Přírodní památka Labské rameno Votoka

Odstavené rameno řeky Labe vzniklo po regulaci toku po roce 1915. Některé břehové porosty, jsou pravděpodobně zbytkem původního luhu, zazemněnou část ramene pokrývá luh sekundární. Volná vodní hladina je pouze v západní části a v průběhu roku kolísá. Okraje vodních ploch jsou zarostlé bujnou mokřadní vegetací. Z živočichů se zde vyskytuje např. rosnička zelená, skokan skřehotavý nebo netopýr rezavý.

Rozloha: 4.98 ha
Předmět ochrany: slepé labské rameno se zachovalou květenou a zvířenou
Nadmořská výška: 210 m
Datum vyhlášení území: 9. 7. 1980
GPS50°2’8.762″N, 15°30’35.849″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec: Řečany nad Labem, Semín
Katastrální území: Labětín, Semín