Přírodní rezervace duny u Sváravy

Jedná se o jeden z nejdokonaleji zachovalých přesypů mladopleistocenního až holocenního stáří v Polabí s písečnými dunami až 10 m vysokými. Obloukovitý přesyp je asi 0,5 km široký.Celá duna je uměle zalesněná borovicí lesní s vtroušenou vejmutovkou, trnovníkem akátem a břízou bělokorou. Porosty nezpevněných vátých písků jsou zachovány jen pod elektrovodem. Roste zde např. paličkovec šedavý, kolenec Morisonův, …

Číst celý článek ‘Přírodní rezervace duny u Sváravy’ »