24. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve středu 18. dubna 2018 od 18 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2018.

OZ schválilo smlouvy na prodej 3 bytů v č.p. 97, jejichž kupní cenu již majitelé uhradili – byt č. 1 za 369.096 Kč, byt č. 4 za 816.608 Kč a byt č. 5 za 834.184 Kč.

OZ schválilo hospodaření obce Břehy v roce 2017 s deficitem 1.340.807 Kč.

OZ schválilo nulový výsledek hospodaření a zisk ve výši 17.843,61 Kč , který má být rozdělen na 10.000 Kč do fondu odměn a 7.843,61 Kč do rezervního fondu.

OZ schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení nového požárního auta (Ford Tranzit nebo podobný) pro zásahovou jednotku SDH Břehy na rok 2019. Na toto auto by měl přispět asi 450 tis. Kč stát (přes HZS), asi 350 tis. Kč Pardubický kraj a asi 200 tis. Kč obec Břehy.

OZ schválilo podání žádosti na Pardubický kraj o dotaci na pořízení nových vysílaček pro zásahovou jednotku SDH Břehy. Spoluúčast obce je 30 %.

Starosta informoval, že vybraná firma začala s ozeleňováním nejen návsi.

Mlýn – OZ schválilo dodavatele Mechanika Prostějov na dodávku a montáž prosklené stěny ve 3. NP a protipožárních dvoukřídlých prosklených dveří v přízemí mezi chodbou a únikovým schodištěm, a to za cenu 399.155 Kč, firmu Alcentrum s.r.o. na dodávku a montáž proskleného vstupu mlýna za 216.590 Kč a technické služby obce na betonáž podkladů pro prosklenou zimní zahradu v přízemí a betonový práh ve 3. NP pod prosklenou stěnou.

Starosta ne/informoval, že ze tří poptávaných firem na opravu střechy a fasády domu č. 192 byla vybrána nejlevnější.

Starosta informoval, že kontrola BOZP v odhalila drobné nedostatky v podobě plísně na zdi v kuchyni, které se vyřeší instalací odvětrávání v kuchyni v létě spolu s dalšími drobnými pracemi (termoventily na radiátory, obložení radiátorů a třídy, zvětšení altánu, zřízení skladu hraček a koloběžek v kotelně, oprava zdi v prádelně, ventilátor v kanceláři).

OZ zmocnilo starostu a místostarostu k účasti na valné hromadě VaK Pardubice.

Starosta zveřejnil příjmy (6.083.015 Kč) a výdaje (3.654.089 Kč) obce za první čtvrtletí 2018 a stavy obecních účtů k 31. 3. 2018: 3.008 tis. Kč v KB, 2.390 tis. Kč v ČS a 339.161 Kč v ČNB.

OZ zatím nerozhodlo o 2 žádostech majitelů pozemků Na Novině o prodloužení pozemků p.č. 390/94 a 390/98 o 2 m na úkor obecního pozemku 390/1. Zajímavé ovšem je, že 25. dubna se na úřední desce objevil „záměr obce Břehy tyto jmenované části pozemku prodat“.

OZ schválilo převedení pumpičky na kola před autokempem Buňkov do majetku obce.

V bodě o veřejném osvětlení jsme se dověděli kolik bylo provedeno oprav, a že máme 145 světelných bodů.

Starosta chce dohodnout Přeloučskou dechovku Vladimíra Kosiny na zahájení sezony autokempu a “aby se něco dělo”, tak na pátek 17. 8. chce dohodnout koncert kapel Polymetal a Řemen, který by měl obec stát asi 13 tis. Kč. V sobotu 18. 8. bude v kempu country večer.

Valná hromada SOP, a.s., rozhodla o rozdělení zisku členským obcím. Pro Břehy to má být zhruba 120 tis. Kč.

Místostarosta informoval o problematickém chodu prodejny potravin, která nevydělává. Obec má zájem prodejnu potravin v obci udržet, avšak názory zastupitelů na to, jak toho docílit, se liší.

27. 5. bude vítání občánků.

Diskuse – Sport klub jede na první závody – nominace na mistrovství Evropy.

*) barevně označené body opět chyběly na zveřejněném programu