Přírodní památka Meandry Struhy

Chráněné území zahrnuje, kromě úseku Struhy (také se mu říká Zlatý potok) a jeho bezprostředního okolí téměř od Bezděkova až do Valů, také přilehlý Lepějovický les. Ze stromů je zde zastoupena např. jabloň lesní, topol černý, jilm habrolistý nebo jilm vaz, z rostlin pak dymnivka bobovitá, krtičník křídlatý, čarovník alpský, bradáček vejčitý, kruštík širokolistý nebo …

Číst celý článek ‘Přírodní památka Meandry Struhy’ »

Přírodní památka Mělické labiště

Jedná se o mrtvé labské rameno, které vzniklo ve dvacátých letech minulého století při regulaci Labe. Při budování nového koryta byla část meandru oddělena od řeky a ponechána jako vodní plocha. Při vyšších stavech vody dochází k zaplavení ramene vodou z Labe. Během posledních několika desetiletí se však kvůli vysazovaným rybám druhová pestrost velice smrskla na relativně …

Číst celý článek ‘Přírodní památka Mělické labiště’ »

Přírodní památka Labské rameno Votoka

Odstavené rameno řeky Labe vzniklo po regulaci toku po roce 1915. Některé břehové porosty, jsou pravděpodobně zbytkem původního luhu, zazemněnou část ramene pokrývá luh sekundární. Volná vodní hladina je pouze v západní části a v průběhu roku kolísá. Okraje vodních ploch jsou zarostlé bujnou mokřadní vegetací. Z živočichů se zde vyskytuje např. rosnička zelená, skokan skřehotavý …

Číst celý článek ‘Přírodní památka Labské rameno Votoka’ »

Přírodní památka Labiště pod Opočínkem

Jedná se o staré rameno Labe s charakteristickými zbytky lužních porostů na březích. Rameno bylo odděleno od aktivního toku při regulaci v roce 1920. V roce 1978 bylo zjištěno úplné odpojení ramene od toku Labe. Okolní pozemky jsou zemědělsky využívány. Vodní hladina v rameni kopíruje výšku hladiny v Labi a mění se také v závislosti na dotaci podzemními vodami a …

Číst celý článek ‘Přírodní památka Labiště pod Opočínkem’ »

Přírodní památka Hrozná

Jedná se o slepé rameno řeky Labe vzniklé po úpravě koryta v roce 1910. Z fauny zde žije čolek obecný, skokan hnědý, užovka obojková, lesák rumělkový či hojná populace vodních měkkýšů. Z flóry jsou zde hojně zastoupeny dymnivky. Kolem ramene jsou typické břehové porosty vrb a topolů. Rozloha: 3.1238 ha Předmět ochrany: mrtvé labské rameno s břehovými …

Číst celý článek ‘Přírodní památka Hrozná’ »