Ekostezka „Země rytíře Sekolíka“

Ekostezka je určena dětem, které různí skřítkové a víly provedou problematikou ekologie. Dovědí se zde něco o kompostování, třídění odpadu, o znečištění ovzduší i vody, ale také o pěstování rostlin. Kromě edukačních zastavení jsou zde i zábavné prvky jako řetízkový most a další.

Umístění: Horecký dvůr mezi Jedousovem a Štěpánovem
GPS50°0’16.491″N, 15°35’53.883″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Jedousov
Katastrální území: Jedousov