Přírodní rezervace duny u Sváravy

Jedná se o jeden z nejdokonaleji zachovalých přesypů mladopleistocenního až holocenního stáří v Polabí s písečnými dunami až 10 m vysokými. Obloukovitý přesyp je asi 0,5 km široký.Celá duna je uměle zalesněná borovicí lesní s vtroušenou vejmutovkou, trnovníkem akátem a břízou bělokorou. Porosty nezpevněných vátých písků jsou zachovány jen pod elektrovodem. Roste zde např. paličkovec šedavý, kolenec Morisonův, …

Číst celý článek ‘Přírodní rezervace duny u Sváravy’ »

Evropsky významná lokalita Týnecké mokřiny

Označení EVL: CZ0213061 Rozloha: 77,0749 ha Předmět ochrany: lokalita kuňky ohnivé GPS: N 50°2.95395′, E 15°23.39540′ Datum vyhlášení území: 22. 12. 2004 Obec s rozšířenou působností: Kolín, Přelouč Obec: Kojice, Labské Chrčice, Týnec nad Labem Katastrální území: Kojice, Labské Chrčice, Týnec nad Labem