Pomník Mistra Jana Husa, jeho stoupenců a ctitelů

Pomník padlým ve světové válce zadal v roce 1922 ke zhotovení Českobratrský evangelický sbor v Přelouči. Oslovil dva kameníky – Jana Vávru a Václava Hubáčka, z nichž nakonec pomník zhotovil Jan Vávra z balvanu pocházejícího ze zdechovických lesů. Pomník byl slavnostně odhalen 28. 9. 1922.

Nápis na kameni:

500LETÉ PAMÁTCE
MUČEDNICKÉ SMRTI
MISTRA JANA HUSA
1415
JEHO STOUPENCŮ
Z PŘELOUČE A OKOLÍ
VMETANÝCH PRO VÍRU
DO ŠACHET KUTNOHORSKÝCH
1421
A JEHO CTITELŮ
Z ČESKOBRATRSKÉHO
EVANG. SBORU V PŘELOUČI
PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918

Jména v mramorové knize:

JAN ČERNÝ
Semín
BOHUMIL DANIHELKA
Přelouč
JOS. DUŠEK
Přelouč
JAN GAJDOŠTÍN
Mor. Liesková
JAN KASAL
Lhota
FRANT. LÁT
Přelouč
JAROSL. MÍČA
Brloh
JAN PAVLÍK
Valy
BOHUSL. RÁLIŠ
Semín
FRANT. ROČŇÁK
Benešovice
BEDŘ. ŠILHAVÝ
Lhota
BOHUSL. ŠILHAVÝ
Lhota
ANT. ŠTOREK
Valy
Následují ještě 3 řádky
drobného textu, bohužel se zatím
nepodařilo zjistit jeho obsah.

Autor pomníku: Jan Vávra
Umístění
: před vchodem do evangelického kostela
Ulice: Českobratrská
GPS50°2’23.521″N, 15°33’26.385″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Přelouč
Katastrální území: Přelouč

Za informace o tomto pomníku a historické fotografie děkuji Pavlu Taichovi (kurátor církve evangelické v Přelouči) a Bc. Matěji Peštovi (správce depozitáře Městského muzea v Přelouči)