Přírodní památka Meandry Struhy

Chráněné území zahrnuje, kromě úseku Struhy (také se mu říká Zlatý potok) a jeho bezprostředního okolí téměř od Bezděkova až do Valů, také přilehlý Lepějovický les. Ze stromů je zde zastoupena např. jabloň lesní, topol černý, jilm habrolistý nebo jilm vaz, z rostlin pak dymnivka bobovitá, krtičník křídlatý, čarovník alpský, bradáček vejčitý, kruštík širokolistý nebo …

Číst celý článek ‘Přírodní památka Meandry Struhy’ »