19. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

aktualizováno 4. 7. 2017

V úterý 27. června 2017 od 19 hodin proběhne v restauraci autokempu Buňkov veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

Valná hromada Autokempu Buňkov schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 211 tis. Kč a také zvýšení měsíční odměny jednatelky z 15 na 20 tis. Kč včetně jednorázové mimořádné odměny 30 tis. Kč.
Jednatelka Lucie Jelínková shrnula rok 2016: 5.079 hostů / 16.255 nocí, získány 3 dotace od Pardubického kraje – oprava sociálního zařízení (150 tis. Kč), 2. etapa bezbariérového sjezdu do Buňkova (89 tis. Kč) a výměna sanitárních kontejnerů (350 tis. Kč). Bylo také již zahájeno stavební řízení na novou ubytovnu, jejíž stavba by měla začít v září 2018.

OZ schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemků pod cyklostezkou z Pardubického kraje na Obec Břehy a naopak pozemků pod mostem Na Střídni z obce na Pardubický kraj.

Starosta informoval o samoschválení rozpočtové změny č. 3/2017. Budu se opakovat, ale opět zde starosta přesvědčuje veřejnost o tom, že rozpočtová opatření může schvalovat on sám, což není pravda, viz usnesení 1b z 27. 9. 2016. Podle mého názoru jsou všechny rozpočtové změny od tohoto data neplatné. Nehledě na to, že nikdo dosud neviděl změnu č. 6/2016, ačkoliv jsem na to již minulé zasedání upozornila. Stejně tak zápisy ze 17. a 18. zasedání!! Vážně se musíme o každou prkotinu, která je ze zákona povinně zveřejňovanou informací, doprošovat za pomoci InfoZákona??!!

OZ schválilo navýšení závazného ukazatele Břehy o 100.000 Kč na doplnění vybavení kuchyně o přípravnu zeleniny (od firmy Cor HB, s.r.o.), výmalbu tělocvičny, chrániče topení v tělocvičně a novou podlahu v chodbě u šatny.

OZ schválilo (opět ex post – TS již práce započaly) záměr revitalizace školní zahrady v MŠ Břehy v průběhu prázdnin. Jde o zámkovou dlažbu kolem pískoviště, zvětšení altánku (Vlk & Ondráček), kolotoč, revitalizace trávníku a závlahový systém (oslovena firma z Řečan). MŠ je ovšem napojena jen na pitnou přeloučskou vodu, což nebude ani ekologické, ani ekonomické, pokud se nenajde alternativní zdroj vody na zalévání.

OZ schválilo smlouvu o dílo na opravu silnice za restaurací Na Křižovatce – ul. Veverkova. Nabídka od SÚS PaK za pokládku nového asfaltového povrchu zní na 361.730 Kč. Vyasfaltování povrchů před restaurací bude řešeno samostatnou smlouvou! O výši nabídky se zde nemluvilo, i když ji už OÚ také jistě obdržel.

OZ zpětně schválilo již podepsanou smlouvu o dotaci z Pardubického kraje na opravu hasičské Tatry 815 ve výši 379.295 Kč.

OZ schválilo zhotovení úložných prostor a kapotáží na hasičské Tatře 815 firmou Komet s.r.o. Pečky za 44.347 Kč.

Starosta informoval o tom, že zastupitelům rozeslal informace ohledně změny č. 2 Územního plánu obce. O co jde, jsme se my občané nedověděli.

Starosta informoval o pokračování prací ve mlýně – ve 3. NP bude firmou Strnad instalováno zátěžové lino stejně jako ve 2. NP.

OZ souhlasí s opravou vedení vysokého napětí 2 x 35 kW vedoucího přes Žernov.

Starosta informoval o možnosti zateplení haly na Výrově, na které je momentálně poskytována dotace ve výši až 90 % nákladů, ovšem náklady na její získání nejsou zanedbatelné.

Místostarosta informoval, že obec Břehy získala bílou stuhu za činnost mládeže v soutěži Vesnice roku 2017 a získala tak nárok na dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 300.000 Kč. To je vše, co na zasedání zaznělo, a teď zbytek – tedy to, o čem se opět chystají rozhodnout jen někteří zastupitelé za zavřenými dveřmi stejně, jako rozhodli o nesmyslném výtahu na mlýně. Možnosti využití tohoto dotačního titulu jsou následující.
Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku:
1. radnice
2. školy
3. mateřské školy
4. tělovýchovná zařízení, hřiště
5. kulturní zařízení
6. hasičské zbrojnice
7. požární nádrže
8. sakrální stavby
9. hřbitovy
10. čekárny na zastávkách hromadné dopravy
11. drobná architektura
12. zdravotnická zařízení
13. zařízení sociální péče
14. obytné budovy
15. ostatní
V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši maximálně 50 % nákladů akce v běžném roce.
Uvítáme, když se k možnosti využití vyjádříte např. v diskusi zde pod článkem, případně na náš email (tycaci@centrum.cz). Z nashromážděných nápadů sestavíme anketu, aby svůj názor mohli vyjádřit všichni občané obce. Termín pro odevzdání žádosti je do konce září 2017, není tedy času nazbyt.

Nakonec se ještě mimoděk dovídáme, že proběhla kolaudace BD Na Pile a čekáme na rozhodnutí. Navíc bude obec (prostřednictvím Marcela Nováka) ještě před ustanovením společenství vlastníků jednotek (tedy na náklady nás všech) natírat okapy a plechovou střechu. Náklady na rekonstrukci tohoto bytového domu tedy nekončí.

*) barevně označené body nebyly na zveřejněném programu

Jeden komentář

  1. Za jedné z tropických nocí mě napadlo, jak se asi cítí starší lidé… Navrhuji za tyto peníze pořídit klimatizaci do multifunkčního prostoru, např. knihovny klubového typu, kde by se naši spoluobčané mohli sejít u kafe (spíš jeho ledové varianty) a propovídat příšerně horké odpoledne nebo třeba jen koukat na televizi (na televizní poplatky snad v obecní kase máme). Oponenty prosím, zkuste se vžít do staré paní nebo pána, kteří žijou sami jen z důchodu. Mladší generace snášejí tropy lépe, mají třeba bazén, mohou si dojet k vodě nebo mají klimatizaci doma, ale staří lidé si ji nepořídí… I my budeme jednou staří (pokud to dobře dopadne)!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.