky podél silnice č. 333 – informace.
10) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Břehy ze dne 11. 11. 2019.

7. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 8. října 2019 od 18 hodin v restauraci Cikánka se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

  1. Kupní smlouva s firmou Koreček s.r.o. na kanalizaci srážkovou, veřejné osvětlení, pozemní komunikace ( v areálu bývalé pily) a pozemek p.č. 104/1 v k.ú. Břehy (viz. usnesení č. 2 z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 26.09.2018).
  2. Předkupní právo obce na pozemky v lokalitě „Břehy sever“. Žádost o zrušení pro p.č. 390/129 v k.ú. Břehy.
  3. Vodorovné značení v obci – označení křižovatek místních komunikací s cílem zvýšení bezpečnosti provozu.
  4. Nákup sekacího traktůrku se sběrem pro TS Břehy.
  5. Nabídka pozemku k prodeji obci – p.č. 110/1 v k.ú. Břehy (č.j. 503/19).
  6. Informace o přípravě rozpočtu obce Břehy na rok 2020.

 

Rekordman Břehů 2019

V sobotu 29. září 2019 ve 13 hodin před sokolovnou odstartuje atletický závod Rekordman Břehů.

Soutěžit se bude v sedmi disciplínách:
běh na 100 m
běh kolem Buňkova
skok do dálky
hod krikeťákem
hod oštěpem
vrh koulí
shyby

Věkové kategorie: do 7 let / 8-15 let / 16-30 let / 31-50 let / 51 a více.