Evropsky významná lokalita Choltická obora

Označení: CZ0533302 Rozloha: 69,5926 ha Předmět ochrany: lokalita páchníka hnědého, kuňky ohnivé GPS: N 49°58.89802′, E 15°36.92548′ Datum vyhlášení území: 22. 12. 2004 Minimální nadmořská výška (m): 240 Maximální nadmořská výška (m): 280 Obec s rozšířenou působností: Přelouč Obec: Choltice, Chrtníky Katastrální území: Choltice, Chrtníky