Národní přírodní památka Semínský přesyp

Národní přírodní památku tvoří dvě malá nezastavěná území, která jsou součástí jednoho písečného přesypu. Ten je však z větší části zastavěn. První je veřejně přístupné, opatřené informační tabulí. Druhé je za zámkem a je oplocené. Jeho stav je ale vzhledem k zanedbané péči špatný.

Předmětem ochrany je výskyt chráněného kozince písečného, který byl do svého objevení, v roce 1980 právě na této lokalitě, považován za vyhynulý druh. Roste zde řada dalších chráněných či ohrožených druhů, jako například kolenec Morisonův, rmen rusínský nebo vikev hrachorovitá. Z živočichů je zde zastoupena vřetenuška komonicová, vřetenuška štírovníková a saranče modrokřídlá.

Rozloha: 0.211 ha
Nadmořská výška: 210 a 216 m
Datum vyhlášení území: 9. 7. 1980
GPS50°3’20.722″N, 15°31’19.560″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec: Semín
Katastrální území: Semín