Plasty

Patří sem
číslo značka materiál – plastové odpady
1 PET Polyethylentereftalát – PET lahve, polyesterové tkaniny, některé obaly od mléčných nápojů, od malé elektroniky…
2 HDPE Vysokohustotní (tvrdý) polyethylen – víčka od PET lahví, kanystry, obaly od čistících prostředků, šamponů…
4 LDPE Nízkohustotní (měkký) polyethylen – igelitové tašky, fólie, obaly od sušenek…
5 PP Polypropylen – plastové obaly od kečupu, tuby…
6 PS Polystyren – bílý pěnový (izolace, ochrana zboží, podtácky od masných výrobků…), tmavý tuhý (nápojové kelímky, plastové nádobí, misky, obaly od elektroniky…)
81  C/PAP Nápojové kartony (krabice od mléka, džusů, vína…)
84  C/PAP
Nepatří sem
 • mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků (nemusíte vše vymývat dočista do čista, stačí vypláchnout vodou, olej ale nechte z lahve třeba přes noc vykapat nebo propláchněte jarem)
 • plata od léků – je to většinou kombinace plastu a hliníku => patří do popelnice
 • tuby od pasty většinou obsahují hliník => patří do popelnice
 • CD, DVD, videokazety => patří do popelnice (ve větším množství do sběrného dvora)
 • textilie z umělých vláken => patří do popelnice (nositelné oblečení do kontejneru na textil)
 • guma, molitan => patří do popelnice
 • obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek => patří do nebezpečného odpadu
 • podlahové krytiny => patří do velkoobjemového odpadu
 • č. 3 – PVC – polyvinylchlorid (plastové/novodurové vodovodní trubky, linoleum…)
 • č. 7 – OTHER – ostatní plasty, případně kombinované obaly (např. sáčky od cappuccina) => patří do popelnice
 • č. 80-99 – C/* – kombinované obaly (za lomítkem je označení převládajícího materiálu) => kromě nápojových kartonů patří kombinované obaly do popelnice

Kam s plasty?