Bioodpad

Patří sem
  • biologicky rozložitelný odpad ze zahrady či z kuchyně

Kam s bioodpadem?

  • kontejner před areálem technických služeb ve Břehách
  • hromada ke spálení dřeva z ořezů stromů a keřů na hřišti ve Břehách (duben + prosinec)
  • Sběrný dvůr SOP a.s.

Více o bioodpadu a kompostování najdete např. na www.kompostuj.cz