Víčka z PET lahví

Víčka z PET lahví jsou vyrobena z tvrdého polyethylenu (označovaného jako HDPE, PE-HD, popřípadě číslem 2), který je jako cenná surovina vykupován za podstatně vyšší cenu, než směsný plast, proto se prostřednictvím sbírek víček někteří lidé snaží sehnat prostředky většinou na nákladnou zdravotní péči.

V minulosti jsem ve Břehách ve spolupráci s místními obchody organizovala shromažďování víček a jejich odvoz vybraným potřebným, kteří o ně stáli.  Tato iniciativa již ale byla z různých důvodů ukončena.

–Kaca