Přírodní rezervace Baroch

Rozloha: 31.3918 ha
Předmět ochrany: Zazemněný rybník, přilehlé rákosiny, slatinné loukdy, lesní a luční společenstva, ornitologická lokalita
Nadmořská výška: 225 m
Datum vyhlášení území: 1. 1. 1998
Cíle ochrany: les směřující k pralesu
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Obec: Hrobice, Srch
Katastrální území: Hrobice, Srch