14. zasedání zastupitelstva obce Břehy

V úterý 26. března 2024 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov veřejné zasedánízastupitelstva obce Břehy.

Program:

1) Rozpočtové opatření č. 1/2024
2) Projednání záměru koupit nemovitost na p. č. st. 55/2 č.p. 53 (Cikánka)
3) Projednání prodeje p.č. st. 529 určené ke stavbě bytů
4) Zmařené investice obce – projednání
5) Žádost č.j. 189/24 – závod Run – Labe – run
6) Žádost č.j. 137/24 o podporu- stanice Pasíčka.
7) Žádost č.j. 182/24 – SDH Břehy
8) Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou Pardubice č.j. 119/24
9) Žádost č.j. 178/24 – Linka bezpečí
10) Příprava vítání občánků a schválení daru pro nové občánky obce.
11) Prohlášení vlastníka o zřízení věcného břemene – PSOV Pila
12) Projednání nájemní smlouvy – prostory pro výuku v knihovně v 1. NP – místnost 1.03
13) Zřízení společensky účelného místa u TS Břehy – s podporou Úřadu práce
14) Žádost č.j. 194/24 – Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.