Přírodní rezervace Choltická obora

Rozloha: 69.1542 ha
Předmět ochrany: parkově upravený smíšený les s mohutnými exempláři stromů
Nadmořská výška: 240-280 m
Datum vyhlášení území: 1. 11. 1992
Cíle ochrany: les směřující k pralesu
GPS49°58’51.996″N, 15°36’56.390″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec: Choltice
Katastrální území: Choltice