Přírodní památka Meandry Struhy

Chráněné území zahrnuje, kromě úseku Struhy (také se mu říká Zlatý potok) a jeho bezprostředního okolí téměř od Bezděkova až do Valů, také přilehlý Lepějovický les. Ze stromů je zde zastoupena např. jabloň lesní, topol černý, jilm habrolistý nebo jilm vaz, z rostlin pak dymnivka bobovitá, krtičník křídlatý, čarovník alpský, bradáček vejčitý, kruštík širokolistý nebo žebratka bahenní.

Rozloha: 41.4981 ha
Předmět ochrany: ochrana přirozeně se vyvíjejícího potoka Struhy, jeho břehových porostů, luž. lesa a přilehlých luk, které představují část přirozené polabské krajiny
Nadmořská výška: 210-224 m
Datum vyhlášení území: 9. 7. 1980
Cíle ochrany: les směřující k pralesu
GPS50°1’21.785″N, 15°37’55.398″E
Obec s rozšířenou působností: Pardubice, Přelouč
Obec: Bezděkov, Valy, Veselí
Katastrální území: Bezděkov, Valy nad Labem, Veselí u Přelouče