8. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 29. června 2023 od 19 hodin proběhne ve mlýně na Výrově veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

1) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV 12 2026462 s ČEZ Distribuce a.s.
2) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV 12 2013518/VB1 s ČEZ Distribuce zastoupenou ELPROM CZ s.r.o.
3) Projednání výsledku výběrového řízení “ Pořízení lesnické techniky – traktor s vybavením “ a schválení příslušných smluv s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s
4) Projednání výsledku výběrového řízení na akci „Modernizace chodníku Břehy – SO02 – Štěpánkova část A“
5) Projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby „Venkovní učebna ZŠ Břehy“
6) Určení existence veřejné komunikace v areálu bývalého JZD (ul. Zemědělská) – informace

Příměstský tábor oddílu lodních sportů

14.-18. srpna 2023 bude na Buňkově probíhat příměstský tábor sokolského oddílu lodních sportů pod vedením Miroslava Přinesdomů. Program bude vždy od 9 do 15:30 h. a bude zaměřen na lodní sporty, míčové hry, plavání a pohyb v přírodě. Cena pro členy Sokola Břehy je 200 Kč/den, pro ostatní 230 Kč/den.

Přihlášky s uvedením jména, příjmení, roku narození účastníka a tel. kontaktu zasílejte na email veslovani44@seznam.cz.

Zájezd na státní zámek Náchod

V sobotu 24. června 2023 vypraví obec Břehy autobus do Náchoda a Jaroměře. Na programu je základní prohlídka státního zámku Náchod od 10 hodin, následovat bude oběd a prohlídka interiérů opraveného historického obchodního domu A. Wenke od Josefa Gočára v Jaroměři.

Autobus bude odjíždět v 8:30 ze zastávky Na Křižovatce se zastavením na Festovně a na Výrově. Základní cena prohlídky zámku je 180 Kč, senioři 65+, ZTP a mládež 18-24 let platí 140 Kč a děti 6-17 let 50 Kč. Zájemci se mohou přihlašovat na obecním úřadě.

7. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 1. června 2023 od 19 hodin bude v restauraci Na Křižovatce probíhat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Zveřejněný program:

 • Příprava výběrového řízení na dodavatele stavby – Venkovní učebna ZŠ
 • Vítání občánků 2023 – informace
 • Schválení zástupců na VH VaK Pardubice a.s.
 • Schválení podání žádosti o dotaci – pneumatiky pro tatru 815 SDH
 • Schválení smlouvy o poskytnutí dotace POV 2023 č. OŽP2322192
 • Chodník Štěpánkova ulice etapa SO02 – komise
 • Zakoupení konvektomatu pro kuchyň ZŠ
 • Žádost Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ
 • Žádost č.j. 284/23
 • Výběrové řízení na traktor pro obec – dotace Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond
 • Posílení přípojky elektro – pro ZŠ

Vítání léta v ZŠ Břehy 2023

V neděli 28. května 2023 od 14 hodin bude v prostoru základní školy ve Břehách probíhat odpoledne plné zábavy, her a soutěží pro děti. Občerstvení zajištěno.

V 16 hodin vysoupí kapela ZUŠ Přelouč Buď fit!