26. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 od 18 hodin proběhne v restauraci Autokempu Buňkov 26. zasedání obecního zastupitelstva.

 

 • OZ schválilo závěrečný účet Obce Břehy za rok 2021.
 • OZ schválilo účetní závěrku Obce Břehy za rok 2021 a účetní závěrky ZŠ a MŠ Břehy včetně převedení zisku ZŠ ve výši 63.081,98 do rezervního fondu.
 • OZ schválilo smlouvu na věcné břemeno s ČEZ z důvodu výměny sloupu el. vedení a rozhlasu v ul. Zemědělská.
 • OZ schválilo smlouvu na věcné břemeno s ČEZ na novou přípojku pro RD v ul. Dlouhá.
 • OZ schválilo nájemní smlouvu mezi ZŠ Břehy a nájemcem reklamního poutače na pozemku ZŠ.
 • OZ schválilo dar 5.000 Kč Domovu u Fontány i přes nesouhlas G. Fialkové.
 • OZ schválilo dotaci ve výši 5 Kč/obyvatele, celkem 5.255 Kč Krajské knihovně Pardubice.
 • OZ neschválilo dar v navrhované výši 5.000 Kč Lince bezpečí i přes souhlas J. Kubáta.
 • OZ neschválilo dar v navrhované výši 5.000 Kč Asociaci rodičů a přátel ZP dětí v ČR.
 • OZ schválilo záměr koupit pozemky pod komunikací v ulici K Rybníku za cenu podle posledního znaleckého posudku, tedy 290 Kč/m2.
 • OZ schválilo půjčku Autokempu Buňkov ve výši 895.400 Kč na pořízení dvou zánovních mobilheimů Duo Chalet dovezených z Německa. Bude tedy nutné předělat přípojky podle českých standardů. Půjčka bude úročena 4 % p.a. a splatná ve 4 ročních splátkách.
 • OZ schválilo smlouvu o dílo s firmou MID architekti s.r.o. (bývalý PD Servis Pardubice s.r.o.) na pořízení projektové dokumentace pro Venkovní učebnu ZŠ Břehy za 309.760 Kč vč. DPH.
 • OZ schválilo prodej několika pozemků jejich uživatelům za cenu dle posledního znaleckého posudku – 290 Kč/m2. Jde opět o narovnání restů z minulosti.
 • OZ schválilo dar ve výši 25.000 Kč a 15.000 Kč na 10. ročník setkání hasičských přípravek a na další soutěže a činnost SDH Břehy.
 • Starosta informoval, že restaurace Cikánka je již prodána.
 • Starosta informoval o nutnosti opravy povrchu silnice Nerudova v délce západního bloku. Nejdříve je nutné zrevidovat stav vodovodu a kanalizace, pak se bude moci rozhodnout, zda opravit jen konkrétní trhliny nebo celý povrch.
 • V sobotu 17. září 2022 bude Základní kynologická organizace Přelouč organizovat na hřišti ve Břehách psí závody Dog puller.
 • OZ schválilo záměr nákupu vybavení výstavního sálu ve mlýně v maximální hodnotě 70.000 Kč. Má jít o elektronické piano, bezdrátové mikrofony, power mix, zesilovač, 2 reprobedny. Dále se má pořídit projektor, stůl, židle či mokrý vysavač. V tomto sále bude od 21. května 2022 otevřena výstava J. Jiravové a J. Skaly s dobrovolným vstupným.
 • OZ schválilo dar ve výši 4.000 Kč pro Moped klub Břehy na ceny Motoorienťáku, který se bude konat v sobotu 23. dubna 2022.

Další informace již v rámci diskuse:

 • Starosta informoval o probíhajících opravách bývalé knihovny, ze které bude hasičská klubovna. Na izolaci, sádrokartonu, omítkách, kuchyňském koutku a dalších vnitřních stavebních úpravách pracuje momentálně pan Vosáhlo za dohodnutou cenu 184.625 Kč. Nevyhovující elektroinstalace vyměnil pan Danihelka. Okna a dveře v celé budově č. 101 vymění firma Sulko za 269.544 Kč. Vyvložkování 3 komínů provedl pan Křinka za 93.000 Kč.
 • Starosta informoval, že aplikace Česká obec bude nahrazena aplikací Munipolis (Mobilní rozhlas).
 • Plán akcí:
  • 30. 4. 2022 – Čarodějnice – od 17:30 vyjde průvod od MŠ, na hřišti oheň, buřty, soutěže pro děti
  • 4. 5. 2022 – přednáška o požární bezpečnosti v rámci středečních setkávání v restauraci ATC Buňkov
  • 7. 5. 2022 – autobusový zájezd na zámky Častolovice a Kostelec – nutná rezervace na OÚ
  • 4. 6. 2022 – nový termín soutěže Silák Břehů 2021