Zastupitelstvo obce Břehy

Zastupitel Předsednictví ve výboru Kontakt
Ing. Pavel Jirava, Ph.D., starosta   tel.: 466 959 618, 605 954 439
e-mail: brehy@obecbrehy.cz
Ing. Petr Morávek, místostarosta    
Ing. Pavel Erban Finanční výbor tel.: 606 637 791
e-mail: Pavel.Erban@cez.cz
Ing. Gabriela Fialková Rozvojový a investiční výbor e-mail: fialkova@vakpce.cz
Petr Jirák Kontrolní výbor e-mail: jirak.petr@seznam.cz
JUDr. Pavel Krpata Majetkový a právní výbor  
Jiří Kubát Výbor pro sport a tělovýchovu tel.: 602 492 669
e-mail: auto.plyn@tiscali.cz
Vladimír Šanda Výbor pro dopravu a bezpečnost e-mail: autodoprava.sanda@seznam.cz
Marie Štarmanová Výbor pro sociální věci a zdravotnictví tel.: 603 164 797
e-mail: majka.starman@seznam.cz