14. zasedání zastupitelstva obce Břehy + krátká zpráva

Ve čtvrtek 15. října 2020 od 19 hodin se bude v restauraci autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

 • OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření 3/2020.
 • Žádost nájemce restaurace v autokempu o snížení nájemného v důsledku epidemie, kdy byla restaurace zavřená, byla odložena na příští zasedání, protože zatím nejsou jasné podmínky podpory ze strany státu.
 • OZ schválilo kupní smlouvu na kontejnery od firmy Traktorservis-ML, s.r.o. za 421.358 Kč a smlouvu o dílo na vytvoření sběrného místa od Lukáše Adyho za 265.381,17 Kč. Jde o zřízení nového sběrného místa v prostoru technických služeb v rámci dotovaného projektu Zlepšení nakládání s odpady v obci Břehy.
 • OZ schválilo vytvořit nabídku soupisu infrastrukturního majetku obce (kanalizace a vodovod) na vložení do základního jmění VAK Pardubice a.s.
 • OZ pověřilo starostu jednáním o koupi a případnou koupí zánovního drtiče větví určeného pro větší průměr větví s cenovým limitem 60.000 Kč.
 • OZ pověřilo starostu výběrem a nákupem úklidového stroje na mechanické čištění chodníků od trávy ocelovým kartáčem s cenovým limitem 60.000 Kč.
 • OZ schválilo dar 2.000 Kč pro každé miminko, které letos výjimečně přivítá starosta s paní Štarmanovou individuálně namísto standardního vítání občánků.
 • OZ zrušilo usnesení 14 z 13. zasedání, podle kterého měly být koupeny žluté sběrné nádoby na plast. Od firmy, která obci zpracovává dotace totiž přišla informace o možnosti, že dotace na tzv. “Door to door systém” třídění odpadu (pořízení barevných popelnic pro jednotlivé občany obce) bude rozdělena i žadatelům, kteří na ni původně nedosáhli. Měli bychom tedy vyčkat, zda tuto dotaci ještě dodatečně neobdržíme.
 • OZ informovalo, že nové nerezové cvičící prvky na hřiště, jejichž pořízení bylo schváleno na 11. zasedání, bude nutné pořídit od certifikované firmy kvůli bezpečnostním předpisům.
 • OZ schválilo zvýšení celkového počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu dle § 102 odst. 2 j) zákona O obcích. Náplní práce nové síly na OÚ by měla být spisová služba, archiv, administrativní podpora dotacím, Břežan, podklady a zápisy jednání zastupitelstva, Czech Point a další.
 • OZ schválilo nabídku firmy SÚS PaK na opravu povrchu silnice K Pile 4cm živicí za cenu 497.491 Kč.
 • OZ schválilo nájem části pozemku č. 155 pro provoz stánku se zmrzlinou Ing. Markétě Horké za 2,50/m2 a měsíc na 3 roky.
 • OZ schválilo záměr prodloužit nájem sálu v č.p. 11 (Na Křižovatce) kapele za stejných podmínek, jako dosud (1.500 Kč/měsíc).
 • OZ schválilo pořízení datových SIM karet pro žáky ZŠ pro distanční výuku, pokud o takovou službu budou mít zájem. Obec dostala nabídku od O2 na 10 těchto SIM karet s datovým limitem 30 GB bez závazku za celkem 4.887 Kč/měsíc.
 • Letošní soutěž o největší dýni bude probíhat distančně.
 • Firma P & K HYDRO s.r.o. opraví rozbitou automatiku česla MVE za 11.800 Kč bez DPH.