S Obcí Břehy do divadla

V pátek 15. března 2019 uspořádá Obec Břehy zájezd do Východočeského divadla v Pardubicích na komedii roku 2018 „Z postele do postele„.

Představení začíná v 19 hodin, cena vstupenky je 340/390 Kč, autobus hradí Obec Břehy. Objednávky u paní Novotné nebo na telefonu 604 640 260.