Přírodní rezervace Na Hradech

Předmětem ochrany je dubohabřinová pařezina s příměsí buku na opukovém podloží (fragment společenstva, které jinde na Pardubicku již zaniklo). Dokládá původní listový porost v Polabí. Součástí chráněného území je také zarostlý rybník Švihov s výskytem chráněných druhů vodních a teplomilných rostlin (kotvice). Území tvoří pestrá skladba rozličných ekotopů na podloží křídových opuk a labských štěrkopísků . Lokalita je velmi …

Číst celý článek ‘Přírodní rezervace Na Hradech’ »

Přírodní rezervace Choltická obora

Rozloha: 69.1542 ha Předmět ochrany: parkově upravený smíšený les s mohutnými exempláři stromů Nadmořská výška: 240-280 m Datum vyhlášení území: 1. 11. 1992 Cíle ochrany: les směřující k pralesu GPS: 49°58’51.996″N, 15°36’56.390″E Obec s rozšířenou působností: Přelouč Obec: Choltice Katastrální území: Choltice

Přírodní rezervace duny u Sváravy

Jedná se o jeden z nejdokonaleji zachovalých přesypů mladopleistocenního až holocenního stáří v Polabí s písečnými dunami až 10 m vysokými. Obloukovitý přesyp je asi 0,5 km široký.Celá duna je uměle zalesněná borovicí lesní s vtroušenou vejmutovkou, trnovníkem akátem a břízou bělokorou. Porosty nezpevněných vátých písků jsou zachovány jen pod elektrovodem. Roste zde např. paličkovec šedavý, kolenec Morisonův, …

Číst celý článek ‘Přírodní rezervace duny u Sváravy’ »

Přírodní rezervace Baroch

Rozloha: 31.3918 ha Předmět ochrany: Zazemněný rybník, přilehlé rákosiny, slatinné loukdy, lesní a luční společenstva, ornitologická lokalita Nadmořská výška: 225 m Datum vyhlášení území: 1. 1. 1998 Cíle ochrany: les směřující k pralesu Obec s rozšířenou působností: Pardubice Obec: Hrobice, Srch Katastrální území: Hrobice, Srch