Ustavující zasedání zastupitelstva obce Břehy 2018 + krátká zpráva

Ve středu 31. října 2018 od 18 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat ustavující zasedání zastupitelstva obce Břehy zvoleného na období 2018-2022.

 

OZ schválilo jednací řád z roku 2006.

OZ zvolilo Pavla Jiravu uvolněným starostou a Petra Morávka neuvolněným místostarostou.

OZ schválilo předsedou finančního výboru Pavla Erbana a jeho členem Františka Moravce.

OZ schválilo předsedou kontrolního výboru Petra Jiráka a jeho členy Vladimíra Šandu a Gabrielu Fialkovou.

OZ schválilo předsedkyní rozvojového a investičního výboru Gabrielu Fialkovou.

OZ schválilo předsedou výboru pro sport a tělovýchovu Jiřího Kubáta.

OZ schválilo předsedou majetkového a právního výboru Pavla Krpatu.

OZ schválilo předsedou výboru pro dopravu a bezpečnost Vladimíra Šandu.

OZ schválilo předsedkyní výboru pro sociální věci a zdravotnictví Marii Štarmanovou.

OZ schválilo odměny členům zastupitelstva a předsedům výborů podle aktuálně platného Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to od 1. listopadu 2018.

OZ schválilo delegaci starosty na jednání SOP, RSOB, Vak Pardubice, atp.

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2017.

OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2019.

OZ schválilo navýšení závazného ukazatele pro MŠ Břehy na rok 2018 o 100.000 Kč, a to na opravy, nákup lůžkovin, zavlažování a s ním související zvýšené náklady na vodné.

OZ schválilo vysazení 3 platanů u hřiště.