Zastupitelstvo obce Břehy

Zatupitel Předsednictví ve výboru Kontakt
Ing. Petr Morávek (starosta) tel.: 466 959 618
e-mail: brehy@obecbrehy.cz
Ing. Pavel Jirava, Ph.D. (místostarosta) tel.: 605 954 439
e-mail: pavel.jirava@upce.cz
Ing. Pavel Erban Finanční výbor tel.: 606 637 791
e-mail: Pavel.Erban@cez.cz
Ing. Gabriela Fialková Kontrolní výbor e-mail: fialkova@vakpce.cz
Petr Jirák Výbor pro životní prostředí, komunikaci a informatiku e-mail: jirak.petr@seznam.cz
Jiří Kubát Výbor pro sport a tělovýchovu tel.: 602 492 669
e-mail: auto.plyn@tiscali.cz
Mgr. Věra Novotná Výbor pro školství a kultury e-mail: novotna.vera@centrum.cz
Vladimír Šanda Výbor pro bezpečnost a dopravu e-mail: autodoprava.sanda@seznam.cz
Marie Štarmanová Výbor pro sociální věci a zdravotnictví tel.: 603 164 797
e-mail: majka.starman@seznam.cz