Přírodní památka Mělické labiště

Jedná se o mrtvé labské rameno, které vzniklo ve dvacátých letech minulého století při regulaci Labe. Při budování nového koryta byla část meandru oddělena od řeky a ponechána jako vodní plocha. Při vyšších stavech vody dochází k zaplavení ramene vodou z Labe. Během posledních několika desetiletí se však kvůli vysazovaným rybám druhová pestrost velice smrskla na relativně běžné druhy, jako je stulík žlutý,  šťovík vodní, dymnivka dutá, závitka mnohokořenná nebo slunečnice topinambur, z živočichů stojí za zmínku ledňáček říční.

Rozloha: 2.6587 ha
Předmět ochrany: mrtvé labské rameno s významnými rostlinnými společenstvy a živočichy
Nadmořská výška: 205 m
Datum vyhlášení území: 12. 5. 1982
GPS50°2’2.407″N, 15°37’40.144″E
Obec s rozšířenou působností: Pardubice, Přelouč
Obec: Pardubice, Přelouč
Katastrální území: Mělice, Opočínek