14. zasedání zastupitelstva obce Břehy

Ve čtvrtek 15. října 2020 od 19 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

Kdoví kdy zveřejněný program:

 1. Rozpočtové opatření 3/2020.
 2. Žádost č.j. 550/20 – nájemce restaurace v autokempu.
 3. Schválení smlouvy o dílo – provedení stavby Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy – sběrná místa a smlouvy kupní na kontejnery pro zakázku Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy – sběrné nádoby.
 4. Možnost vložení infrastrukturního majetku obce do základního jmění VAK a.s. Pardubice (č.j. 553/20)
 5. Drtič větví – zakoupení výkonného drtiče pro potřeby obce
 6. Čistění chodníků – možnost koupení úklidového stroje
 7. Vítání občánků – informace a schválení
 8. Žluté sběrné nádoby na plast – informace a aktuální stav (viz. jednání 13. zastupitelstva)
 9. Cvičící prvky na hřiště (viz usnesení 14 z 11. zasedání)
 10. Zvýšení celkového počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu dle § 102 odst. 2 j) zákona O obcích.
 11. Oprava ulice K Pile – oslovení dodavatele (viz bod 13 z 12. zasedání)