Ceník pronájmu nebytových prostor obce Břehy

schválen usnesením Zastupitelstva obce Břehy č. 14 dne 19. 11. 2019.

Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor uzavírá a výši nájemného hradí nájemce, tj. objednavatel služby. Rozhodujícím kritériem při stanovení nájemného je místo trvalého pobytu nájemce (objednatele). Cena je uvedena za jeden den. V topné sezoně se k ceně nájmu připočítává 20 % uvedené ceny.

  občan obce ostatní
Sál v č.p. 11 velký            2 000 Kč            4 000 Kč
Sál v č.p. 11 malý            1 000 Kč            2 000 Kč
Sál „Mlýn“ dolní – malý            1 000 Kč            2 000 Kč
Sál „Mlýn“ 2.P velký            2 000 Kč            4 000 Kč
Sokolovna – sál malý            1 000 Kč            2 000 Kč

Před uzavřením nájemní smlouvy a předáním prostor s veškerým vybavením bude vybírána vratná kauce ve výši 2000 Kč za malý sál a 4000 Kč za velký sál. Kauce bude nájemci (objednateli) vrácena po závěrečném úklidu a při zpětném předání vypůjčených prostor a věcí. V případě ztráty, poškození či znehodnocení věcí je půjčitel oprávněn odečíst z kauce cenu poškozených věcí / prostor.

 

Ing. Pavel Jirava, Ph.D.
starosta

Dokument vyvěšen na úřední desce dne: 22. 11. 2019