15. zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

2016_15_program_07122016

Aktualizováno 9. prosince 2016.

Ve středu 7. prosince 2016 od 18.30 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat 15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ bere na vědomí třetí a čtvrtou rozpočtovou změnu.

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2017.

OZ schválilo záměr vzít si začátkem příštího roku úvěr u Komerční banky na plánované platby za nemovitosti v celkové výši 2.560.000 Kč (500.000 Kč na zbytek splátky restaurace Na Křižovatce za rok 2016, 1.360.000 Kč na splátku restaurace Na Křižovatce za rok 2017 a 700.000 Kč na koupi objektu “pila II.”). Úvěr má být úročen sazbou 1,09 % (nebylo řečeno, zda se jedná o roční úročení) s fixací na 5 let a výší měsíčních splátek 44.582 Kč. Není super, že se najdou v rozpočtu peníze na posilovnu a další zvelebování mlýna, když se tam nenajdou peníze na plánovanou splátku restaurace Na Křižovatce, na kterou si budeme muset brát úvěr?

OZ schválilo 4 kupní smlouvy na byty č. 2, 3, 6 a 9 v bytovém domě č. p. 107 za ceny 960.000 Kč, 460.000 Kč, 560.000 Kč a 710.000 Kč současným nájemníkům.

OZ schválilo kupní smlouvu jednomu z žadatelů na část p. č. 410/6 o výměře 22 m2 za cenu v místě obvyklou 95 Kč/m2.

OZ schválilo zrušení předkupního práva k p. č. 390/116, protože jeho majitel již nechce stavět a má na pozemek kupce.

OZ schválilo do končící prodejny v č. p. 192 přesunout knihovnu, z prostor stávající knihovny udělat klubovnu pro hasiče a z prodejny odkoupit regály za 20.000 Kč (využijí hasiči) a zabezpečovací zařízení za 10.761 Kč.

OZ schválilo záměr pořízení zabezpečovacího zařízení do prodejny potravin včetně venkovního i vnitřního kamerového systému s tím, že co nejrychleji zajistí více nabídek a vybere tu nejvýhodnější. Nájemce pan Hradecký požádal zastupitelstvo, aby byl celý systém v majetku obce.

OZ schválilo poskytnutí sportovního areálu ve dnech 15.-17. 9. 2017 pro konání MČR v dovednostech psích plemen Flanderský bouvier, Beauceron a Briard.

OZ schválilo plán inventur 2016.

OZ schválilo dodatek č. 1/2017 ke smlouvě o svozu odpadů s firmou SOP, a. s.

OZ neschválilo návrh smlouvy na spolupráci s firmou Recycling – kovové odpady a.s., která chce provozovat druhý sběrný dvůr v Přelouči. Na základě této smlouvy by tak lidé ze Břehů mohli využívat dva sběrné dvory v Přelouči.

OZ schválilo obecně závaznou vyhlášku 2/2016 určující výjimky z nočního klidu. Naproti tomu, jak se pan Jirava ohrazoval vůči nesmyslnosti každoroční aktualizace vyhlášky kvůli aktuálním datům akcí, tak místo aby tam nechal všechny obecné opakující se akce bez data, tak nelogicky některé akce identifikoval konkrétně jako jednorázové. Navíc u “čertovského ohně” je uvedené datum 5. prosince úplně mimo, protože v roce 2017 určitě nebude obec dělat oheň uprostřed pracovního týdne. U oslav výročí hasičského sboru se s velitelem bavili o pětileté frekvenci, proč je tedy ve vyhlášce konkrétní akce oslav 120 let sboru?

OZ schválilo zřízení dvou trvalých pracovních míst v technických službách, a to prodloužením pracovních smluv se dvěma zaměstnanci na dobu neurčitou.

OZ schválilo měsíční splátky ve výši 1.530 Kč na úhradu dlužné částky 55.000 Kč za nájemné bývalé provozovatelce prodejny potravin.

OZ schválilo navýšení hodnoty stravenek pro zaměstnance obce z nynějších 60 Kč na 80 Kč.

OZ schválilo nejvyšší možné odměny neuvolněným zastupitelům obce podle novelizovaného nařízení vlády č. 37/2003 Sb. od 1. 1. 2017.

OZ schválilo výměnu skříně pro internet pro pevné telefonní linky.

OZ bere na vědomí, že obec Břehy uhradí hokejbalistům Beer stars Břehy startovné v přeloučské zimní lize ve výši 4.500 Kč.

OZ schválilo úpravu ceny v již schválené kupní smlouvě na odkoupení pozemku pod komunikacemi v ul. B. Němcové na 95 Kč/m2, za kterou prý byly odkoupeny obdobné pozemky v ul. Nerudova. V zápise z 10. zasedání je ale ta vyšší částka jen 91 Kč/m2. To si pan starosta upravuje ceny v již schválených smlouvách, nebo se tu jen přeřekl?

Starosta informoval, že na OÚ přišla žádost o byt pro občana v nouzi, načež musel konstatovat, že obec žádný volný byt nemá. Jak smutné po tolika nových bytech z posledních let, kdy na začátku každé akce vždy starosta horečně sliboval výstavbu bytů “sociálních”. Kde jsou? No přeci výhodně prodané!

 

V diskusi na dotaz ohledně rentability prodeje bytů v č. p. 107 bylo konstatováno, že prodejem bytů se obci investované peníze nevrátí.
Starosta informoval, že bude odvezen kontejner na bioodpad.
Pan Kutner informoval o dokončení posilovny ve mlýně a chtěl by ji představit veřejnosti.

 

 * barevně označené body nebyly na zveřejněném programu