Bytový dům č. 97 „na pile“

aktualizováno 28. 5. 2015

V červenci 2012 koupila obec Břehy dům č. p. 97 včetně některých přilehlých pozemků jako průmyslový objekt se dvěma byty (jeden je trvale obydlen) za cenu 1 500 000 Kč se záměrem dům zrekonstruovat, vytvořit v něm nové byty, a ty pak po kolaudaci a změně užívání objektu jako bytový dům, nabídnout k prodeji prioritně občanům Břehů.

Dne 4. března a 20. září 2014 obec zveřejnila záměr prodat byty v tomto domě a na 1. zasedání zastupitelstva dne 7. listopadu 2014 schválila návrh budoucí kupní smlouvy na tyto byty, a to za cenu 10.000 Kč/m2 vč. DPH, což znamená 8.264 Kč jako skutečný příjem obce. Každý vlastník bytu si pak má sám dokončit obklady, dlažby, podlahové krytiny a zařizovací předměty. Na 2. zasedání zastupitelstva, dne 2. prosince 2014 rozhodnutí o ceně zastupitelé revokovali a z celkových vynaložených nákladů spočítali cenu na 13.400 Kč/m2 vč. DPH (skutečný příjem pro obec je 11.074 Kč) s tím, že součástí bytu bude krom poměrné části společných prostor v rámci domu i poměrná část přilehlého pozemku.

Na zasedání dne 31. 3. 2015 bylo po dlouhém mlžení řečeno, že prodej bytů bude od DPH osvobozen a byla odsouhlasena cena 13.520 Kč/m2. Otázkou zůstává, na základě jaké činnosti se obec Břehy stala v roce 2013 plátcem DPH.

Do března 2015 bylo avizováno, že jeden nebo dva byty, o které nebude zájem, si obec ponechá ve svém vlastnictví. Po květnovém 6. zasedání to zatím vypadá na pronájem pouze bytu č. 3 jemu dlouholetému nájemníkovi. Ostatní byty mají být prodány. Předpokládaná návratnost investice je tedy momentálně 85%.

Celkové účetní náklady: 4 250 000 Kč (podle inf. z 5. zasedání OZ)
Celkové příjmy z prodeje bytů: 3.616.600 Kč (podle inf. ze 6. zasedání OZ)

  plocha bytů podle projektu cena bytů přepočtena dle celkových nákladů schválená cena bytu za 11.074 Kč/m2 schválená cena bytu za 13.520 Kč/m2
byt č. 1 27,3 m2 330 933 Kč 302 320 Kč 369 096 Kč
byt č. 2 42,8 m2 518 825 Kč 473 967 Kč 578 656 Kč
byt č. 3 – obydlen 83,0 m2 1 006 132 Kč 919 142 Kč 0 Kč
byt č. 4 62,0 m2 751 569 Kč 686 588 Kč 838 240 Kč / 816 608 Kč
byt č. 5 60,2 m2 729 749 Kč 666 655 Kč 813 904 Kč / 834 184 Kč
byt č. 6 47,0 m2 569 738 Kč 520 478 Kč 635 440 Kč
byt č. 7 28,3 m2 343 055 Kč 313 394 Kč 382 616 Kč
celkem 350,6 m2 4 250 000 Kč 3 882 544 Kč 3 616 600 Kč
plocha společných prostor 138,8 m2      
cena za 1 m2   12 122 Kč 11 074 Kč 13 520 Kč
cena za 1 m2 vč. 21% DPH     13 400 Kč  

Rozpočet nákladů na opravy

Informace v následující tabulce poskytl starosta obce Ing. Petr Morávek.

firma práce cena v Kč
Ing. Petr Andrýs geometrický plán 3 630
PD Servis Pardubice s.r.o. dokumentace pro stavební povolení 4 840
prováděcí dokumentace 16 200
Ladislav Kmoníček otloukání a škrabání omítek 13 320
podlahové betony 27 950
vrchní vnitřní betony 52 500
Václav Rohlíček kanalizace 168 067
vnitřní kanalizace 56 709
topení 147 317
vodoinstalace 96 203
montáž odpadů 48 283
NTL plynovod ??
Martin Toman zemní práce 13 750
Eduard Ziegler stavební práce 960
stavební práce 16 080
stavební práce 1 920
zednické práce 18 060
zednické práce 81 564
zednické práce 7 300
GASCO spol. s r.o. plynová přípojka 41 785
KUSÝ s.r.o. vodoměrová šachta 9 122
REVOS, s.r.o. hydroizolace – podřezání 56 100
SVĚT OKEN s.r.o. okna a dveře 241 891
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. kontrola kanalizace kamerou 1 851
přípojka kanalizace 48 283
Technické služby obce Břehy různé práce – k 7.11. 2014 odpracováno 703 hodin v sazbách 120-150 Kč/h (není zahrnuto SP a ZP hrazené zaměstnavatelem) 100 000
Celkem   1 273 685

Rozpočet nákladů na materiál

firma materiál cena
  lepenka 15 714
  folie 1 230
  barvy na radiátory a štuk 2 040
  polystyren 14 675
  beton 725
  polystyren 1 275
  malta 559
  štěrk 1 374
  beton 3 877
  ocelové profily 1 895
Martin Toman štěrk 3 494
  kari sítě do podlah 2 621
Celkem   49 479

Rozpočet očekávaných nákladů

firma práce cena poznámka
?? zateplení podhledu v přízemí 30 000  
Václav Rohlíček dokončení ústředního topení (kotel) 100 000  
Ladislav Kmoníček vnější fasáda 302 739  
Ladislav Kmoníček vnitřní omítky 68 522  
Eduard Ziegler podhledy ze sádrokartonu v 1. a 2. NP 181 720  
AMV CZECH s.r.o. kompletní elektroinstalace 449 412 Nedatovaný dokument z poptávkového řízení zakázky malého rozsahu. Výsledná cena byla schválena na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 7. 11. 2014 v rámci „schválení pokračování prací na opravě bytového domu čp. 97“
?? vchodové dveře k 5 bytům (á 8.000 Kč) 40 000  
?? 6 ks WC (á 4.680 Kč) 28 080 Informace podaná emailem
?? další dosud nespecifikované náklady (např. vybavení pronajímaných bytů a další) 101 683 Jedná se o dopočet do zveřejněné celkové účetní hodnoty
Celkem   1 302 156  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *