Evropsky významná lokalita Choltická obora

Označení: CZ0533302
Rozloha: 69,5926 ha
Předmět ochrany: lokalita páchníka hnědého, kuňky ohnivé
Datum vyhlášení území: 22. 12. 2004
Minimální nadmořská výška (m): 240
Maximální nadmořská výška (m): 280
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec: Choltice, Chrtníky
Katastrální území: Choltice, Chrtníky