Bioodpad

Patří sem
 • biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
 • zbytky pečiva a obilovin
 • zbytky z ovoce a zeleniny
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • skořápky z vajec
 • odpad ze zeleně v domácnosti
 • tráva, plevel, listí
 • jemné nebo drcené větve, hobliny, piliny
Nepatří sem
 • živočišné zbytky (maso, kůže, kosti)
 • oleje a tuky
 • nedopalky od cigaret
 • zvířecí exkrementy

Kam s bioodpadem?

 


Více o bioodpadu a kompostování najdete např. na www.kompostuj.cz