Evropsky významná lokalita Týnecké mokřiny

Označení EVL: CZ0213061
Rozloha: 77,0749 ha
Předmět ochrany: lokalita kuňky ohnivé
Datum vyhlášení území: 22. 12. 2004
Obec s rozšířenou působností: Kolín, Přelouč
Obec: Kojice, Labské Chrčice, Týnec nad Labem
Katastrální území: Kojice, Labské Chrčice, Týnec nad Labem