Vánoční koncert pěveckého sboru J. B. Foerster

Ve středu 4. 12. 2013 od 16.30 hodin vystoupí v restauraci autokempu Buňkov smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč. V programu tohoto vánočního koncertu zazní vánoční písně Adama Václava Michny z Otradovic. Diriguje Petr Vacek.

Zajištěno je malé občerstvení.