Historie obce Břehy

Obec Břehy není zrovna malebná vesnička. Jejím středem se táhnou asfaltové koberce hlavních silnic, chybí kostel, vpodstatě i náves a druhá patra místních domů budovaná pro třetí syny více promlouvají o její střediskovosti, nežli o její starobylé historii. Přesto je to místo vpodstatě klidné, všemožně zasíťované a při troše dobré vůle se k většině zdejších obydlí dostanete i po chodníku. V místě je školka, škola, obchod se zbožím krmným i spotřebním a zejména díky kempu u zdejšího rybníku a plovárny se drží i nebývalé množství restauračních zařízení. O co méně ráčila nám zachovati historie architektonických skvostů a ráčily se věky vyřáditi na naší dopravní dostupnosti, o to více se Matka Země a ruka lidská vezdejší zasloužily o krásu okolní přírody. Zdejší světlé lesy, jež lemuje umělý vodní kanál propojující hojnost dalších vodních cest a ploch jsou pak nejvyšší devízou zdejších přírodních krás. Vrnět blahem pak budou dozajisté všichni Rákosníčci, Tyčáci a jim podobná zběř, jež milují mlhy husté tak, že by se daly krájet. Všechno, co stojí za podívání, naleznete v Galerii a dlouhou historii pak v krátkém vhledu v následujících řádcích.


První písemná zmínka o obci je pravděpodobně z roku 1085, a to v souvislosti se založením Opatovického kláštera, respektive s dáním majetků tomuto klášteru, mezi kterými byla i obec Břehy. Pravděpodobně z toho důvodu, neboť tato listina se nám dochovala jen jako falzum, a tedy opis z druhé poloviny století dvanáctého. Při vzniku listiny tedy již ves musela existovat a archeologické nálezy dokazují osídlení zdejšího území dokonce již od období paleolitu. I přes stále ještě velmi nedostatečné archeologické průzkumy lze z mnohých fragmentárních nálezů usuzovat na v podstatě nepřetržité osídlení zdejší oblasti. Obec byla v majetku Opatovického kláštera až do roku 1436, i když ji stejně jako ostatní zdejší majetky fakticky neovládal už od jeho vypálení v roce 1421, kdy je připsána do majetku husitského hejtmana Diviše Bořka z Miletínka. Lepší poznání historie obce přináší však až konec 15. století, když se zdejší obec po mnohých majitelích, a to včetně krále Jiřího z Poděbrad, dostává do majetku rodu Pernštejnů, a to zejména díky tzv. urbářům, které se nám dochovaly od roku 1494. Pernštejnové dokázali velice dobře navázat na předchozí budování rybniční sítě a vybudováním umělého koryta Opatovického kanálu a soustavy více jak 230 rybníků zásadně změnili zdejší ráz krajiny, a to včetně okolí Břehů v jejichž katastru byly zbudovány hned 4 rybníky. Roku 1560 přechází Pardubické panství včetně obce Břehy do majetku Ferdinanda I. a následně se stává komorním zbožím a tedy majetkem české královské komory a jako součást Zlatého pruhu Polabí je v jejím majetku až do vzniku samostatného Československa v roce 1918, kdy se stává samosprávní jednotkou.

Blíže k historii obce viz: TYČ, Miroslav: Břehy. Historie a současnost obce v ohledu Opatovického kanálu a souvisejících vodních ploch a cest. Břehy : PZP, 2008.