29. veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy + stručná zpráva

V úterý 13. září 2022 od 19 hodin se bude v restauraci Autokempu Buňkov konat veřejné zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2022.

OZ schválilo obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2023, díky které nedojde k automatickému navýšení stávajícího koeficientu platného pro obec Břehy.

OZ schválilo dar 20.000 Kč Sokolu Břehy na otevřený šachový turnaj Listopádí, pořízení skifů a celoroční činnost.

OZ neschválilo dar Oblastní charitě Pardubice.

OZ schválilo již provedenou opravu střechy garáže v areálu Technických služeb firmou Střechy Karlík za 107.387 Kč.

OZ schválilo demolici zadní části objektu u komína na pile firmou StaMat CZ za cenu 257.125 Kč vč. DPH.

OZ schválilo prodej starého a již nepojízdného auta Terrier vyšší ze dvou obdržených nabídek, a to za 51.500 Kč.

OZ schválilo nejlevnější ze tří nabídek na nákup dopravního auta Ford Tranzit pro SDH Břehy od firmy Požární bezpečnost za 1.258.884 Kč. Na jeho spolufinancování již získal SDH dotaci ve výši 300.000 Kč od Pardubického kraje.

OZ schválilo jedinou nabídku na 2. etapu opravy chodníku v ulici V Zákoutí, a to Petra Zieglera za cenu 641.000 Kč. Na tuto akci již obec dostala dotaci 100.000 Kč od Pardubického kraje.

OZ schválilo dar 25.000 Kč Moped klubu Břehy na letošní Stadion cup.

OZ schválilo pořízení klimatizace (6kW tepelné čerpadlo) do podkroví knihovny od firmy AMV CZECH za 32.574 Kč.

OZ schválilo zhotovení odborných posudků na stav stromů v ulici Pod Lipami a u základní školy firmou Pavouci za celkovou cenu 13.455 Kč.

OZ schválilo dar 20.000 Kč SDH Břehy na letošní oslavy 125 let sboru.

OZ odložilo rozhodnutí o žádosti firmy Acu Invest SE, aby se obec Břehy spolupodílela na opravě kanalizace kvůli napojení na její plánovaný developerský projekt mezi ulicemi Zemědělská a Bahníkova. OZ ale souhlasilo s požadavkem návrhu smlouvy, aby byly zřejmé podmínky požadované spoluúčasti. Já bych ovšem ještě zásadněji požadovala rozkrytí vlastnických struktur této podivné společnosti.

Starosta informoval o termínu voleb do zastupitelstva obce Břehy a Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat 23. a 24. září 2022. Případné druhé kolo senátních voleb bude v termínu 30. září a 1. října 2022.

 

Diskuse

Zastupitelstvo bylo požádáno, aby občané obce byli obecním rozhlasem kromě trenýrek s navlékací gumou informováni i o plánovaných ohňostrojích.

Další debata se nesla v duchu možných úspor spotřeby energií obce. Např. na veřejném osvětlení se dle vysvětlení starosty nevyplatí navržená výměna současných 80-100W výbojek za 20-50W LED osvětlení. Zde by se prý dalo jít spíše cestou zhasínání např. mezi půlnocí a třetí hodinou ranní. Další návrh byl na instalaci solárních panelů na střechy obecních budov. Vše ale již bude na příštím zastupitelstvu, proto se na této poslední schůzi zastupitelé nechtěli pouštět do konkrétních návrhů či slibů. Možná si ale také jasnou deklarací svých postojů nechtěli znepřátelit voliče.