Přírodní rezervace duny u Sváravy

Jedná se o jeden z nejdokonaleji zachovalých přesypů mladopleistocenního až holocenního stáří v Polabí s písečnými dunami až 10 m vysokými. Obloukovitý přesyp je asi 0,5 km široký.Celá duna je uměle zalesněná borovicí lesní s vtroušenou vejmutovkou, trnovníkem akátem a břízou bělokorou. Porosty nezpevněných vátých písků jsou zachovány jen pod elektrovodem. Roste zde např. paličkovec šedavý, kolenec Morisonův, trávnička obecná, bělolist nejmenší, chmelík písečný a chmerek vytrvalý.

Rozloha: 12.2693 ha
Předmět ochrany: zachovalé písečné přesypy s pískomilnou flórou a faunou
Nadmořská výška: 206-209 m
Datum vyhlášení území: 9. 7. 1980
Cíle ochrany: les směřující k pralesu
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec: Labské Chrčice
Katastrální území: Labské Chrčice